Redactieblog

Energieakkoord

In het Energieakkoord doet de landbouw niet mee. Dat komt nog wel bij de uitwerking ervan.

Het is een beetje onduidelijk of men het bijna of helemaal eens is, maar het lijkt erop dat er een Energieakkoord is. Daarin worden door allerlei clubs met tegengestelde belangen afspraken gemaakt over waar het met de duurzame energievoorziening naartoe moet. Op zichzelf is dat goed; Nederland is een lage middenmoter in Europa als het om duurzame energie gaat. Er zijn statistieken waar je dat uit kunt aflezen. Je kunt ook met de auto de grens bij Nieuweschans of Maastricht oversteken om het met eigen ogen te constateren. De grens wordt gemarkeerd door windmolens en zonnepanelen, maar dat wel aan de buitenlandse kant.
Er zijn meerdere oorzaken. Een ervan is dat we zoveel goedkoop aardgas hadden en hebben dat er weinig prikkel is om naar andere energiebronnen over te stappen. Een tweede is dat we grote energiemaatschappijen hebben, die met grote centrales veel stroom opwekken. Zij hebben er geen enkel belang bij dat decentrale opwekking ontstaat. De overheid heeft in het verleden met de mond beleden dat we naar groene stroom toe moeten, maar feitelijk liep ook zij aan de leiband van de grote energieopwekkers. Vandaar dat we wetgeving hebben waardoor overschotstroom niet aan de buren geleverd kan worden. Vandaar dat boeren die energie opwekken jarenlang geen toegang kregen tot het net. En vandaar dat we in het hele buitengebied bushokjes hebben met lichtreclames die 24/7 branden. Een dorp bij mij in de buurt heeft zo’n ding het zwijgen opgelegd door stelselmatige sabotage; het gerechtelijk vooronderzoek loopt nog steeds, naar ik meen.
Ik heb zelf een paar jaar geleden zonnepanelen op mijn dak gelegd en daar subsidie voor gekregen. De aanvraagprocedure kan alleen bedacht zijn door iemand die niet wil dat er gebruik van wordt gemaakt. De procedure was zo ingewikkeld en onlogisch dat ik misschien nog wel eens meer panelen leg, maar er geen subsidie meer voor aanvraag.
In het Energieakkoord doet LTO niet mee. Nogal merkwaardig, omdat boeren twee derde van alle grond in gebruik hebben. En dan zijn ze ook nog eens de trotse bezitter van veel dak. Daar komt bij dat de glastuinbouw een grote energiegebruiker is, én een grote opwekker. Kortom, als je een beetje efficiënt in de groene energie wilt, dan kun je moeilijk om de landbouw heen. De grond is nodig voor windturbines en tijdelijk misschien ook voor biomassa, de daken zijn nodig voor zonnepanelen en er kan energie worden geproduceerd met slimme kassen, warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) en wat al niet meer. Ik begrijp dat de landbouw wel betrokken wordt bij de uitwerking van het akkoord. Als de akkoordsluitende partijen maar niet denken dat al die daken en landerijen gratis beschikbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.