Commentaar

12 reacties

Ammoniakgedoe zonder einde

Het is misschien wel het meest ingewikkelde en moedeloos makende onderwerp van de huidige landbouwpolitiek: de PAS, ofwel het ammoniakbeleid rondom natuurgebieden.

Het draait allemaal om de vraag: hoe is vermindering van de stikstofbelasting te combineren met bedrijfsontwikkeling? Al sinds 2008 ligt de vergunningverlening aan bedrijven in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden op zijn gat. De Raad van State schoot toen een vergunning af die was verleend op grond van het toen geldende Toetsingskader. Als vervolg daarop kwam het idee van de PAS, de programmatische aanpak stikstof. Ook hier was het doel: duidelijkheid voor ondernemers met behoud van natuurdoelen. Maar de Raad van State schoot het weer lek.

Staatssecretaris Dijksma heeft nu een nieuwe, gerepareerde versie van de PAS naar de Kamer gestuurd. Bedoeling is dat de zaak volgend jaar vlot getrokken is. Maar ook nu zijn er weer zoveel haken en ogen dat dat wel heel optimistisch is. Kernidee is dat bedrijven die minder ammoniak uitstoten dan een zekere grenswaarde, vrijgesteld worden van vergunningplicht. Mooi bedacht, maar waarom zou dit nu wel fiat krijgen van de gevreesde Raad?

Als boer zou je geneigd zijn te gniffelen over zulk langdurig bestuurlijk onvermogen. Waarom lossen ze dat niet gewoon op? Ware het niet dat de veehouderij zelf het meeste belang heeft bij de regeling. Het LEI becijferde nog niet zo lang geleden dat alleen al de duidelijkheid die ondernemers met de PAS krijgen, honderden miljoenen waard is.

Laatste reacties

 • jaapjo

  Nederland is een kampioen in het creeren van problemen

 • groot boerdam

  Daarom gaan we ook met z'n allen naar de kloten.

 • koestal

  En de landbouw is juist nu zo belangrijk voor de economie en de export,nu het in andere sectoren minder gaat, en nu maar problemen bedenken

 • Romeijn

  Wat leveren de Natura 2000 gebieden op aan toerisme en recreatie?
  Hoeveel geld verdienen lokale ondernemers daaraan?
  Hoe verhoud zich dat tot de kosten van agrarische beperkingen?

 • alco1

  Beste mensen. Ammoniak is niet te meten!

 • wijze uut het oosten

  Een probleem wat NIET bestaat, en nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan kun je niet oplossen, maar het probleem is dit kan de overheid nooit toegeven, want dan komen er miljarden claims , en natuurlijk gezichts verlies voor die zelfde overheid, vandaar dat men dit verhaal gewoon in leven laat, want daar hebben heel veel mensen werk mee.

 • Romeijn

  @wijze uut het oosten: ontkennen helpt niet. Als je het wilt dan kan je echt wel de schade van ammoniak op je erf en in de omgeving herkennen. Maar dan moet je natuurlijk niet je kop in het zand blijven steken...

 • W Geverink

  Idd Romeijn. Toen we van voorjaar in Nederland waren zagen de bomen en ander groen er hartstikke gezond uit. De weilanden niet zo. Ik denk dat die lijden aan een ammoniak tekort.

 • Romeijn

  Hoe zou het toch komen dat landbouwwerktuigen zo extreem roesten als ze in de buurt van de stallen staan?

 • bankivahoen

  Achterstallig onderhoud ?

 • jordi 1455

  Bankivhoen of oud materieel, zie vaak spul voor 2000 in de stallen staan bij boeren.

 • wijnbergen

  ammoniak is werkt corrosief, dat weet iedereen die in stallen en met mestapparatuur werkt.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.