Redactieblog

12 reacties

Kamer 'schrikt' van grote passen Dijksma bij PAS

Met grote passen lijkt staatssecretaris Sharon Dijksma voortgang te willen maken met de PAS. De stikstofregeling moet in 2014 in gaan. Voor het eerst trapt de Kamer nu op de rem in plaats van op het gaspedaal in dit dossier.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft niet voor niks de bijnaam Problematische Aanpak Stikstof gekregen. Al jaren buigt de Haagse politiek zich over natuurbescherming én ontwikkeling van agrarische bedrijven bij natuurgebieden.
In 2009 zegde toenmalig minister van landbouw Gerda Verburg toe dat ze in 2011 met een oplossing zou komen. Dat lukte niet. Ook haar opvolger, staatssecretaris Henk Bleker, kon de impasse rondom de PAS niet doorbreken. Ondertussen zitten de betrokken boeren nog steeds in onzekerheid: kunnen ze op de huidige locatie verder met hun bedrijf, of moeten ze weg?
De Tweede Kamer heeft meermaals opgeroepen tot haast in het dossier, zij het vanuit verschillende gedachtes; de een wil haast maken bij de bescherming van de natuur, de ander wil dat de boeren verder kunnen met hun bedrijf. De doelstelling van staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur, om de PAS per 1 januari 2014 van kracht te laten gaan, kan dan ook op een brede steun vanuit de Kamer rekenen.
Toch lijkt de Tweede Kamer nu weer op de rem te trappen. Terwijl de stapjes waarmee de PAS de afgelopen jaren voortgang heeft geboekt, zeer klein waren, lijkt de Kamer nu te vrezen dat Dijksma zevenmijlslaarzen aantrekt om het dossier vlot te trekken. De vrees is dat Natura 2000-gebieden straks formeel worden aangewezen, maar dat in de praktijk blijkt dat de uitvoering van de bijbehorende stikstofmaatregelen niet haalbaar en betaalbaar is.
De fracties van SGP, CDA en Christenunie dienden hiervoor deze week moties is, die op sympathie kunnen rekenen van andere partijen. De partijen willen dat de gebieden waar al jaren gesteggel over is, pas aangewezen worden als gegarandeerd is dat het haalbaar en betaalbaar is.
Tegelijkertijd wil de fractie van D66 dat er geen ontwikkelruimte voor de agrarische sector wordt uitgegeven, als deze nog niet via andere maatregelen is gecreëerd. “We moeten de huid niet verkopen voor de beer geschoten is”, vindt Kamerlid Stientje van Veldhoven.
Met deze moties lijken de Kamerleden de snelle pas van de staatssecretaris toch te willen afsnijden. Dijksma laat weten dat beide moties de voortgang van het proces belemmeren. Aanwijzing is nodig om goed te kunnen onderhandelen over haalbaar en betaalbaar. En het uitgeven van ontwikkelingsruimte is juist onderdeel van het hele pakket om de natuur te beschermen en tegelijkertijd boeren ontwikkelruimte te geven.
De PAS is een uiterst moeilijk en ingewikkeld dossier.  Maar het lijkt nu beter om het proces op gang te laten komen. Een rijdende auto kun je bijsturen, een stilstaande auto niet. De vraag is of de Kamer daarmee instemt.

Laatste reacties

 • jan1966

  Mijn verwachting is dat ze als een olifant door de porseleinkast dendert en totaal geen rekening gaat houden met het boerenbelang, een soort van afrekening met de boeren na de periode Henk Bleker

 • alco1

  En dat allemaal gebaseerd op wetenschappelijk natte vinger werk. U weet wel, die onderzoeken waarbij de uitkomst als eerste op papier staat.

 • abtje

  Wij van de politiek willen alles maar hebben er geen geld voor.

 • alco1

  Ja @abtje. En dan heb je nog mensen als Tennekes en coumans, die als ze tegengesproken worden een heel erg hautain gedrag vertonen.

 • abtje

  Ho, Alco1, daar distancieer ik me van, van jouw opmerking.
  Je bent pas mens als je je menselijk kunt gedragen en dat ook doet. :-)

 • alco1

  Tenn(ll)eke(n)s jouw toegesproken.

 • abtje

  Nope, ik niet aanspreekbaar waardig bevonden, jouw vriendje reageerde nogal geagiteerd en gestoken:-) Moet je weer nieuw vriendje opzoeken, helaas:-)

 • alco1

  @abtje. Shot gehad?

 • koestal

  Het charme-offensief van Dijksma is nu achter de rug,ze wil spijkers met koppen slaan,de boeren zullen nog schrikken

 • jordi 1455

  @koestal haar aftreden eisen?

 • koestal

  Ze heeft 7 mijlslaarzen

 • biertje

  Kan wel merken dat ze uit groningen komt ,daar is men al jaren anti boer bij de pvda

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.