Commentaar

966 x bekeken 4 reacties

Conclusies Rekenkamer gaan te ver

Na het rapport vorige week van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over agrarisch natuurbeheer krijgt de sector het opnieuw voor de kiezen. Volgens de Algemene Rekenkamer is het ammoniakbeleid niet effectief genoeg om biodiversiteit te beschermen.

Ook verbetert het welzijn van dieren maar mondjesmaat. De Rekenkamer trekt deze conclusies over de periode juni 2011 tot oktober 2012.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) levert weliswaar winst op, maar de invoering is vertraagd. Een doorn in het oog is dat de helft van deze milieuwinst ook nog eens voor uitbreiding van de veehouderij mag worden gebruikt. De werkelijke milieuwinst door luchtwassers valt tegen omdat deze niet goed werken, of zelfs niet zijn geïnstalleerd.

Op gebied van welzijn bespeurt de Rekenkamer verbetering ten opzichte van 2008, maar het kan beter en sneller. De rijkscontroleurs uiten hun zorg over handhaving. De NVWA moet bezuinigen. De sector zelf neemt controletaken over, maar echt vertrouwen hierin toont de Rekenkamer niet. Het is jammer, want het is juist een trend om de verantwoordelijkheid meer bij de sector zelf neer te leggen.

Hier schuurt het rapport van de Rekenkamer het meest. De instantie beperkt zich tot overheidsbeleid, en laat marktinitiatieven op gebied van welzijn of duurzaamheid buiten beschouwing. Juist daar worden nu grote stappen gezet. De conclusies van de Rekenkamer gaan daarom ook veel te ver.

Laatste reacties

 • agratax2

  Als ik het goed begrijp, gaan onze controleurs en hun opdrachtgevers uit van het feit 'dat de boeren wel ongehoorzaam zullen zijn en de regels aan hun laars lappen'. Hoe komt het toch dat de ambtelijke wereld samen met de politiek altijd als uitgangspunt hebben; 'De burger is ongehoorzaam en kan zich zelf niet aan de regels houden'.

 • wijntje41

  De taak van de rekenkamer is het controleren van de uitgaven van het rijk. Zoals in elke organisatie kan een aantal medewerkers hierin niet mee . Die worden niet ontslagen maar mogen onzin onderzoeken gaan doen met onzin aanbevelingen.
  In het verleden hebben ze ook eens aanbevolen dat iedere keer dat een boer mest gaat rijden verplicht de politie hierbij aanwezig zou moeten zijn.

 • koestal

  allemaal geitenwollen sokken figuren in de rekenkamer

 • koestal

  pennenlikkers

Of registreer je om te kunnen reageren.