Commentaar

4 reacties

Nieuwe mestwet: bij wie legt u de rekening neer?

De ontknoping van het mestbeleid nadert. Maak uw keuze op Boerderij.nl.

Het mestbeleid nadert een beslissende fase waarin knopen doorgehakt gaan worden. Iedereen heeft er ideeën over: de politiek, de wetgever, belangenbehartigers en boeren. Daarbij speelt op de achtergrond nog veel oud zeer. Als u het hele dossier nu eens van een afstand bekijkt, zijn er drie cruciale vragen:
1 Is er een mestoverschot, en zo ja, hoe groot?
2 Mag de fosfaatuitstoot per saldo nog groeien?
3 Wie moet het probleem oplossen?
Gaandeweg wordt duidelijk dat, ondanks alle rumoer eromheen, de huidige mestplas (gerekend in fosfaat) makkelijk plaatsbaar is. Het ministerie van Economische Zaken erkent dat in 2012 met export en verwerking 7 miljoen kilo fosfaat meer plaatsbaar was dan is geproduceerd. In 2013 zal dat 13 miljoen kilo zijn. Feitelijk is er geen mestprobleem.
Velen, ook boeren, zijn ervan overtuigd dat er geen extra mest op de markt mag komen. Daarom moet de mestproductie in één of andere vorm worden begrensd. Dat kan door een stelsel van dierrechten, of door veehouders te verplichten tot mestverwerking.
Kiest u maar. Dierrechten? Dat kan, maar dat betekent investeren in lucht tegen redelijk vage prijzen. Kiest u verplichte mestverwerking, dan rijst de vraag wie de mest (deels) moet gaan verwerken. Dat kan elk bedrijf met een mestoverschot zijn, of alleen de uitbreider. Let wel, dat is een heel ander bedrijf. Overschotbedrijven zitten in heel Nederland, in alle sectoren. Kiest u hiervoor, dan krijgen veel ondernemers een extra kostenpost zonder dat er iets voor terugkomt. Meer kosten, dezelfde omvang, een bewezen concept voor het aanjagen van schaalvergroting.
Als u alleen de uitbreiders verplicht tot verwerking, treft u ook de zeer extensieve rundveehouder die nu – en mogelijk na uitbreiding – geen mestoverschot heeft. Dat is dé vraag: legt u de rekening neer bij velen of alleen bij degenen die willen uitbreiden?
Ik hoef die keus niet te maken, maar wil graag weten hoe u er over denkt. Vul daarom hier de enquête in.

Laatste reacties

 • poldes

  mestverwerkingskosten worden door de veehouder betaald en blijven zodoende onzichtbaar in de verdere kolom.
  en worden dan niet doorberekent in de uitbetaalprijs aan de veehouder.
  Verplichte mestverwerking is de dolksteek voor een aantal (nu nog)gezonde bedrijven.

 • bankivahoen

  Diegene die deze regels verzinnen zijn er alleen op uit om de kostprijs torenhoog op te jagen zodat er nog meer noodgedwongen stoppen !

 • daan1908

  Precies met export , weet U wat hier over de grens gebeurt ? Vorig jaar 2011 betaalden de overschot bedrijven 8.00 euro per ton . In okt 2012 moesten dezelfde bedrijven 20.00 euro per ton betalen . Ook in Duitsland loopt de boel vast . De mest wordt daar ook al naar Oost-Duitsland gebracht . In Europa moet elk land zijn eigen problemen oplossen . Onze handel berust op export . Er hoeft maar iets te gebeuren en de grens gaat op slot , en dan ? Precies dan weten we het niet meer . Trouwens heeft er al eens iemand uitgerekend wat verwerking kost ? Nee dus , iedereen roept maar wat , niet gehinderd door kennis . Er zijn er in Duitsland verschillende systemen op de markt die niet veel meer kosten dan de huidige afzetprijzen .

 • hietkamp

  De rekening komt toch altijd bij de boer dus dat zal deze keer geen uitzondering zijn denk ik

  De overheid moeten zeggen wat zij willen, en dat is durven veranderen. Dan wel met minder regels zelfde resultaat halen. Dat kan best, maar vooral ook zekerheid geven en niet halverweg bij kabinets verandering de boel 180 graden draaien zoals ook bij melkquotum afschaffing gebeurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.