Commentaar

4 reacties

Mestplan biedt perspectief voor zuivel

Het gezamenlijke mestplan biedt groeikansen voor de zuivelsector.

Vorige week kwamen de betrokken organisaties in de veehouderij met het langverwachte gezamenlijke mestplan. Het is een aanvulling op het nieuwe mestbeleid, waarin verplichte mestverwerking een belangrijk onderdeel is.
Het mestplan kent twee belangrijke onderdelen. Ten eerste zijn LTO, NZO, Cumela en Nevedi er van overtuigd dat er voldoende mestverwerkingcapaciteit komt voor de komende twee jaar. Ten tweede: als alle melkveehouders met een fosfaatoverschot maar via deelname aan een verplichte Kringloopwijzer worden gedwongen efficiënt om te gaan met de mineralen, is er geen toename van het mestprobleem. Ook niet na afschaffing van de melkquotering. De organisaties stellen voor dat te doen via kwaliteitssystemen en duurzaamheidsprogramma's van de zuivelaars. In hun ogen zijn er verder voldoende andere sloten op uitbreiding via regels rond ammoniak, geur en waterkwaliteit.
Niet meer investeren in lucht in de vorm van dierrechten en melkquotum of melkveerechten, maar in duurzame maatregelen. Dat zal vooral de veehouder die zijn bedrijf wil blijven ontwikkelen als muziek in de oren klinken. Helemaal voor melkveehouders die al een flinke stal hebben gebouwd, die nu nog halfleeg staat. In feite kunnen zij over een paar jaar de stal vol zetten. Die extra melk komt dan niet meer per se van melkveehouders die stoppen.
Terwijl groei van de melkveehouderij door de sector zelf wordt opgevangen, gaat het mestplan er vanuit dat de sectoren varkens- en pluimveehouderij niet groeien of zelfs iets zullen krimpen. Maar waarom zou de varkenssector niet willen of kunnen groeien als de varkensrechten wegvallen? En wat te denken van pluimveehouders die hun mestafzet al lang keurig hebben geregeld?
Het mestplan helpt de ijzersterke Nederlandse zuivelbranche – onlangs nog bestempeld als 'de witte motor van onze economie' – om haar leidende positie in de wereldmarkt verder te verstevigen de komende decennia. Hopelijk komt het mestplan ongeschonden door de politieke molen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Dat mestverwerking mogelijk is, wil ik direct aannemen. Maar ik mag ook aannemen, ja ik moet uit gaan van het feit dat Mestverwerking, >geld gaat kosten< en dus de concurentie positie t.o.v. boeren met eigen mest aanwending verslechtert. het zal wel weer een regeling worden waar alle Nederlandse boeen aan moeten mee betalen ook degenen die wel de mest verantwoord kunnen afzetten / aanwenden. Wanneer acepteren we eens dat Nederland een klein en overbevolkt land is, waar maar weinig ruimte is voor landbouw, hoe graag we ook willen.

 • minasblunders1

  Waarom zou het mestplan niet ongeschonden door de politieke molen komen? De klapjosti's klappen wel hoor! Tenzij de batterijen leeg zijn natuurlijk.

 • Snel

  Vraag direct een stal aan voor 15000 vleesvarkens,ben optimistisch door dit gegeven

 • drientje

  Er bestaat ook nog zoiets als 'het moet renderend zijn'. Mestverwerking mag dan de oplossing zijn, het betekend ook het voer aankopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.