Redactieblog

4723 x bekeken 51 reacties

Quotum vervangen door dierrechten?

“De discussie over mestverwerking gaat helemaal niet meer over het mestprobleem”, meent Hanna. ”Het is een strijd over het wel of niet beheersen van de melkproductie geworden.”

Gelijk heeft ze. In de felle discussie hierover wordt het mestprobleem naar de achtergrond verdrongen. Het gaat er om hoe we de melkproductie beheersen.

Wie de voorstanders van productiebeheersing zijn is helder. Het zijn de boeren, die het eens zijn met de Vakbond Melkveehouderij en Dutch Dairymen Board. Die willen nog steeds via overheidsmaatregelen de productie beperken. Nu ze de strijd om het behoud van de quotering hebben verloren, werpen ze zich op de komst van dierrechten. Dat ze daarmee ook weer een enorme kostenpost binnen de melkveehouderij halen, wordt voor het gemak maar even vergeten.

Tegenover deze beweging staat de LTO, die wat breder denkt en ruimte zoekt voor ondernemen. Die wil het mestprobleem via verwerking oplossen en zo voorkomen dat er weer de loden last van de kosten van dierrechten neerdaalt op de veehouderij. Plus het ontbreken van de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven.

De hele discussie wordt op deze wijze versmald tot een strijd tussen LTO en de melkveehouderijvakbonden. De LTO weet zich gesteund door de zuivelindustrie. Die heeft zoveel geïnvesteerd, dat men uitbreiding van de melkproductie wel moet toejuichen. Anders krijgen ze te maken met onderbezetting en dat kost ook veel geld. Melkgeld dus.

“Zo is ieder bezig met zijn eigen belang, terwijl het gemeenschappelijk belang ondersneeuwt”, zegt Hanna wijs. ”Ik voel daarom wel wat voor het plan van Harm Holman, die een productieplafond – bijvoorbeeld 20.000 kilo - wil per hectare. Dat is simpel en helder. Het geeft grond bovendien een blijvende waarde en dat is voor de sector ook van belang. Je kunt beter in grond investeren om je productie uit te breiden, dan in dierrechten. Dat is investeren in lucht.”

Zo is het. Laten we niet vergeten dat het milieu onze groei begrenst. Wie denkt dat het mestprobleem wel overwaait, vergist zich.

Laatste reacties

 • poldes

  zowel de rekening van verplichte mestverwerking hoog is,en door de boer betaald.
  zo ook de dierrechtenhandel;met een verschil dat het niet verplicht is om dierrechten bij te kopen.
  ook de groeistuipen(nodig of onnodig van de zuivelindustrie wordt door de melkvehouders betaald.

 • natuurboer

  De zuivel heeft ingezet op groei van de Nederlandse melkplas zonder zich af te vragen wat daarvan de gevolgen zijn. De prognose is na 2015 25% meer melk in
  Nederland. Maar 25% meer ruwvoerwinning en mestafzet in de melkveehouderij heeft tot gevolg dat de akkerbouw in Nederland zal gaan halveren en de intensieve veehouderij op torenhoge mestafzet kosten wordt gejaagd.
  Hebben LTO en de melkveehouderij schijt aan de Nederlandse akkerbouw en intensieve veehouderij?
  Het lijkt er wel op.

 • minasblunders1

  Wat willen ze de grondprijs toch graag hoog houden. Niet intrappen mensen, de grondprijs stort binnenkort in en neemt een flink deel van de melkveehouderij mee. Moet al met al nog zien of die uitbreiding van de zuivelfabrieken nog wel nodig is.

 • Mozes

  Als er toch een begrenzing komt van de melkveehouderij is het beter dit te doen door een limiet te stellen aan de hoeveelheid melk per ha dan het aantal dieren per ha. Bij een limiet aan het aantal dieren zullen de boeren proberen om zoveel mogelijk melk uit een koe te persen waardoor wij na de plofkip ook een plofkoe krijgen. Bij een limiet aan het aantal liters per ha zullen boeren juist proberen om zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te halen eventueel met een lagere productie per koe. Dit leidt tot gezonde duurzame koeien.

 • Rip

  Het plan van Holman is beter dan dierrechten. Waarom staat dat niet op de agenda? LTO, denk eens na.

 • rieuwersveld

  Helemaal met je eens Mozes!!
  Dat is de enige gezonde oplossing voor alle problemen in de melkveehouderij

 • abtje

  Laat je toch niet een probleem aanpraten wat er niet is in de melkveehouderij.

