Redactieblog

2288 x bekeken 11 reacties

Pacht

Staatssecretaris Dijksma heeft mede-columnist Willem Bruil opdracht gegeven om het pachtstelsel te evalueren. Dat is niet de eerste keer; naar mijn ruwe schatting gebeurt het zo om de zeven jaar.

Elke keer werden de pachtregelingen (een beetje) herzien. Die frequentie wijst er op dat òf de evaluaties in het verleden onvoldoende doordacht waren, òf dat de materie erg ingewikkeld is. Succes, Willem!
De grote lijn van de herzieningen van de afgelopen decennia is, dat de pacht stapje voor stapje werd geliberaliseerd. Tot voor kort nam het pachtareaal geleidelijk af, maar de laatste jaren treedt een stabilisatie op, als je alle pachtvormen meetelt.
Ik verbaas me over de sterke schommelingen van de pachtnormen in de laatste jaren, althans hier in het rivierengebied: plus 43 procent, plus 10 procent, min 4 procent en plus 11 procent. Een berekeningswijze die leidt tot een meer gelijkmatige pachtprijsontwikkeling, zou zowel voor pachters als voor verpachters beter zijn.
De genoemde percentages geven aan dat de pachtprijzen de laatste jaren sterk omhoog gaan; in onze regio zijn ze ongeveer drie keer zo hoog als twintig jaar geleden. In andere delen van het land was de stijging kleiner. Als ik het goed heb uitgerekend – de statistieken van de pachtprijzen zijn niet meer wat ze ooit waren – is landelijk gezien de pachtprijs zo’n 150% gestegen. De inflatie bedroeg in die twintig jaar circa 60 procent en de landbouwprijzen gingen met een procent of 15 omhoog. Pachten is dus, hoe dan ook, fors duurder geworden, en verpachten interessanter.
Uiteraard kun je die stijging niet los zien van de ontwikkeling van de grondprijzen. In relatie tot de grondprijzen zijn de pachtprijzen vrij laag: de bruto pacht bedraagt slechts 1 à 1,5 procent van de prijs van pachtvrije grond. Dat lijkt weinig, maar in de genoemde periode is wel de prijs van zowel verpachte als pachtvrije grond met ruim 5 procent per jaar gestegen. Daarmee komt het totale bruto-rendement dus op 6 à procent per jaar. Waar vind je tegenwoordig nog zo’n belegging, die ook nog eens brand- en diefstalvrij is en niet onderhevig is aan de grillen van de effectenbeurs?

Laatste reacties

 • joannes

  Precies Cees, en daar kan je nog aan toevoegen dat voor veel boeren de economische waarde niet alleen in de exploitatie wordt gevat maar als ook als een, tot op heden, risicoloos bezit waar tegen geleend kan worden voor lage rente tarieven.

 • agratax2

  joannes. Grondprijsstijging meenemen in de exploitatie lijkt me een slechte zaak. Het zou kunnen betekenen >inkomsten belasting betalen over geld dat je niet hebt ontvangen< tevens i waarde stijging van grond prachtig, maar ik kan er de bakker niet van betalen, zolang ik niet tot verkoop van de grond over ga.

 • wijntje41

  Kocht in 1979 marktconform voor 60.000, -- gulden per ha ,duurde tot 1999 voordat het weer 60.000,--waard was . De geschiedenis kan en zal zich wel weer eens herhalen.

 • info36

  Grondprijzen hebben niets met landbouw te maken. Pachtprijzen moeten wel met landbouwprijzen opgebracht worden! Daar wringt de schoen.
  Ik zit in het zuidwestelijk akkerbouwgebied en hier is de laatste 20 jaar de pachtprijs 375% gestegen! Ik noem dit moderne slavernij. Als ik een hectare wintertarwe teelt moet er standaard geld bij, al doe ik nog zo mijn best, om de pacht op te brengen! Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

 • Mels

  Wijntje,helaas komt het niet zover als jij denkt,komt door de vele kapers die er nu op de kust zijn.Toendertijd was het in alle sectoren sappelen maar nu lijkt het erop dat er klappen gaan vallen in misschien de melkveehouderij,de akkerbouw heeft nog altijd goede perspectieven en zal bij een daling,denk ik al gauw weer in de markt zijn om grond te kopen.Voorwaarde is natuurlijk dat je in een gebied zit waar deze twee takken samen opereren....

