Commentaar

12 reacties

Krokodillentranen

Weinig onderwerpen waarover zoveel schande wordt gesproken als over verspilling van voedsel. Geen debat ook met zoveel vals sentiment.

 

Respectvol omgaan met voedsel is een belangrijke waarde. Voedsel is immers levensvoorwaarde nummer één. Het is daarom voor iedere politicus een inkoppertje als hij of zij een punt maakt van verspilling.

Maar wat is precies het probleem? Verspilling is een containerbegrip. De enorme percentages die genoemd worden, komen voor rekening van de meest uiteenlopende oorzaken, van verliezen door slechte infrastructuur in derdewereldlanden tot terughaalacties uit supermarkten en niet-leeggegeten borden in restaurants. Maar waar ligt de grens? Is bijvoorbeeld het niet benutten van productiepotentieel, zoals braaklegging of de teelt van non-foodgewassen, ook verspilling?

Dan de vraag waarom verspilling erg is. Eén veelgenoemde reden is wel helder. Het is niet duurzaam doordat schaarse grondstoffen sneller op raken dan nodig. Ook de milieubelasting is voor niks geweest.

Minder helder is de relatie met honger en wereldvoedselvoorziening. Dan wordt het zicht vertroebeld door krokodillentranen. Het is zeer onaannemelijk dat voedsel daar komt waar het nodig is, als mensen elders hun bord leeg eten of als supermarkten kromme komkommers wél verkopen. Voedselproductie is business, gestuurd door economische vraag en aanbod, en (helaas) niet door behoeftes van mensen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Johan de voedselproductie wordt wel gestuurd door behoeftes van mensen, alleen niet van consumenten. De productie wordt gestuurd door handelaren, zolang zij nog kunnen verdienen aan het omzetten van voedsel zullen zij de productie stimuleren. Neem de zgn. eind datum voor veel producen is dit een wettelijk item, dat niets te maken heeft met kwaliteit of houdbaarheid. De handel spint hier garen bij, hun omzet heeft geen moment te lijden onder houdbaarheidsdata, de verantwoordelijkheid ligt of bij de producent of bij de detaillist. Wie koopt producten die op de datum liggen, bijna geen mens, dus container, terwijl de producten indien goed verpakt nog van puike kwaliteit zijn. Als voorbeeld, 'Wie kan begrijpen dat >zout< dat al miljoenen jaren oud is in de winkel in eens een einddatum heeft waarna het niet meer te consumeren is'. Verspilling is volgens mij deels een gevolg van overheidsmaatregelen.

 • John*

  laten we eens een ander scenario maken: wij produceren recies op het randje zonder verspilling en er komt een tegenvallen: misoogsten, logitieke problemen en de verwende hollander kijkt tegen lege schappen in de winkel en een lege koelkast dan wordt er wel weer anders gepiept!. het beschikbaar hebben van voldoende voedsel tegen een lage prijs is de motor van onze welvaart! Als producent zou ik natuurlijk niets liever willen dan op het randje produceren en de consument weer 40% an zijn inkomen uit de zak troggelen net zoals vroeger.

 • natuurboer

  Voedselverspilling is alleen mogelijk wanneer er in de landbouw overproductie is. Hoe groter de overproductie hoe groter de voedselverspilling.
  Echter bij jaar in jaar uit overproductie krijg je in de landbouw een steeds grotere opeenstapeling van teelttechnische en economische problemen.
  En deze opeenstapeling van problemen kan wel eens zo groot worden waardoor de hele landbouw er onder bezwijkt.
  Dan piept niet alleen de consument maar ook de boer.

 • Mozes

  Natuurboer, je slaat de plank mis. Als er overproductie is daalt de prijs waardoor ook de productie daalt tot een nieuw evenwicht met de vraag.
  Verspilling ontstaat doordat er meer wordt gekocht dan er werkelijk wordt geconsumeerd. De producent is hier machteloos in.
  Jou denken is een typisch links aanboddenken waarbij nog steeds wordt uitgegaan van een planeconomie waarbij het aanbod de samenleving bepaalt. Wij leven in een markteconomie waar de vraag leidend is en het aanbod volgt.
  Producenten kunnen niet anders dan volgzaam zijn aan het gedrag van de consument. Ook als het gaat om het kopen van voedsel wat niet werkelijk geconsumeerd wordt.