 • jaapjo

  Als er geen dierrechten komen gaan we weer kapitalen uitgeven voor voer of grond,net als voor de quotering

 • Rip

  Je bent zeker geen boer, Abtje. Of je stopt zeer binnenkort. Als je denkt aan groei, of om je heen kijkt, dan zijn er zeker problemen. Wat jij doet is de kop in het zand steken. En dan later gaan klagen. Daar koop je weinig voor.

 • alco1

  Die Harm Holman moet toch maar eens naar geluisterd worden.

 • poldes

  hoeveel varkens is 20000kg melk?
  hoeveel kippen is 20000kg melk?
  neen de rundveehouderij is nog(bijna)zonder quotum.
  we stevenen af naar iets wat toch geregeld zal worden.
  mest er bij mag al niet.
  melk erbij zonder mest gaat niet.
  de zuivelindustrie heeft al gekozen.
  en de melkveehouders wachten in spanning af.
  in china geven ze niks om een puur hollands probleem.
  als je denkt voor heel de wereld melk te produceren dan moet je ook de mestverwerking op orde hebben.
  maar als de melkveehouders dit niet uit de melkprijs terug ontvangen dan is het onverantwoord om in mestverwerking te investeren.
  dan zou het de ondergang van de nederlandse melkveehouderij betekenen;althans niet duurzaam produceren.

 • abtje

  @Rip De politiek heeft allang een keuze gemaakt hoe ze ons als melkveehouders kort gaan houden. Dan kunnen we nu wel elkaar bang maken, maar wat heeft dat voor nut? Ik steek mijn kop niet in het zand, ik stop niet en wil wel groeien en klagen heeft nooit iemand vooruit geholpen. dus wat is dan jouw punt? De LTO onze problemen laten oplossen? De NVM volgen in hun te conservatieve doelen?
  Je kunt er als melkveehouder toch geen donder aan veranderen wat de onbetrouwbare politiek bekokstooft, dus ipv mezelf een hartkwaal te bezorgen geniet ik liever van de dieren. Dan maar struisvogel spelen, maar wel een lachende en niet een zelfmeelijwekkende slachtoffer van het o zo boze systeem. Niemand dwingt me boer te zijn, dat doe ik iedere dag met heel veel plezier.

 • daan1908

  Nou , nou Hanna je krijgt ze aan het schrijven en dat is de bedoeling .
  En er is maar een oplossing en dat is vrij produceren , geen litertjes per hectare wat weer een papierwinkel . Daarmee gaan we dezelfde kant op als het quotum nu . Legers advocaten , fiscalisten , boekhouders en meer van die zelfbenoemde specialisten staan klaar om iedereen het geld uit de zak te kloppen want ja die huurt nog wat en de ander verhuurt nog wat iedereen dollartekens in de ogen dit wordt dezelfde chaos als in het begin van het quotumsysteem . Gewoon verplichte verwerking verder geen gedoe . Zoveel mest per hectare ,wat over is afzetten bij de akkerbouw en de rest verwerken eerlijker kan niet en komt er ook niet . Heeft ooit iemand uitgerekend wat quotum de veehouderij gekost heeft ? Nee dus , ik voorspel U dat verwerking een schijntje kost omgerekend en je hebt duidelijkheid . Dat kan nog wel eens het belangrijkste zijn .

 • farmer135

  misschien is het wel beter om de melkveehouderij grondgebonden te maken, dan met dierrechten of mestverwerking te werken.

 • Mels

  Idd grondgebonden en alleen overdraagbaar via ministerie en NIET verhandelbaar.Helaas melkt men hier op deze postzegel voor de wereldmarkt,althans dat wil men en dan is het een rem op de productie dus ongeoorloofd.Zeker moet zijn dat welke oplossing ook,niet verhandelbaar is want dat gaat de sector geld als water kosten.

 • agratax2

  Laten we het aantal dieren per hectare vaststellen, zodat er van mest (mineralen) overschot geen sprake is bij de huidige kennis. Hiermee voorkomen we dat er weer eens een nieuwe productie kosten post bij komt in de vorm van >mest verwerking<. Tevens voorkomen we dat de burger het idee krijgt dat zijn >lieve koetjes< tot intensief gehouden dieren worden gemaakt, waarbij de stallen te groot zijn en het voer niet meer is zoals zij denken dat het moet zijn Gras, hooi en mais kuil. Maken we de melkveehouderij tot intensieve veehouderij dan zien de burgers hier een reden in om te klagen over stank, ziekte verwekkende micro organismen rond de stallen, Dieren Mishandeling.
  Waarom roepen we als boeren al deze ellende over ons af? Willen we ons definitief buiten de maatschappij plaatsen?

