Redactieblog

29 reacties

Faunaschade voor rekening boer?

Niet te geloven, de gedachtekronkels van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Een onderzoeker van die club, Adriaan Guldemond, vindt het normaal dat de landbouw via Faunaschade een bijdrage levert aan natuurbeheer.

De feiten zijn bekend. Uit onderzoek van het Faunafonds blijkt dat boeren voor 96 miljoen euro schade lijden aan vogels en zoogdieren. Dat bedrag wordt niet betwist, want het CLM heeft zelf de studie verricht.

Probleem is echter dat het Faunafonds maar 23 miljoen per jaar uitkeert. Allerlei soorten schade worden niet vergoed om verschillende redenen. Te veel om hier te noemen. Het betekent echter wel dat ruim 70 miljoen aan schade niet wordt vergoed. Dat komt op het bordje van de boer te liggen.

Dan begint de zotheid van Adriaan Guldemond. Die zegt niet dat de regels moeten worden aangepast, zodat er wel een juiste vergoeding voor schade van ganzen, roofvogels enz. wordt uitgekeerd. Nee, hij komt tot een gans andere conclusie.

Hij vindt dat je de niet vergoede kosten in een ander licht moet zien. Hij noemt het een bijdrage van de landbouw aan natuurbeheer. “Een dienst aan de samenleving en een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Een onzinnig standpunt. Schade moet vergoed worden, punt uit. We vragen Adriaan Guldemond toch ook niet om een deel van zijn salaris in te leveren ten behoeve van de Faunaschade? Want dat is het wat hij vergeet: de boer is meestal ook een alleenverdiener op zijn bedrijf. Waar haalt Guldemond dan het lef vandaan om dat inkomen, dat vermoedelijk lager is dan dat van hem, te claimen voor natuurbeheer? Alleen een onnozel brein kan zoiets bedenken.

Laatste reacties

 • abtje

  Zalig zijn de simpele van geest, het zijn er alleen erg veel aan het worden.

 • agratax2

  Zou deze uitspraak van dhr. Guldemond betrekking hebben op >werknemers< dan had hij al lang de Vakbond opgeroepen om direct een staking te beginnen. Hoe durft de democratische meerderheid zijn hobby door de minderheid te laten betalen zou dan zijn actie leus zijn. Betreft het zgn. Werkgevers / Ondernemers dan zijn ze vogelvrij en kan de meerderheid hun wil eenvoudig opdringen zonder enige financiële tegemoetkoming. Mensen met dit soort verachtelijke opvattingen behoren niet thuis in een volwassen democratie.

 • daan1908

  Er lopen meer gekken los dan er vastzitten . Maar ja , vreiheid van meningsuiting .

 • jan1966

  Wel te begrijpen van Adriaan Guldemond. Weidegang betalen we toch ook uit eigen zak om maatschappelijk goed bezig te zijn

 • boer-gerrit

  Wel een heel erg gemakkelijk oplossing van Adriaan Guldemond, die een maatschappelijke baan heeft, wat lijkt op een veredelde uitkering, ten laste van hard werkende boeren die met een gemiddeld karig inkomen ook nog de maatschappelijke overlast ten koste van hun inkomen maar moeten accepteren.

 • Mels

  Is de hectare toeslag toch nog ergens goed voor. Als ze die nou es daarvoor gebruiken en die zonder schade gewoon verder laten ondernemen. Zijn we gelijk van veel gezeur en geld rondpompen af.

 • Frans Smit

  Ik denk inderdaad dat we het in die richting moeten zoeken. Als sector die zwaar wordt gesubsidieerd kan er prima wat van dat subsidiegeld opzij worden gezet voor goede schaderegelingen.
  Ook goed voor het draagvlak van de sector.

