Commentaar

Gevarenzone ongewis

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw gaat in de Wet Dieren extra regels opnemen om de omvang van bedrijven te kunnen beperken.

De uitwerking voor dit beleid ligt in de regio: bij provincies en gemeenten. Zij kunnen immers de draagkracht van een gebied het beste inschatten.

Dijksma zet in feite het beleid van haar voorganger Henk Bleker voort. Hij gaf al aan dat hij regionale overheden een handvat wilde geven om grenzen te stellen aan veebedrijven als de volksgezondheid in het geding is. Het verschil is dat Dijksma geen bovengrens meer noemt. Bleker deed dat destijds onder grote druk van de Kamer wél. In theorie gelden in gebieden zonder grote omgevingsbeperkingen geen maximumgrenzen meer. Maar zijn die gebieden er nog? In Groningen of Zeeland misschien?

In de meeste regio's  is er wel druk en kunnen gemeenten en provincies een maximum stellen aan het aantal dieren per bedrijf, de veedichtheid per hectare of per regio. Nieuw is de rol van volksgezondheid. Gevaar voor de volksgezondheid kan een veehouderij straks aan banden leggen. Dat klinkt heel daadkrachtig. Punt is dat dit gevaar wel wetenschappelijk moet worden onderbouwd. En dat is nog niet zo eenvoudig. Worden in de afweging straks maatregelen om risico's te beperken meegenomen? En zet dit bestaande bedrijven die volgens deze normen gevaar opleveren, meteen op slot?

Het beleidsvoornemen klinkt maatschappelijk stoer, voor de veehouderij blijft nog veel ongewis.

Of registreer je om te kunnen reageren.