Commentaar

1886 x bekeken 6 reacties

Een omkering van waarden

Mest wordt weer wat het ooit was; een gewaardeerde groene grondstof.

Onder druk van het mestbeleid voltrekt zich een belangrijke omkering; de herwaardering van organische mest. Zolang er landbouw is, is mest altijd een basisvoorwaarde geweest voor productie. Alleen in de afgelopen kwart eeuw was het vooral een probleem.
Die tijd nadert nu zijn einde. Ja, veel boeren hebben nog steeds een overschot waarvoor ze een oplossing moeten vinden, afhankelijk van de uiteindelijke regels die daarvoor gaan gelden. Maar door beperking van de hoeveelheid die je mag uitrijden, komt nu al in beeld hoe belangrijk elementaire voedingsstoffen voor plant en dier zijn. Enkele voorbeelden: door de focus op stikstof en fosfor raakt kali uit beeld. Bemestingsdeskundigen nemen waar dat vooral maistelers de kalihuishouding niet goed in het vizier hebben, met tekorten als gevolg. De deskundigen raden bemonstering aan en gerichte bemesting.
Een ander voorbeeld is zwavel. Onder invloed van het milieubeleid tegen zure regen is de 'automatische zwavelbemesting' via de lucht verdwenen.
Ingewikkelder en ingrijpender is de achteruitgang van het organischestofgehalte in de bodem. Drijfmest is al geen organischestofkanon, maar wie voor kale kunstmest kiest als vorm om N en vooral P toe te dienen, ontkomt helemaal niet aan extra maatregelen om de bodem gezond te houden. Denk aan groenbemesters. Die moeten dan weer niet als verplicht nummer worden behandeld, maar verdienen evenveel zorg als een echt gewas.
Daarmee zijn de belangrijkste meststoffen nog buiten beschouwing gebleven: stikstof en fosfaat. Vleesvarkensmest bevat bij de huidige kunstmestprijzen voor ruim €7 aan stikstof en €4 aan fosfaat. De totale waarde aan meststoffen per ton vleesvarkensmest is bijna €14 en die van rundveemest bijna €10.
Omdat deze mest nu nog wordt behandeld als een afvalstof, betalen veehouders €10 tot €20 om ervan af te komen. Op jaarbasis een kostenpost van een kwart miljard. Het kan niet anders of mest wordt weer wat het ooit was; een gewaardeerde groene grondstof.

Laatste reacties

 • abtje

  Dat zal ook tijd worden.

 • minasblunders1

  'Onder druk van het mestbeleid voltrekt zich een belangrijke omkering; de herwaardering van organische mest'. Geert draait de zaken om. Mest was altijd een waardevol product, onder druk van het mestbeleid is het tot probleem verworden. Nu men het rekenkundig geblunder in Den Haag en de WUR eindelijk (een beetje) begint te snappen, is men alles op alles aan het zetten om met zo min mogelijk gezichtsverlies de zaken weer recht te breien.

 • Mels

  Minasblunders1. Kompleet bij het goeie end. Nu alleen nog voor alle veebdrijven verplicht monsteren eens per kwartaal en de mest gehalten worden ook betrouwbaar. Wel met dien verstande dat de mixer wel draaien moet natuurlijk.

 • Gerjo-Kompier1

  Als de telersprijzen van (ruw)voer stijgen naar een kostendekkend niveau ( en liefst nog met een kleine plus ), dan vind ik het als afnemer van mest geen probleem dat de afnamevergoeding daalt of misschien wel verdwijnt. Ik heb liever dat men betaalt voor iets dat men graag wilt hebben, dan dat men moet betalen voor afvoer van een product dat men het liefst zelf wil houden/gebruiken.
  In dit geval geldt zowel voor de producent als gebruiker: het moet uit de lengte of de breedte komen. Ik zeg al jaren dat je na het quotumtijdperk hetvolgende kan verwachten: of hoge (ruw)voerprijzen en lage mestafzetkosten, of blijvend lage (ruw)voerprijzen en hoge mestafzetkosten

 • minasblunders1

  Mels, die monsteruitslagen zullen nooit 'betrouwbaar' worden. Mest is nl. een levend product. De processen en omzettingen in mest gaan altijd door (onder invloed van van alles en nog wat), dus zullen de gehaltes ook steeds wisselend zijn.

 • koestal

  nu al melkkoeien met fosfaatgebrek ,dat zegt toch al genoeg !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.