 • abtje

  @Frans Smit. Lijkt met stug dat je denkt als ik je reactie zo lees.:-)

 • degroot20

  Heb zelf afgelopen jaar een schadepost gehad van meer dan 30.000 euro mede veroorzaakt door roeken waar je dan niets of veel te laat iets aan mag doen.
  We hebben dit aangetoond via gecertificeerde onderzoekslaboratoria en dan nog heeft het faunafonds nog wel weer een of ander excuus om niks uit te keren, als ze dit willen geen probleem maar dan moeten we zelf ook met alle voorkomende middelen schade mogen bestrijden.
  En niet zeggen dit hoort bij de natuur terwijl er in NL alleen gemaakte natuur is.

 • Romeijn

  Als de beschikbare gegevens van verzurende schade en vermestende schade van ammoniak uit de Nederlandse landbouw bij elkaar worden opgeteld ontstaat een jaarlijkse schadepost van € 830 miljoen euro.
  De maatschappelijke kosten van de Nederlandse landbouw bedroegen in 2002 tenminste 2,1 miljard euro. (Bron: CE, Delft)
  'Schade moet vergoed worden, punt uit'?

 • abtje

  En wat is de jaarlijkse milieu schadepost van de Nederlanders zelf, meneer selectieve onderzoeksrapport presenteerder???

 • Romeijn

  De Nederlandse landbouw dankt zijn succes aan selectief denken...

 • abtje

  Ah, ratelen zonder antwoorden te geven :-)

 • minasblunders1

  Verzurende en vermestende schade Romeijn? Je laat je oren teveel hangen naar Wageningse rapportjes. Iedereen weet toch dat Wageningen al lang niet meer serieus te nemen is als wetenschappelijk instituut?

 • Romeijn

  Goed, laten we dan aannemen dat ze het in Delft niet goed hebben berekend en dat de verzurende en vermestende schade tien keer te hoog is ingeschat: dan is het altijd nog meer dan de door fauna veroorzaakte schade.

 • Romeijn

  Correctie: de door fauna veroorzaakte schade die niet vergoed wordt.

 • abtje

  Mits de door fauna veroorzaakte schade niet veel te laag ingeschat is door dat onderzoeks-hoe je het ook wilt noemen gebeuren.
  Ook hier mag je selectief denken, heer selectief presenteerder.

 • minasblunders1

  Waar bestaat die verzurende en vermestende schade dan precies uit, Romeijn? (Even aangenomen dat die er is)

 • joannes

  Alle ¨schade¨ is een gevolg van meet criteria! Zolang types als Romeijn en Guldemond, zich voor een ¨algemeen¨ belang natuur inzetten zullen ze er alles aan doen om de ¨meet criteria¨ naar eigen bevinden in te vullen, om maar vooral veel in elke pot geld te graaien. Het zijn de types die zich een ¨matschappelijke rol¨ aanmeten voor een minderheid en vervolgens iedere dynamiek in de natuur klassifiseren om geld te kunnen beheren ten koste van de rest: de werkende bevolking!

 • koestal

  van achter het bureau kun je een boel onzin bedenken en verkondigen,vooral als je een vast salaris hebt,schetenwappers !

 • Romeijn

  @joannes
  Minder dan 5 procent van de werkende bevolking is agrarisch actief. De overige mensen hebben te maken met het agrarisch landschap als onderdeel van hun leefomgeving en hebben daar bepaalde verwachtingen bij. Als boeren klantgericht willen werken moeten zij reageren op de vraag en niet een bepaald aanbod opdringen. Uiteindelijk is de burger de werkelijke klant en niet Friesland-Campina. Bij schaalvergroting beslissen steeds minder boeren over een steeds intensiever benut agrarisch landschap. Natuurlijke processen die tegenwerken zijn er altijd geweest en worden pas relatief kort 'faunaschade' genoemd.

 • alco1

  @Romeijn. Natuurlijk is de klant koning. Maar in het traject van oordeel bepaling is het noodzakelijk dat de klant de waarheid te horen krijgt in plaats van allerlei leugens die o.a. door Wakker Dier de wereld in geslingerd worden.Dan heb je net zoiets als de commotie rond weidegang. Hoewel ik sterk voorstander ben van weidegang vanwege de inkleuring van het landschap en voor beeld naar de consument toe. Maar ook de eerste ben die toe wil geven dat het gemiddeld vast niet beter is voor de koe, maar de burger dat wel onterecht denkt ,omdat hen dat voorgekauwd is. Lees de reacties maar.