 • melkveehouder .

  Waar gaat deze hele discussie eigenlijk over? Als de melkveehouder zijn mest verantwoord krijgt afgezet, c.q. er geen mestprobleem is, dan kunnen de melkveehouders gewoon meer koeien melken tot de leemte is opgevuld. Echter, als ze de mest niet verantwoord krijgen afgezet, dan komt er geen koe bij. En is er dan een slimme Henkie die zijn mest verwerkt waardoor hij de mest mag exporteren, dan mag hij zoveel koeien houden als hij wil.
  Nog los van dit alles: hoe kun je als politiek verantwoorden dat je de enige sector waaruit nog economische groei kan ontspruiten de duimschroeven gaat aandraaien. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Den Haag zo dom zijn, zelfs niet van de PvdA. Dat Sharon Dijksma dreigt met dierrechten om zo de mestverwerking op gang te brengen begrijp ik wel. En die insteek is ook heel goed. Jammer genoeg begrijpt Dijksma en politiek Den Haag niet dat de burgers ( en dus ook de boeren) geen enkel vertrouwen meer hebben in toezeggingen van politiek Den Haag. Het is met de politiek meer van 'zoals de wind waait, waait mijn jasje'. Het gevoel ' wat hebben die Haagse struikrovers weer voor ons in petto als óók dit probleem wordt opgelost' overheerst. Daarom sterven vele initiatieven een stille dood en vervalt men (vaak terecht) in doemdenkerij.


 • alco1

  @Melkveehouder. Je moet dan wel weer berekenen hoeveel mest er wordt geproduceerd en dat is nou steeds het grote struikelblok tussen intensief en extensief. Eerst moet de mestwet op de schop, waaruit zal blijken dat er nu helemaal geen overschot is. Als boeren daarna toch willen uitbreiden zal deze verwerkt moeten worden.

 • Piet, Midden-Europa

  Het is duidelijk !!!... De beste oplossing is ; productie koppelen aan de hectares die ter beschikking zijn !!!... Voor de rest is alles administrative romslomp en handel in gebakken lucht !!!...

 • poldes

  de eu nitraatrichtlijn is ongeveer 14500kg melk per Ha.
  dit is al een quotum per Ha.
  voor de melkvoorziening van nederland is dit ruimschoots.
  Maar moeten wij voor heel de wereld(markt) produceren ,dan komen wij met
  nitraat/ammoniak en dierlijk mest in de problemen.
  Maar hoe wij de mest van weidende koeien in een fabriek krijgen is mij een raadsel.

 • pleut

  gewoon twee koeien per hectare of je nu 10.000 kg of 8.000 kg per koe melkt .
  kijk nu maar eens een bedrijf van 50 hect heeft ongeveer 90 tot 100 koeien .dus dit lijkt mij het beste

 • natuurboer

  Ja, Pleut er kunnen nog een miljoen melkkoeien bij wanneer je in Nederland alle akkerbouwland met gras inzaait. Nederland is dan verworden tot een koeienland en kunnen akkerbouwers, tuinders en intensieve veehouders een andere baan zoeken.
  Oké, het is extreem voorgesteld, maar vanwege uitbreiding van de Nederlandse melkplas is het wel de ingeslagen weg waar de politiek voor gekozen heeft.

 • agratax2

  Melkveehouder. Den Haag heeft een miljoenen opbrengende bedrijfstak (pelsdieren) eenvoudig de nek om gedraaid. Zouden ze dan moeite hebben met het aan banden leggen van de melkvee houders? Als het stemmen oplevert, die anders bij de 'verkeerde' partij terecht komen gaat zonder blikken of blozen de botte bijl in deze tak van sport. Er zijn altijd genoeg argumenten te vinden om de mineralen stroom aan te moeten pakken. Jij spreekt over mest, maar Den Haag spreekt af en toe over mineralen en daar valt ook verwerkte mest onder.
  poldes. Jij denkt toch niet dat melkveehouder met een oneindig aantal koeien per ha zijn dieren nog buitenlucht gunt, laat staan grazen en schijten in de buitenlucht. Nee bij deze dieren gaat het net als bij de varkens, gezuiverde lucht, airco in de stal, licht volgens het computer programma en geen enkele natuurlijke omstandigheid nog. Dan ook nog het lef hebben om alle burgers die anders denken als Stomme idioten betitelen.
  Ik kies voor Piet, M.E. zijn oplossing eenvoudig GVE per hectare als grens en geen intensieve veehouderij maken van koeien.

