Redactieblog

3 reacties

Stadslandbouw

Stadslandbouw is zeer actueel. Van alle kanten komen de uitnodigingen voor symposia, werkconferenties, studiedagen over dit onderwerp binnen. Zo is er op 25 april in Rotterdam de 'Dag van de Stadslandbouw'.

Misschien denkt u dat het gaat om enkele tomatenplantjes op een balkon, wat bloembollen in een daktuin, of een paar volkstuintjes langs de spoordijk, maar het concept 'Urban Agriculture' is veel breder.

Het gaat ook om landbouw op braakliggende industrieterreinen, om korte ketens tussen boer en bevolking, regionale voedselsystemen en gesloten kringlopen. Men kan er zelfs prijzen mee winnen: tijdens de Urban Agriculture Summit in Linköping (Zweden) is InnovatieNetwerk deze week bekroond met de Plantagon Award 2013. De prijs blijkt verstrekt voor een van de allereerste ontwerpen voor een Agropark (begin 2000) met groenten, varkens, kippen en vis, gesitueerd in een verticale kas in de haven van Amsterdam.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft onlangs ook gepleit voor de ontwikkeling van dit soort agroparken, waarbij dan ook innovatie, energiewinning en recycling van grondstoffen – dus niet alleen maar landbouw – gestalte kunnen krijgen. Als je de verschillende ideeën op je laat inwerken krijg je fantastische visioenen van een mooie nieuwe wereld, waar alles klopt, geen milieuvervuiling plaatsvindt, zuinig met grondstoffen wordt omgesprongen, blije mensen, diervriendelijke dieren, prachtige landschappelijke inpassing, mooie verdiensten. Of het allemaal ook al een beetje praktisch wordt, is niet helemaal duidelijk. Het agropark in Amsterdam is er volgens mij nog niet en ook andere voorbeelden zijn mij niet bekend.

Ja, het Nieuw Gemengd bedrijf in Grubbenvorst. Deze week werd de aan dit bedrijf verleende vergunning vernietigd. De provincie Limburg had de vergunning gepubliceerd in de editie Venray/Horst a.d. Maas van het weekblad De Trompetter, dat niet in Grubbenvorst wordt verspreid. De Raad van State stelde dat belanghebbenden het bericht misschien hadden gemist. Twee conclusies. Ten eerste: er is beroep ingesteld, dus niet iedereen is het eens met deze visionaire plannen. Ten tweede: grootse plannen kunnen om een buitengewoon lullige reden struikelen. Ik vind dat De Trompetter in heel Nederland moet worden verspreid.

Laatste reacties

  • agratax2

    Het feit dat de mensen praten over Stadslandbouw betekent dat er out of the box wordt gedacht en er ondanks of dankzij de crisis mensen zijn die hun gedachten de vrije loop laten. Wat er ook uit komt het zal op de een of andere wijze de lege plekken in de steden weer nuttig maken en de mensen weer dichter bij de voedsel productie brengen.

  • koestal

    er zijn veel onbebouwde industrieterreinen en woningbouwterrreinen,heel geschikt voor de voedselbanken en hun klanten ,zelf aardappelen verbouwen

  • kleitokkers

    En uiteraard zonder rechten en plichten dieren houden want dat hoort er ook bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.