Redactieblog

15 reacties

Dierrechten buiten deur houden

“Logisch dat de zuivelsector de regie neemt bij de mestverwerking”, vindt Hanna. ”De problemen zijn natuurlijk het grootst bij de intensieve veehouderij. Daar moet de melkveehouder echter niet de dupe van worden.”

Dat dreigt wel. Onze doortastende staatssecretaris Dijksma heeft een duidelijk signaal afgegeven. Als de veehouderij zelf niet met een oplossing komt, stelt zij dierrechten in. En dat moet nooit gebeuren.

Hanna knikt: “Dan krijgen we hetzelfde als met het quotum. Dierrechten worden verhandelbaar en dan investeer je weer in lucht. Alleen stoppende boeren hebben daar belang bij. Ze wonen nu vaak in een ‘quotumbungalow’. Zonder de verkoop van het quotum hadden ze nooit zo riant kunnen wonen. Met dierrechten krijg je hetzelfde effect.”

Zo is het. Er stroomt weer veel geld uit de landbouw. De vertrekkende boeren beuren de opbrengst en nemen het geld mee. De overblijvende boeren moeten meer financieren. Dat geld kan dan niet in de echte ontwikkeling van het bedrijf worden gestoken. Bijvoorbeeld in aankoop van grond. Want dat blijft nog altijd een belangrijke pijler onder het bedrijf. Eigen grond wordt door de jaren heen langzaam en belastingvrij meer waard.

Bij quotum is dat anders en als ze komen straks ook bij dierrechten. Dat is allemaal lucht. Kijk maar het quotum. Tien jaar geleden was het nog veel geld waard. Op dit moment weinig en over een dik jaar, 2015, helemaal niets meer. De veehouderij wordt in een paar jaar honderden miljoenen armer. Het bezit van de boer verdampt. Dat moeten we niet weer willen met dierrechten.

“De zuivel is de enige organisatie, die de regie kan nemen”, zegt Hanna terecht. ”LTO heeft te weinig leden en door de aanwezigheid van de vakbonden is men onderling te verdeeld. Bij de intensieve veehouderij is er ook geen partij die leider kan zijn. Alleen de zuivel kan het doen. En let wel, dit is niet alleen voor boeren, die met te veel mest zitten. Het is van belang voor elke veehouder om de dierrechten buiten de deur te houden. Ook voor degene zonder acuut mestprobleem.”

Laatste reacties

 • bankivahoen

  De problemen zijn het grootst in de intensive veehouderij ? Laat de pluimveehouderij dan wel buiten beschouwing, deze heeft als enige sector de zaak wel al opgelost ! Spreek volgende keer alleen voor jezelf!

 • agratax2

  Welk een gezwam van Hanna. De boeren bij monde van NLTO kunnen zelf aangeven dat er een maximum aantal GVE per hectare mogen worden gehouden. Hiermee zijn verhandelbare dierrechten van de baan. De zuivelindustrie zal nooit aan een inperking van de melplas werken, zij hebben belang bij MELK en of dat de boer op Dierrechten kosten jaagt, zal hen niet uitmaken. De boeren moeten zelf eens met voorstellen komen zij het probleem wensen aan te pakken en tot een voor iedereen acceptabele oplossing komen. Nee dat doen de heren en dames niet ,zij zijn als Hanna, meer melk en nog meer melk en wat dat aan mest opruim kosten met zich mee brengt doet er niet toe. Maar geen rechten of quotum kosten dat is lucht, mest verwerkingskosten is ook een vorm van lucht. In ieder geval is het weer een mogelijkheid om Fraude in de hand te werken. We zien immer dagelijks fraude met mest. En de boer hij wast zijn handen in onschuld!!!!

 • gjh

  je denk toch niet dat de zuivelindustrie ingrijpt die zitten te wachten om de melk zo goedkoop mogelijk te krijgen

 • LUCTOR

  Ik zie het hele probleem niet de aan te wenden mest is verdeeld over alle landbouwgrond in NL als de aanwend normen weer eens bij gesteld worden wat al ettelijke malen is gebeurd is er weer een groter overschot. Met dierrechten kan dit opgelost worden door ze uit de markt te nemen door ieder bedrijf wat dieren houdt bij iedere bijstelling dierrechten in te leveren van stoppende bedrijven verhandelbaar maken zodat de spiegel die de boeren voorgehouden wordt van steeds maar groeien om levensvatbaar te blijven in stand gehouden kan worden.