 • alco1

  @agratax. Vergeet niet dat het dan weer een race wordt van hoogste productie per koe en dat weer de extensieven, minder mest krijgen van hun koeien om het eigen land goed te kunnen bemesten

 • abtje

  Als je de melkveehouderij niet als intensief wilt zien moet je de grondprijs laten klappen. Anders krijg je nooit voldoende betaalbare grond onder je veestapel.

 • Mels

  Koppelen aan vee per ha dus. Land wordt of onbetaalbaar(tijdelijk)daarna gaat men eerst rekenen en dan pas kopen als dat al kan. Er gaan dan echt klappen vallen daar er eerder veel zijn met weinig land en veel koeien dan andersom.

 • tempert

  als iedereen aan de bep en de bea gaat is er helemaal geen mestoverschot maar zelfs een tekort

 • poldes

  landen met veel Ha landbouwgrond(uitgestrekte grote landen)krijgen bij een Ha quotum dus de grootste productie in de eu.
  en dan moet het quotum landen overdraagbaar worden en kan nederland het van deze grote luie landen overnemen.
  om als land niets weg te geven en niets te hoeven overnemen is rundveedierrechten invoeren wel de beste keuze.
  een koe mest laten produceren om in een fabriek verwerken tot kunstmest is een te onrendabele optie.

 • Mels

  Waarom overnemen. Ga het daar lekker produceren want hier blijft dan het probleem,wat er niet is overigens. Transport is in de EU geen isseue. 5 uur naar alle windstreken en je bent zoveel monden en fabriek voorbij gereden. Maar nee we gaan het alleen hier in NL doen. Wat een stom verhaal.

 • poldes

  mels,
  zo stom kan de realiteit zijn.

 • Mels

  Nee heeft niets met realiteit te maken,meer met mentaliteit en een stompzinnig idee over de plek van het houden van melkvee.Hier in NL is het voller dan vol en iedereen is in de achter/voortuin van de melkfabriek en ook de fritesfabriek enz aan het telen en melken,kijk nou es verder dan jullie boerenneus lang is en denk niet zo klein.Kom net uit CA vandaan en de afstanden die er daar mee gesleept worden is weer een ander uiterste maar daartussen kunnen we hier in EU wel zeker een goede en rendabele manier van voedsel produceren vinden,komt er ook op natuurlijke wijze ruimte voor NATUUR ipv NEPtuur en krijgt iedereen weer lucht,maar ja,wie zet de eerste stap????

 • alco1

  @Mels. Vergeet de belangrijke pijper niet, die de nederlandse landbouw is van onze economie. Als dit niet zo zou zijn, dan hadden we hier in ons land, maar ook op dit forum, met niemand meer een discussie. Als je als jonge boer alleen maar denkt aan geld verdienen, moet je direkt vertrekken naar landen waar de marge het grootst is. Maar vergis je niet. Ook elders is overal wat bij, want ik heb ook wel rond gesnuffelt. Moet je alleen de rompslomp maar eens meemaken met de verzekering omdat we een gehandicapt kind hebben.

 • Mels

  Dat weet ik,alco1,maar het blijft eigenlijk van de gekke dat we als slangen op elkaar kruipen en elkaar de loef afsteken met het kopen van buurmans land en dan lopen te mopperen dat we maar weinig krijgen voor ons product terwijl we eigenlijk zelf de ratrace op gang houden,op meer plekken wordt die wedstrijd van wie het meest voor buurmans land kan en wil betalen gehouden door de idiote exNederlanders,net over de grens is land vrij snel al goedkoper dan in NL en wat doet men daar anders dan?? Ik ben het ook met je eens dat je hier in het waarschijnlijk sociaalste land woont,al zijn er meer plekken waar het ook goed geregeld is en ik snap dat je met een gehandicapt kind ook niet zomaar vertrekt.

