Redactieblog

Klagen over ledenzeggenschap

Je hoort vaak de klacht dat je als lid binnen de coöperatie niks meer te vertellen hebt. Is dat terecht? Een mooi actueel voorbeeld: FloraHolland.

Bij FloraHolland stemde men onlangs over een nieuwe bestuursstructuur. Het tuindersbestuur wilde de bestuurlijke verantwoordelijkheid overdragen aan de directie en fuseren met de toezichthouder. Als formalisering van de huidige praktijk. Even slikken dat je bestuur niet meer bestuurde, maar so be it. Misschien kan iemand die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bezig is en je daarnaar betaalt beter een complexe en internationale coöperatie besturen. Die dit bovendien graag doet, want het levert meer bewegingsvrijheid en status op. Vaak dringen externe commissarissen ook aan: die doen graag rechtstreeks zaken met de directie. Een ledenbestuur is dan lastig.
FloraHolland is bijzonder, want men werkt er zonder ledenraad. Alle 4.672 leden, inclusief die in het buitenland, mogen stemmen. Op de grote dag zaten 333 leden in de zaal: 5,5 procent van het totaal. Aan post- of internetstemmen doet men nog niet. Dat moet lastig zijn voor de 600+ buitenlanders, maar ook bij mooi weer of voetbal. Samen was men goed voor 15,3 procent van alle ledenstemmen. Dat kan, want men stemt naar rato van omzet tot wel 100 stemmen en je mag de stem van één ander lid meenemen. 71 procent van de stemmen was vóór. De statuten vroegen om tweederde en dus: aangenomen. Een paar procent van de leden besloot dus over dit ‘hot’ issue - er was tegenstand in de voorfase. Zou hier het coöperatiebestuur niet mogen klagen over ledenzeggenschap? Die noemt de opkomst echter "hoog" en toont zich "blij met deze uitkomst".
Detail: de directeur, om wie het allemaal draaide, kondigde vier dagen voor de stemming zijn vertrek aan. De Nationale Spoorwegen lonkten meer. Gelukkig verandert er maar aan één zijde van de tafel iets. Voor de bestuursvoorzitter, al ruim 20 jaar bestuurlijk actief, staat de jarenteller inmiddels weer op nul. Hij kan theoretisch weer vier termijnen van drie jaar mee. Wie klaagt er over ledenzeggenschap?

Of registreer je om te kunnen reageren.