 • alco1

  Ik kan meegaan in de gedachte van Hanna. Dierrechten zullen net zo werken als het quotum.Over het algemeen is de melkveehouderij voorzien van grond voor de afzet van mest. Hoe kun je hendan opzadelen met dierrechten, waar ze part nog deel aan hebben. Dat de zuivel de regie neemt is helemaal nog niet zo gek, omdat zij ook wel gezien heeft wat het quotum tijdperk voor gevolgen heeft gehad. Evenzo zijn er varkenshouders met grond voor hun mestafzet. On terecht dat ook zij opgezadeld worden met de dwang maatregel van Dijksma.
  Echter gezien de steeds verder gaande verschraling wordt er een probleem gemaakt.

 • Mozes

  Wij hebben niet alleen mestverwerking nodig maar ook vooral meer maatwerk in mestaanwending. De huidige mestwet is gebaseerd op gemiddelde opbrengsten. Boeren met bovengemiddelde opbrengsten zien hun grond verschralen of ze zien opbrengst derving. Wanneer boeren met bovengemiddelde opbrengsten meer mogen aanwenden is er ook minder mestverwerking nodig.

 • minasblunders1

  Nee Mozes, alweer mis. Het zijn juist de extensieve boeren die hun grond zien verschralen. De intensieven kunnen flink wat meer mest aanwenden en hebben dus ook meer opbrengst.

 • alco1

  Ergens heb je wel gelijk @Mozes, maar als die boer die hogere opbrengsten haalt ook nog eens extensief is wat betreft melkproductie per ha, dan gaat het helemaal mis, dus daarin heeft minasblunders gelijk.

 • daan1908

  Het Journaal 17-5 om 20.00 uur : Frica 500 miljoen A-ware 125 miljoen De Chinees - Assen 30 miljoen Cono + Leerdammer 150 miljoen en vast nog wat vergeten . Dit bedrag wordt of is al geinvesteerd in uitbreiding melkfabrieken
  Zo , dit betekend dus dat dierrechten de melkveehouderij tussen de 800 miljoen en 1 miljard gaan kosten . Nee dus dan is er maar een oplossing verwerk de mest anders houden we discussie .Kijk we zijn exporterend , vergeet niet hoe kwetsbaar je bent in deze positie .Andersom is het zo , heb je de boel op orde dan kun je laten zien wat je waard bent

 • Broer

  De zuivel ( of beter Friesland Campina) kan inderdaad de regie nemen .
  Zij heeft eigenbelang en kan zaken afdwingen.
  Wel kan dit wel eens het einde betekenen van de solidariteit tussen de sektoren intensieve en extensieve veehouderij, zoals men dat bij de Lto gewend is te doen. Dat zou jammer zijn, maar beider leden zullen het ben ik bang zo laten gebeuren.
  Broer Roorda, Grou.

 • minasblunders1

  'Quotumaankoop is allemaal lucht', zegt Vergaderboer. Geldt dat dan ook niet voor de grondprijsstijging? Ook dit is over niet al te lange tijd stukken minder waard. Het is niet voor niets dat er zoveel boeren in de problemen zitten nu de grondprijsstijging stagneert/dalende is.

 • alco1

  Land wordt ook duur omdat rijkerts buiten de landbouw land aankoop nog enigzins zien als waardevast. Er blijft altijd wat over.
  Dat boeren door de te hoge aanschaf kosten in de problemen wordt helemaal duidelijk als de prijs gaat dalen zoals in Denemarken

 • Rip

  Grond kun je van regeringswege niet afschaffen, alco1. Dat kan wel met quotum, zoals we hebben gezien. En door de mestwetgeving blijft grond duur, al heb je natuurlijk altijd bergen en dalen in de prijs.

 • minasblunders1

  Door de overheidsclaim op grond voor natuur is de grondprijs tot in het absurde gestegen. De prijs is nu op de piek. Inmiddels worden al die natuuraankopen terug gedraaid, provincies en gemeentes en projectontwikkelaars moeten van hun grond af, daarnaast stoppen pachters massaal omdat ze worden uitgerookt. Die prijsstijging zit er echt niet meer in hoor, we gaan eerder naar een dieptepunt. Dus je bent stapelgek als je nu grond koopt.

 • koestal

  Er is veel vraag naar zuivel,je gaat toch niet de kip die gouden eieren legt slachten,de zuivel is ook goed voor werkgelegenheid in deze barre tijd,er wordt ook nog volop gebouwd door melkveehouders ,terwijl de rest van de bouw op zijn gat ligt,wil je nog meer werkloosheid dan moet je met die onzin doorgaan

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.