 • alco1

  Alles wordt gestuurd door marktwerking. We willen hier graag blijven uit sociaal en veilig oogpunt en dat willen er meer, dus dan krijg je vanzelf stuwing van prijzen. Waarbij vaak de perspectieven te rooskleurig worden voorspiegeld door de banken e.d. Maar vergeet niet dat de boer zelf naar de bank toestapt en zelf een handtekening zet. Dus mopperen moeten we vooral tegen degene die je ziet in de spiegel.

 • pleut

  wat ik ermee dus wil zeggen twee koeien per hect dat is dus voor de veehouders . straks in 2015 he .en als een akkerbouwer dan wil gaan melken dat ie dan dier rechten moet kopen. dus als een akkebouwer bv een stal moet bouwen plus dier rechten en nog land daarbij ben ik er niet bang voor dat iederen straks aan het melken is. een akkerbouwer is nog geen veehouder.

 • Mels

  Ja,das lekker,heb je land,kan je aantonen dat je de mest kwijt kan,mag je nog eerst ff dierrechten kopen,ja me hoela,das een plan wat helemaal nergens op rooit en nog protectionistisch ten opzichte van de bestaande melkerij ook.
  2 of 3 koeien per ha is een prima idee maar dan wel aantoonbaar genoeg land in eigendom/pacht/gebruik door ruil.Iedereen kan dan melken als ie dat wil.Een aardappelschuur kan je met eenvoudige aanpassingen als potstal inrichten en een melkput naar idee van de vroegere doorloopwagens is ook niet moeilijk te bouwen.

 • poldes

  volgens de wet/makers/handhavers hebben wij in nederland voldoende dierlijke mest,met iets teveel ammoniak uitstoot.
  het betreft ook de melk/rundveehouderijbedrijven ook dicht bij de natura2000 gebieden.
  om ongestoord op de huidige voet verder te kunnen produceren, zijn de krachtvoerindustrie en zuivelindustrie bereid om te investeren in mestverwerkings fabrieken/locatie,s.
  ook LTO heeft deze koers omarmt.
  daaruit concluderend ,willen deze ons gebruiken als melkveehouders om melk te produceren voor de wereldmarkt.
  als wij nu met zijn alle daar niet duidelijk tegen in gaan; gaan wij hier mee accoord.
  als deze zuivelindustrie ons een eu gangbare melkprijs blijft uitbetalen,
  blokkeren deze zelfde voor ons de hogere wereldmarktboerderijmelkprijs.
  hierdoor blijven de lasten van verplichte mestverwerking voor de nederlandse melkveehouders en de lusten(verschil eu gangbaar en hogere wereldmarktprijs) bij de zuivelindustrie.
  zijn wij wel echt als melkveehouder slim bezig?

 • Mels

  Nee.de strop is keurig om de nekken gevallen zoals gepoogd en wordt nu keurig stapje voor stapje aangetrokken.

 • alco1

  @poldes. Of we nu veel of weinig melk produceren. De melkprijs is altijd wereldmark gevoelig. M.a.w. We kunnen onze markt niet afschermen, integendeel zelfs. We zijn afhankelijk van onze export en of we nu 10 of 20% meer melken in ons kikkerlandje, dit is maar een druppel op die grote wereldmarkt en doet niets aan de melkprijs. Verantwoordt mest afzet, daar gaat het om en hier moeten regels voor zijn. Met dierrechten erbij kun je weer niet, net als met melkquotum, inspelen op die markt als deze gunstig is of juist niet. Kortom zijn dierrechten weer inbreuk op marktwerking en wat nog erger is een inbreuk op onze concurentie positie met het buitenland.

 • abtje

  @Alco bovendien spelen de melkverwerkers hun eigen spel. Is het niet de Hollandse melk, dan verwerken ze straks wel de buitenlandse melk. Ze bouwen geen overcapaciteit voor de gezelligheid. Juist met koekompas en kringlopen wordt de Hollandse melk ook al duurder.