 • alco1

  @Mozes, je hebt er gelijk in wat je hierboven beschrijft. Echter heeft de producent wel invloed op de voedselverspilling als deze onder de marktbehoefte produceert. Daardoor wordt voedsel duurder waardoor behoedzamer ingekocht wordt.

 • drientje

  Nee Mozes, de producent is niet volgzaam aan de consument of de markt.
  Wanneer hij produceert, en bovengemiddeld is in de sector, kan hij financiering
  verkrijgen voor een forse uitbreiding. Bovengemiddeld is het criterium voor huidige banken om te kunnen produceren. Hij kijkt in deze niet eens naar de markt.

 • natuurboer

  Mis Mozes, binnen de landbouw heb je geen marktwerking. Alleen buiten de landbouw bestaat er marktwerking.
  Gaat een melkveehouder minder melken wanneer de melkprijs daalt? Hij gaat bij een dalende melkprijs eerder meer melken om de kostprijs te kunnen verlagen.

 • alco1

  @natuurboer. Kijk eens naar de prijzen van quotum. Nu de melkprijs stijgt, wordt de quotumprijs ook hoger. Maw. Nu wil men meer melken. Zou het ook waar zijn wat jij zegt, dan wil de boer dus altijd meer melken en daar wringt het dan toch wel, uitzonderlingen daargelaten.

 • Mozes

  Mis natuurboer, als er overaanbod is dalen de melkprijzen. Als dit lang duurt zullen boeren of gedwongen stoppen of boeren zonder opvolger zullen eerder stoppen.

 • Mozes

  Alco1 #5, al sinds de mensheid bestaat is geprobeerd voedsel te produceren met steeds minder mensen. Hoe kleiner het percentage van de bevolking die nodig is voor voedselproductie hoe kleiner het percentage van het inkomen dat nodig is om voedsel te betalen. Vooral de laatste honderd jaar is door de komst van bestrijdingsmiddelen, mechanisatie en automatisering het aantal mensen wat nodig is voor voedselproductie erg klein geworden. Dit heeft geleid tot een enorme welvaartstijging doordat men nog maar een zeer klein deel van het inkomen aan voedsel hoefde te besteden.
  Doordat men nog maar een zeer klein deel van het inkomen aan voedsel hoeft te besteden hecht men er blijkbaar geen waarde meer aan. Men koopt overbodig, gaat er slordig mee om en gooit gemakkelijk weg.
  Wij moeten blijkbaar terug naar een kleinschalige en handmatige landbouw waar weer meer mensen nodig zijn zodat de consument weer een flink deel van zijn inkomen aan voedsel zal moeten besteden. Wij slaan hiermee twee vliegen in één klap: de linkse politiek en aanhangers krijgen de landbouw van Ot en Sien wat ze zo graag willen en de consument is gedwongen om weer zuinig met voedsel om te gaan.
  Wij moeten alleen nog even aan het volk uitleggen dat hun koopkracht 40% achteruit gaat........

 • alco1

  Zijn er percentages bekend hoeveel van een normaal inkomen nodig was voor voeding 50 jaar geleden en nu. Ik kan me nog herinneren dat we één gulden kregen voor een liter melk en dat we soms wel ruim twee duizend gulden kregen voor een slachtkoe en twaalf cent gaven voor een ei. Ik geloof meer in een verhaal dat er toen nog door de landbouw verdient werd en het nu schrapen is.

 • natuurboer

  Mis Mozes, wanneer er overaanbod van melk is dan is er ook overaanbod van veevoer. Wanneer de melkprijs zakt dan zakt parallel de veevoerprijs mee. Lagere melkprijs en tegelijkertijd een lagere veevoerprijs geeft toch nog winst. Er hoeven dan geen melkveehouders te stoppen. Alleen akkerbouwers gaan dan stoppen vanwege te goedkoop veevoer. Wanneer je marktwerking op melkproductie toepast dan komt bij overaanbod van melk de prijs van veevoer in een neerwaartse spiraal terecht met op het einde nul. En bij een tekort aan veevoer gaat het andersom, dan gaat de melkprijs de hoogte in waarbij de 'sky the limit' is. Lessen uit de geschiedenis heeft de politiek ertoe gebracht om landbouwbeleid te maken waarbij verhinderd wordt dat in een landbouw met marktwerking , of de prijzen skyhigh gaan, of op nul zouden kunnen eindigden.
  En juist vanwege die politieke maatregelen kun je dan ook niet meer spreken van marktwerking in de landbouw.
  Productie van veevoer beheerst de landbouwmarkten, ook voor de consument.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.