Commentaar

14 reacties

Koerechten voorkomen?

FrieslandCampina is als de dood dat er koerechten komen. Dan maar liever mestverwerking, vinden de leden en ook de bedrijfsleiding in Amersfoort. Deze komt binnenkort met een plan dat invoering van koerechten kan voorkomen.

De angst voor de dierrechten is terecht maar wel reëel. Niet voor niks liet Rabobank-man Wim Thus afgelopen week aan Boerderij weten dat bij kredietbeoordelingen nu al serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat die nieuwe stal straks niet ten volle mag worden benut. Zo werpt het koerecht zijn schaduw al vooruit.

Een mogelijke quotering-nieuwe-stijl, want daar komt het op neer, zou een klap in het gezicht zijn van alle melkveehouders die rekenen op afschaffing van het quotum, en daar al met hun bedrijf op voorgesorteerd hebben. Jaar in jaar uit is hen van hoog tot laag voorgehouden dat het straks echt helemaal afgelopen is met de melkrechten. Even krom is het als het melkquotum wel afgeschaft wordt, maar de dierrechten in de intensieve veehouderij niet. Dat druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel.
Dierrechten hebben wel één aantrekkelijke kant: ze zijn goed te handhaven. Meststromen zijn amper te controleren. Dat blijkt uit talloze mestfraudezaken. Staarten tellen is veel makkelijker. Juist daarom is het van het grootste belang dat het plan waar FrieslandCampina mee komt, op dat punt aanvaardbaar is voor Den Haag.

Wilt u uw mening geven over het mestbeleid? Vul de enquête in.

Laatste reacties

 • c.putten

  dierrechten invoeren en onderling verhandelbaar maken,kunnen varkensboeren ook een graantje meepikken want die hebben nog nooit subsidie gehad

 • wmeulemanjr1

  Is FRIESLAND CAMPINA de enige zuivelreus die bang is voor dierrechten??
  Misschien moet de hele zuivelverwerking van nederland zich hier bij aansluiten, inclusief de NMV??

 • alco1

  Johan. Staarten kun je gemakkelijk tellen, dat klopt Maar het zal weer een strijdt geven om topproducties te halen. Duurzaam ho maar. Intensief zal weer zegevieren en heeft ook weer meer mest dan gemiddeld.

 • hertha

  Waarom moet de rundveesector weer een voorkeursbehandeling krijgen boven andere sectoren. De meeste zijn ook intensief bezig.

 • GerJoVi omgevingsadvies

  Er is inmiddels zoveel lastenverlichting dat er alleen maar wetten en regels bijkomen. In Brussel en Den Haag maken ze er letterlijk een zooitje van. Hier kan geen ondernemer op anticiperen. De waan van de dag.

 • daan1908

  Eindelijk een duidelijk verhaal zonder mitsen en maren , alles is beter dan dierrechten . Dhr Oppewal geeft een correcte weergave van wat er staat te gebeuren als we niets doen . Wie nu nog denkt dat je met halve maatregelen het tij nog kan keren begrijpt echt niet wat er speelt .

 • CLM Culemborg

  Zoals zo vaak is ook hier 'de derde weg' misschien wel de beste. Kies met elkaar voor 'grondgebondenheid' en melkveebedrijven zijn enerzijds begrensd maar hebben anderzijds ontwikkelingsruimte. Die ontwikkelingsruimte zorgt voor de mogelijkheid om mest goed te benutten en om eigen voer te produceren. Geen investeringen in papieren dierrechten en ook geen investeringen in onhaalbare / onbetaalbare mestverwerking.

 • Gerjo-Kompier1

  Dierrechten omdat het huidige systeem met meststromen amper is te controleren? Bij invoer van dierrechten voor de rundveehouderij, zullen er evenveel bedrijven zijn, die een mestoverschot hebben, en dus mest af moeten voeren. Zijn deze meststromen dan ineens wel goed controleerbaar???

