Commentaar

1003 x bekeken 1 reactie

Pas op voor natuurbureaucratie

Het agrarisch natuurbeheer komt helemaal in handen van agrarische natuurverenigingen of samenwerkingsverbanden daarvan. Dat is de opzet van een nieuw subsidiestelsel dat in de maak is. Hier is veel voor te zeggen, maar er is ook een belangrijk gevaar.

De voordelen zijn evident. De verenigingen zijn in staat samenhangend natuurbeheer voor grote, aaneengesloten gebieden vast te stellen. Agrarische natuur, denk aan de zorg voor weidevogels, kan daar niet zonder. Een ander voordeel is dat het in collectief verband mogelijk is aantoonbaar professioneel te werken en aan deskundigheidsbevordering te doen. Agrarisch natuurbeheer is steeds meer een vak apart. De samenleving wil resultaat terugzien voor de tientallen miljoenen die ze jaarlijks in het beheer stopt. Daar moet wel wat voor gebeuren. Collectieven kunnen dat beter waarborgen dan individuele boeren.

Dan de andere kant. Het optuigen en onmisbaar maken van organisaties heeft onvermijdelijk bureaucratie tot gevolg. Een organisatie moet gerund worden, dat betekent functionarissen en vergaderingen. Elke organisatie heeft zelfbehoud altijd als een van haar doelen. Daar komt bij dat gedwongen winkelnering voor boeren die aan natuurbeheer willen doen, een onaangename smaak heeft. Als ondernemer wil je liever keuzevrijheid hebben.

De ontwikkelaars van het - zoveelste - nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch beheer staan voor de uitdaging de voordelen van het collectief te behouden, maar deze nadelen te vermijden.

Eén reactie

  • koestal

    iets verkeerd invullen,en weg is je subsidie

Of registreer je om te kunnen reageren.