Redactieblog

1 reactie

Vacature: chief cooperative officer

De ledenbetrokkenheid bij grotere coöperaties laat nog wel eens te wensen over. Bij groei van de coöperatie kan het ledenbelang wat naar de achtergrond verdwijnen – bij ongewijzigd beleid en organisatie. Tijd voor vernieuwing?

De grote coöperaties hebben inmiddels zwaar opgetuigde directies. Het ledenbestuur is als toezichthouder op afstand komen te staan. Uiteindelijk staat het onverminderd boven de directie, die het benoemt, beloont, schorst en ontslaat. De operationele en, afhankelijk van het besturingsmodel, vaak ook bestuurlijke verantwoordelijkheid voor coöperatiezaken ligt inmiddels echter bij de directie. Binnen de organisatie doet de stafafdeling coöperatiezaken het uitvoerende werk.
Wie is nu echt verantwoordelijk en aanspreekbaar voor coöperatiezaken? Moreel misschien nog steeds het ledenbestuur, operationeel het hoofd coöperatiezaken, maar formeel de algemeen directeur aan wie dit hoofd meestal rapporteert. In de praktijk doet die algemeen directeur coöperatiezaken 'erbij'. Er is immers veel te doen en de commercie komt eerst. Op het hoogste niveau zijn coöperatiezaken toch een wat ondergeschoven kindje.
Is het daarom niet tijd voor een volgende stap? Dat er naast de CEO, de CFO, de COO enzovoort een CCO komt: de chief cooperative officer? Iemand die op directieniveau de belangrijke coöperatiekwesties agendeert? In plaats van op de gang te moeten afwachten of 'men wel of niet tijd heeft vandaag'. Die zelf budgetten kan claimen, in plaats van maar te moeten aanhoren wat zijn 'sponsor' binnen de directie tijdens de jaarlijkse budgetrondes voor de 'kostenpost' coöperatiezaken al dan niet voor elkaar heeft gekregen.
De CCO verbindt de transactielijn tussen boerenerf en de onderneming en verbindt alles binnen de onderneming wat aan de coöperatie raakt, van het leren coöperatiedenken bij nieuw personeel tot en met de vertaling van coöperatie naar de consumentenmarketing. Daarnaast faciliteert hij of zij de hele bestuurlijke besluitvorming binnen de vereniging en draagt zorg voor een 'warm nest', ook voor eventuele buitenlandse leden.
Eén persoon die 24/7 operationeel eindverantwoordelijk en bestuurlijk aanspreekbaar is voor de uitvoering van de coöperatiestrategie. Een vergezicht?

Eén reactie

  • geuze

    Nederland heeft goede en grote coöperaties. Veel agrarische ondernemers vinden het vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Recent Wagenings onderzoek heeft bevestigd dat de meeste boeren afhankelijk zijn van de coöperatieve uitbetalingsprijs, ook als ze particulier leveren. Een CCO zal eerst als luxe worden gezien, maar het succes en voortbestaan van coöperaties hangt af van ledenbetrokkenheid. Van mij mag de CCO komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.