  Ik zou eigenlijk willen weten wat de gedachtengang van de overheid is met betrekking tot de mestplannen: dierrechten, omdat de huidige controle op sommige punten tekort schiet? Werkgelegenheid scheppen voor het ambtenarenapparaat: het huidige mestplaatsingssysteem + een dierrechtensysteem? Angst dat een door politici afgesproken fosfaatproductieplafond ( een papieren ding, wat zowel landbouwtechnisch als milieutechnisch niets zegt, immers de omvang van de mestproductie zegt niets over welk deel bij gebruik uitspoelt) wordt overschreden?

  Overigens, staarten tellen gebeurt nu ook al via het I&R systeem. En ik neem aan dat dit gebruikt wordt bij het bepalen van het mestoverschot en de controles hierop.

  Een betere controle op het huidige systeem, zodat mogelijke fraudeurs bij voorbaat afhaken, is volgens mij de oplossing. Dan kunnen nieuwe plannen de oudpapierbak in.

 • aarthamstra1

  Het beste voor de boer is als er een chronisch te kort aan melk is. Marktwerking
  vrijheid en groei wil de boer. ZLTO heeft mij geleerd. Zorg dat de boer niet meer kan kopen op de markt dan er vraag is. Dat zagen ze goed . Zo denkt ZLTO /de multinational ook bij inkoop zorg dat er een (te) groot aanbod is.
  Dat is een gegeven waar de boer collectief een oplossing voor moet zien te vinden. Boerenbedrog Multinationals gaan dat NOOIT<NOOIT doen omdat niet het belang dient van de MULTINATIONALS onder hun beheer. hoe logisch wil je het hebben.
  NIKE,, roept ook dat het zo gezond is dat onze kinderen sporten in NIKE sportkleding.
  Maar vergeet te zeggen dat hun producten geproduceerd worden door kinderen slaven .

 • hietkamp

  Dierrechten moet echt niet, wij hebben al een minas en dat is afhankelijk van hectares. Nu kunnen wij in nederland alles koppelen kijk maar bij WOZ wat daar tegenwooridg wel niet voor wordt gebruikt terwijl voor 1 ding bedoeld was. Dus daar kan wel, maar in de landbouw moeten wij met meerdere systemen werk. Dan onderhouden wij weer een paar extra ambtenaren. Nee was goed zoals was melkquotum gewoon weg en niks voor terug want anders kan dat systeem wel blijven. Bespaard weer veel geld en kop zorgen.

  De hele overheid moet beslissingen maken en niet dingen inde lucht laten hangen, zoals ook met koe rechten verhaal gebeurd. Dat was al helder, melkquotum er af klaar. Dan wordt land, minas wel de bepalden factor. Iedereen wist waar aan toe was en nu begint onze geweldige staatssecretaris er in om te rommelen. Hier een onzekerheid weer, dat is niet goed. IK zou zeggen durf te veranderen, is nu niet dan moet dat wel over 5 a 10 jaar. Huidige beleid heeft een houdbaarheid datum. Dus koerechten Eerst niet zie eerst maar waar schip strand

 • agratax2

  Meer melk is voor de industrie kennelijk een 'must' de kosten die het voor de boer met zich mee brengt zijn van ondergeschikt belang. Waarom niet eens denken aan het imago van de landbouwhuisdieren economie? Het lijkt wel of groei de enige weg is om tot winst te komen in onze economie. Als we als boeren de laatste 60 jaar de revue laten passeren, zien we dat de groei niet de gewenste inkomens winst heeft gebracht. het heeft slechts geleid tot meer financiering, meer gebruik van chemie / medicijnen en meer onbegrip bij de stedeling.

 • goldensun 61

  Kijk agratax daar ben ik het nu mee eens.

 • probe14

  Stop aub met schaalvergroting. Doodlopende weg. Rust en ruimte zijn het gevolg van koerechten. FC alleen belang bij lage melkprijs. Luisteren wat de leden willen aldus 't Hart. Dat is dan de eerste keer. Prik er toch doorheen. Lto loopt aan de leiband van de melkfabrieken. Ik denk dat sommige mensen hun toekomst kunnen veilig stellen als ze de lobby uitvoeren om koerechten te voorkomen. Ik huiver ervan....

 • KGB

  Geen dierrechten voor de rundvee maar ze wel handhaven voor de varkenssector is geen optie.Dit zal de varkenshouderij NOOIT accepteren. Dat is vragen om haar eigen graf te graven.....

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.