 • Romeijn

  'Vergaderboer' doe je eens wat meer moeite voor het schrijven van een goede blog.
  Uit het onderzoek van CLM (dus niet het Faunafonds zoals abusievelijk in de tweede alinea wordt geschreven): 'De totaal geschatte schade van €96 mln is 1,5% – 2% van de totale productieopbrengst van €5 – 6 miljard voor de sectoren waar faunaschade optreedt.' Dat hoeft dus niet alleen de landbouw te zijn.
  Daarvan heeft het Faunafonds vorig jaar ca. 14 miljoen vergoed en niet 23 miljoen zoals in de derde alinea wordt vermeld. 23 miljoen is het gemiddelde jaarbedrag over de periode 2008-2010 dat de overheid in zijn geheel zou hebben vergoed.
  Het is aan de lezer om te bepalen of maximaal 2% van de productieopbrengst veel is.

 • leo,s vriend

  Romeijn, 2% is inderdaad niet veel, Maar..... stel dat 95% van die 5a6 miljard verdiend wordt door takken van de landbouw die geen schade hebben(kassen,int. veehouderij,etc.) dan kan voor individuele bedrijven de schade gigantisch zijn.

 • Romeijn

  @mts.menkhorst1
  Die wordt dus wel door het Faunafonds vergoed; tenzij je onverantwoordelijk onderneemt en zelf te grote risico's neemt.

 • alco1

  Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig. Er wordt vergoeding gegeven voor schade die het gevolg is van overpopulatie. Regulieren die zaak, dat ze in de voor hen bestemde natuur genoeg voedsel hebben.

 • PetervanKempen

  @Romeijn,Het geeft makkelijk weg he, als het niet je eigen geld is. Daar heeft meneer Guldemond ook last van.Een boer heeft, vergeleken met industrieele ondernemingen, een luizig rendement van zijn vermogen.Maar als ik uw kommentaar goed inschat bent u niet van de economie maar meer van de ideologie. Als de meerderheid van de nederlanders verwachtingen hebben zoals u zegt van het agrarisch landschap, laat die dan meer betalen voor voedsel wat onder die omstandigheden nog moet worden geproduceerd, u weet heel goed dat de meerderheid van de consumenten geen cent voor die verwachtingen over het landschap en al helemaal niet voor een hogere kostprijs over heeft. Het zijn juist a-sociale natuurliefhebbers die terreinbeh(g)eerder zijn, en geen fauna beheerder, die hun buren de boer met kosten van hun nalatigheid opzadelen. Dat heet, als burgers onder elkaar, een onrechtmatige daad. Zij zouden er wel wat aan kunnen doen, maar verd....n het gewoon.
  De wal van het recht zal als er geen oplossing komt voor wildschade, hun schip zonder faunabeheerkoers wel keren.

 • theorikyreintjes1

  Het wordt met de dag gekker! Ik meen dat de tijd van slaven voorbij is. Laat niet met je sollen en bijt van je af. Een voedselproducent heeft ook het recht op een normaal leven. Trap niet in die onzin praatjes, laat ze betalen voor je diensten en producten. Maak met zijn allen een vuist voor dat het te laat is!

 • joannes

  @Romeijn, als die 95% Nederlanders zich beperkte tot Nederlandse producten en voor prijzen die voldoende zijn om zo´n familie bedrijf in balans met de omgeving en het millieu te onderhouden zou er waarschijnlijk geen enkel probleem zijn. Maar omdat die 95% voor een dubbeltje op de eerste rij wil en haar producten via de retail van over de gehele werld voor de laagste prijs op tafel wil, moeten die boeren steeds intensiever en met meer vee werken om een inkomen te verdienen. Zij moeten hun productiviteit verhogen omdat die Nederlandse klanten het niet betalen.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.