Commentaar

2 reacties

Laatste waarschuwing

Haar ambtenaren hebben het haar vast ingefluisterd: in 2011 én in 2012 kregen akkerbouwers ontheffing om mest bovengronds uit te rijden voor stuifbestrijding. Het wordt gewoonte en ondertussen gebeurt er niks aan preventie. Bovengronds uitrijden mag niet vanwege de uitstoot van ammoniak.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) is streng. De akkerbouwers in Noordoostpolder en de Veenkoloniën krijgen weliswaar ontheffing, maar met voorwaarden. Water moet de extra ammoniakemissie voorkomen. Het klinkt logisch. Maar Nederland telt slechts twee machines die het water in één werkgang kunnen toedienen. Een extra werkgang is ook geen optie omdat de mest aan de banden plakt. Met de mest gaat het bietenzaai mee. Papiercellulose is een alternatief, maar het spul is niet voldoende voorradig. Naar verluid zijn er wachtlijsten tot 10 dagen. Hopelijk is de droogte dan voorbij.

De noodkreet vanuit de akkerbouw is serieus. Elke dag wordt de schade groter. Staatssecretaris Dijksma kan daar niet omheen. Haar signaal aan de akkerbouwers is eveneens duidelijk: een ontheffing is niet vanzelfsprekend. Beschouw het daarom als de laatste waarschuwing. Voor volgend jaar geldt een strikt regime. Ondertussen stoomt de sector zich daarvoor klaar met het ontwikkelen van machines en de teelt van antistuifgewassen.

Laatste reacties

  • Mels

    Middelvinger. Je laat je toch niet domweg op kosten jagen als er een goed werkende antistuif is?

  • Sjaak

    Uhm...middelvinger?

    Denk niet dat ons Sharonneke daarvan ' in vervoering ' raakt....blijft het gewoon stuiven...;)

Of registreer je om te kunnen reageren.