Commentaar

7 reacties

Dure lessen over natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer kan beter, maar een fiasco is het zeker niet.

Het agrarisch natuurbeheer heeft niet opgeleverd wat ervan werd verwacht. Ondanks inspanningen van duizenden boeren en een overheidsbijdrage van tientallen miljoenen per jaar is de achteruitgang van de soortenrijkdom niet gestopt. De cijfers zijn dramatisch.
Het is een trieste constatering en een aansporing voor de betrokkenen om nog harder aan de slag te gaan met verbeteringen. Maar om te stellen dat het een 'fiasco' is, zoals de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) doet, gaat te ver. Dat gaat voorbij aan successen die er wél zijn en is bijna een schoffering voor alle goedbedoelde inspanningen. De indruk wordt ten onrechte gewekt dat boeren er een potje van hebben gemaakt.
Er is wat anders aan de hand. De combinatie van een soortenrijke natuur én commerciële landbouw op dezelfde plek is grosso modo onmogelijk, zo blijkt. Op gronden die in gebruik zijn voor moderne, intensieve landbouw, kunnen maar enkele soorten overleven. Grutto's, leeuweriken en een waslijst aan plantensoorten gedijen alleen op terreinen met omstandigheden als een hogere grondwaterstand en amper bemesting.
Tientallen jaren hebben landbouworganisaties en ook politici daar niet aan gewild. Laat de natuur over aan de landbouw, zeiden ze, mede ingegeven door de geldprijs die eraan verbonden was. De RLI concludeert nu dat dat niet werkt. Als het kabinet die lijn overneemt, betekent dat een fundamentele verandering. Dan worden natuur en landbouw van elkaar gescheiden.
Het is een dure les en een teleurstelling voor velen, maar er zit een voordeel aan: helderheid. Natuur alleen nog in reservaten, de rest van het land in economisch gebruik. De hamvraag is nu hoe groot die reservaten moeten worden. De RLI gooit een balletje op dat er veel ruimte nodig is – meer dan wat er nu is. Een herijkt netwerk van natuurgebieden, verbonden door gebieden met agrarisch beheer nieuwe stijl, gefinancierd uit het nieuwe GLB.
Daarmee eindigt de nieuwe analyse en begint het bekende gevecht om geld en hectares.

Laatste reacties

 • alco1

  Wat zou dat een uitkomst zijn: De natuur in reservaten en de rest van het land voor economisch gebruik. Zo ver zal het echter nooit komen want daar is de natuur beweging de laatste jaren wel achter gekomen dat juist in de schrale reservaten de weidevogelstand achteruit hold.

 • schoenmakers1

  ik weet toch wel grutto`s te zitten op goed ontwaterde gronden en die ook goed bemest worden, misschien nog wel meer als in de biezenvelden die er voor bedoeld zijn

 • Mels

  Wie leest nou echt? Natuurbeheer!! Het is toch een woord wat nergens op slaat als je het goed bekijkt. Alle beheerde natuur is nep en dan heb je het zo ongeveer over heel Nl

 • Romeijn

  Goede genuanceerde analyse.
  Alleen is de scheiding tussen landbouw en natuur al eerder ingezet in de landbouwontwikkelingsgebieden van de Reconstructie op de hogere zandgronden. De ontwikkeling van verbrede landbouw met recreatieve en toeristische activiteiten gerelateerd aan natuur/landschap is sindsdien alleen nog mogelijk in de verwevings- en extensiveringsgebieden van de Reconstructie. Verdere scheiding zal door velen betreurd worden.

 • alco1

  Tevreden zijn over natuurbeheer zou toch alleen betekenen. Niet meer subsidie! En om meer gaat het toch om.

 • voer

  dus meer natuurgebieden zoals de oostervaardersplassen, dat is iets waar we trots op kunnen zijn zeg !

 • koestal

  ach,de vossen vreten in ZW-Friesland tientallen broedsels op van Grutto,s,hoort er zeker ook bij !

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.