Commentaar

876 x bekeken

Mooie cijfers

Het zijn gemiddeld genomen mooie cijfers die het Landbouweconomisch Instituut vandaag presenteert over de economie van de agrosector.

De inkomens van boeren zijn hoger dan vorig jaar en de marktperspectieven zijn gunstig. Natuurlijk zijn er verschillen. Tuinders proberen op te krabbelen uit een diepe crisis. De veelgeplaagde varkenshouderij zucht ondanks hogere afzetprijzen nog steeds onder lage inkomens. Opvallend is het enorme verschil in zowel hoogte als stabiliteit van de inkomens tussen kalverhouders en varkenshouders. Twee verklaringen spelen een rol: de inkomenssteun voor de rundveesector die de varkenshouderij moet missen, en de totaal verschillende organisatie van deze ketens.

Daar tegenover staat een florerende akkerbouw, waar de inkomens afgelopen jaar bijna die uit het recordjaar 2010 evenaarden. Hier tussenin staat de grootste sector, de melkveehouderij met redelijke inkomens, ook nog altijd mede dankzij inkomenssteun uit Brussel.

Wat brengt de toekomst? Onder meer dat India de EU voorbijstreeft als grootste zuivelproducent. Het is veelzeggend. Niet alleen consumptie verlegt zich naar het Oosten, ook de productie. Geruststellend is de inschatting dat China's productiegroei die van de consumptie voorlopig niet zal kunnen bijbenen. Per saldo blijven de signalen daarom op groen staan - vooral voor de rundveehouderij en akkerbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.