 • info36

  Van de akkerbouwopbrengsten kun je absoluut geen grond kopen. Bij mij in de regio is de laatste 25 jaar 70% van de grond verwisselt van eigenaar en daarvan is 80% opgekocht door uitgekochte boeren. Deze bedrijven kopen het 3 tot 5-voudige terug in vergelijking met wat ze eerst hadden. Dit geeft de grote druk op de grondmarkt en heeft dus niets te maken met landbouw. De meeste zijn uitgekocht door projectontwikkelaars enz.. Boeren die het alleen moeten hebben van de landbouwopbrengst kopen maar sporadich grond.

 • Mels

  Ben ik met je eens ware het niet dat er her en der natuurlijk ook bedrijven zijn die geld hebben liggen(weinig tot geen lasten op hun grond) en zo een deel daarvan vrij snel,ook in een dalende markt,kunnen benutten.Ook zijn er hier althans wat eigenaren van windmolens en ook dat legt de meesten geen windeieren.Ach de tijd zal het leren of er door de crisis ook een daling valt te beleven in de landprijzen. De pacht zal wel weer stijgen voor de akkerbouw door de betere jaren die we gehad hebben...

 • joannes

  @agratax1, of het een slechte zaak is maakt de markt uit en tot op heden zijn de boeren die met eigengrond werken en daarvan de waardestijging weer (mis)bruiken voor moderne apparatuur en gebouwen in het voordeel. Ze werken zodoende met de laagste kostprijs en krijgen nog steeds die rugwind van grondwaarde stijging. Daarbovenop kunnen ze de lage rentekosten nog voorbedrijfskosten opvoeren. AL is het gokken dat die grond zijn waarde behoud, tot op heden hebben ze het gelijk aan hun kant en zijn de pachters die jaarlijks met de prijsstijging de economische waarde moeten opbrengen veruit in het nadeel. Als het tij keert en de grond in waarde gaat dalen, krijg jij gelijk maar dat gaat pas gebeuren als de rente gaat stijgen. 30 Jaar rentedaling heeft de grondprijzen veel goed gedaan!

 • hietkamp

  Nou het gaat er gewoon om als je land had gekocht 5jaar terug en verpachten, dan had je jaarlijks redement van 1 procent en als je het dan u zou verkopen nogeens 5 x 5% redement van je geld. Dus uitgaande van aankoopbedrag van 20000, zou in die 5 jaar 1000 euro verdiend aanpacht en door verkoop 5000 dus totaal in de 5 jaar 6000 verdiend volgens mij.

  Maar goed dan ga ik inderdaad vanuit dat je geld aan het beleggen bent in land, en niet mee aan het boeren bent. Want dan heb je inderdaad er niets aan dat de grondprijs stijgende is, want je krijgt die meer waarde niet uit betaald

 • minasblunders1

  Hietkamp, uitbetaald niet direct. Maar stel dat je 15 jaar geleden grond hebt gekocht voor 20.000 euro en het is inmiddels 80.000 waard, dan kun je de (belastingvrije) overwaarde van de grond wel gebruiken voor het creëren van fiscale aftrekposten. Ik weet niet wat voor bedrijf jij hebt (niet ieder bedrijf heeft die mogelijkheden), maar met name de melkveehouderij heeft hier enorm van geprofiteerd. Vooral door het aankopen van quotum. Zij konden zo een enorme schaalsprong maken en de fiscus betaalde mee. Dit geldt uiteraard ook voor andere investeringen als stallen e.d. Sommigen hebben op die manier enkele tonnen per jaar als liquiditeit gehad. Hoe hoger de grondprijs werd, hoe meer voordelen deze grondeigenaren hadden (en hebben). Pachters daarentegen betalen juist voor deze grondprijsstijging, omdat een stel gekken van het LEI niet snapt dat je de inkomens van deze 2 groepen NIET met elkaar kunt vergelijken.

 • minasblunders1

  Oh, ik vergeet nog te zeggen dat eigenaren daarnaast voor hun investeringen ook nog minstens 3% minder rente betalen vanwege het feit dat ze grondeigenaren zijn (zekerheden dus)!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.