 • daan1908

  Klopt alco , we moeten het ruimer zien , elke inperking zet ons op achterstand . Onze sterke punten moeten we benutten , doen we dit niet dan roepen we de problemen over onszelf af . Ik blijf erbij dat wat ik in 13 geschreven heb de toekomst wordt . Vooral gezien de reacties op dit stuk . De meeste gaan over ieders eigen verhaal , dat mag maar daar komen we er niet mee . Trouwens zie je het voor je , al die beleggers , pensioenfondsen , dus alle verpachters staan te feesten als er liters melk per ha zouden komen . Nee dus en dan komt er
  nog bij wie moet het uitvoeren ? De overheid niet , want de centjes zijn bijna op . Dan vergeet ik voor het gemak maar even het juridisch getouwtrek wat er achteraan komt . De sector moet dit zelf oplossen ,
  de overheid kan/moet een regiefunctie vervullen en evt financieel bijsturen . Gezien het enorme exportbelang niet meer dan logisch .
  Nog iets , de overheid wil toch de topsectoren extra ondersteunen nou dan is dit een niet te missen kans ,dus aan de bak met elkaar !!!!

 • poldes

  daan, jij denkt als er mest verplicht verwerkt wordt ,het best is.
  als je van 1koe de jaarlijkse mestproductie van 25m3 voor € 25,-- verplicht verwerkt en betaald;(€ 625,--)dat is nog een hoger bedrag dan de oude quotumkosten of de toekomstige dierrechtenkosten.

 • daan1908

  Misschien moeten we anders rekenen : stel men heeft 500m3 mest waar de veehouder afzet voor moet vinden . Hij betaald nu 17.00 euro per afgevoerde m3 . Verwerking kost 22.50 , stel verplichte verwerking 30% = 150 x 22.50 =3375.00 Voor de andere 350 m3 betaald hij minder omdat er meer vraag komt , er komt nml minder mest op de markt : 350 m3 x 12.00 euro . Kijk dit is maar een voorbeeld .Een ieder die dan meer vee wil houden kan dan gelijk uitrekenen wat het kost en zo wordt niemand tekort gedaan .

 • Mozes

  Ik moet als melkveehouder op dit moment ongeveer 650 M3 mest afzetten. Dit kost mij dit jaar tussen de 6,5 en 7,5 euro.
  De bedragen die jij noemt @daan1908 zijn bizar.

 • daan1908

  Ik heb gekeken naar de mestmonitor van Dienst Regelingen 2012 . Tevens heb ik erbij gezegd stel dat maw indicatief . Eigenlijk moet je de gemiddelde afzetprijzen van de afgelopen 5 jaar bekijken , met momentopnames krijg je geen reeel beeld .En natuurlijk een prijsverschil afhankelijk van waar je zit . Ook voor diegene die koopman is voor 6 tot 9 euro de m3 kan na verwerking door grotere vraag behoorlijk minder geld kwijt zijn . Ik blijf erbij dat dit voor iedereen het meest rechtvaardig is . Trouwens de pluimveesector is het ook gelukt met verwerken , dan moet de veehouderij daar maar een voorbeeld aan nemen .

 • Piet, Midden-Europa

  Veel discussie en daar is niets mis mee !!!... Maar ik stel mij de vraag (?) Waarom zijn er zoveel Nederlanders speciaal aan NL gehecht ???... Wij leven sinds 2007 in een bijna GRENZENLOOS EUROPA !!!...

 • Mels

  daan1908,er komt niet meer vraag naar mest want de hoeveelheid die nu ondergebracht wordt bij akkerbouwers is zo ongeveer wel wat het kan zijn al ben ik ervan overtuigd dat er meer mogelijk is en als de akkerbouw geconfronteerd wordt met nog lager P normen zal de vraag juist afnemen.Alle mest die meer geproduceerd wordt dan vandaag de dag zal verwerkt moeten worden.........Trek je knip maar want je moet straks 2 koeien melken om de verwerking van 1 koe te betalen,oftewel een schip van bijleg. Ik zou de raad van Piet uit midden Europa opvolgen.Daar naartoe gaan waar nog de ruimte is.

 • jaapjo

  @Piet werken moet je overal en het is overal wat

 • koestal

  ja,er zal ergens een grens getrokken moeten worden,maar hoe ?

 • Piet, Midden-Europa

  @koestal, u hebt geljk er zal ergens een grens getrokken moeten worden !!!... Voor mij ligt die meestal tussen verstand en gevoel, voor alle duidelijkheid bedoel ik met verstand ; logische realiteitszin !!!... Als ge voor de Bank wilt werken en/of een Multinatinationale onderneming (b.v. FC) krabbel dan eerst grondig achter de oren !!!... Want dat kan altijd nog.

 • pepper1

  quotum gerelateerde dierrechten met veruimings mogelijkheid bij mestverwerking
  simpel en duidelijk voor iedereen!!!!!!!!!!!!!!

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.