Boerenblog

16 reacties

Ecoduct en Ecologische Hoofdstructuur

Krijg je met een ecoduct of een verbinding tussen verschillende bos- en heidepercelen een betere biodiversiteit? Ontstaan er dan ineens meer planten- en diersoorten? Dat wil er bij mij niet in.

Ecoduct en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn twee prachtige woorden die ons burgers en boeren worden verkocht als broodnodige investeringen om de biodiversiteit te bewaren, of liever nog te verbeteren.
Mijn project voor de nationale doe-dag NL Doet in maart bracht mij met de nieuwe Hanzelijn langs de Oostvaardersplassen. Dit door alle westerlingen aanbeden natuurgebied bood mij de aanblik van de Sahel. Het gras was niet langer dan het tapijtje op de green van een golfbaan, dus voor herkauwers niet meer te begrazen. Wellicht kunnen paarden er nog iets uittrekken met wortel en al. De bomen en struiken zagen er uit als totaal vernield en zijn alleen nog nuttig als insectenvoer en openhaardhout. Ach, als het weer opklaart, komt er vast weer grasgroei. Echter, voor de hertenkadavers is dit te laat.
Gezeten in de trein telde ik over enkele honderden meters verspreid tien rottende kadavers. Dit gezien hebbende moest ik denken aan een bericht in De Stentor. Dat ging over de opening van het ecoduct over de A28. Wat zou nu de diepere gedachte zijn achter de EHS?

Hertenkadavers
De overbevolking van de Oostvaardersplassen zal debet zijn aan de slachting onder herten. Het ecoduct over de A28 is net als andere ecoducten bedoeld om de dieren uit verschillende gebieden te laten mengen. Is dit misschien de biodiversiteit? Helaas, het nieuwe ecoduct werd gebruikt door edelherten voor het verlaten van de Veluwe in de avonduren om in de ochtend terug te keren met een volle maag. Enkele dagen later lees ik het volgende bericht in De Stentor: 'Gevolgen ecoducten moeten onderzocht worden. Zijn aannames wel reëel?'
Volgens mij hebben onze regenten de beleidsmakers opdracht gegeven een plan te bedenken waarbij het foerageergebied wordt uitgebreid om overbevolking in de bestaande natuurgebieden tegen te gaan. Zo kunnen dieren van de hongerdood worden gered. Het gebruik van het nieuwe ecoduct bij Hulshorst (A28) bevestigt mijn vermoeden. Eén ding is duidelijk: hoe meer smalle verbindingszones er worden aangelegd, hoe meer de grazers kunnen uitwaaieren over boerenland. Dit betekent minder verhongering bij de dieren, dus nog meer overbevolking en nog meer schade.

Bureaucratische rompslomp
De wildschade was jaren geleden perfect geregeld. Eén telefoontje naar faunabeheer en er rukten enkele taxateurs (boeren) en een ambtenaar (oud-jachtopzichter of  boswachter) uit om de schade vast te stellen. Nu is de melding een bureaucratische rompslomp, met daarbij nog de nodige kosten als de schade niet het wettelijk minimumpercentage haalt. Hier komt bij dat schade voorkomen door jagers door afschot nagenoeg onmogelijk is. Er moet eerst een bepaald percentage overbevolking zijn, zodat het aantal dieren terugbrengen tot acceptabele aantallen niet haalbaar is op korte termijn.
Al filosoferend in de trein kwam ik maar tot één conclusie: de regenten hebben de EHS in het leven geroepen om de boeren te laten opdraaien voor voedselvoorziening voor dieren in de overbevolkte natuurgebieden. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als de everzwijnen vrij spel krijgen in de akkerbouwgebieden van Noordoost- Nederland of Flevoland. Deze schatjes zijn in staat vele hectares aardappelen te rooien nog voordat deze boven de grond staan. Ik heb eens 100 procent schade van everzwijnen gezien in Wit-Rusland, waar een smakelijk aardappelras exact vierkant uit het perceel was gerooid, knol voor knol. Mais wordt zo verwoest dat de hakselaar er geen vat meer op krijgt.
Wie betaalt deze vraatschade door wild? Den Haag? Of stuurt die de rekening naar de wildbeheerorganisaties, omdat deze niet voldoende afschot toepassen na jaren afschotverbod? Wie schiet nu die schattige everzwijnen dood, die zich in het donker, als jacht verboden is, tegoed doen aan landbouwgewassen? Hebben ze hun buikje rond gegeten, dan zoeken ze via de EHS hun bedje op in de beschermende natuurgebieden.

Meehuilen met de wolven
Wat de boeren in onze democratie hiertegen kunnen doen, is voor mij een groot vraagteken. Nederland wordt per slot geregeerd door de grootste schreeuwers, die vanwege de angst voor stemmenverlies de regerende partijen achter zich weten te krijgen. En de boerenmacht heeft hierop geen antwoord, omdat hij kennelijk door angst (voor wat?) meehuilt met de wolven in het bos tot het te laat is.
De ganzenschade en de kadavers in de natuurgebieden moeten ons toch te denken geven. Maar nee, de boeren nemen genoegen met een diervriendelijke verplaatsing van de ganzen van boer A naar boer B. En de overbevolking van de Oostvaardersplassen moet op natuurlijke wijze worden opgelost. Deze natuurlijke wijze betekent dat er ook grote rovers in het gebied moeten komen. Dit zal dan weer leiden tot nieuwe groepen dieren die verhongeren, omdat ze na enkele jaren jacht hun eten op hebben. Dat betekent dat ze óf moeten gaan stropen buiten het natuurgebied - en dan liefst in de grachtengordel en op het Malieveld - óf dat ze doodgaan van de honger.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  de natuur maakt meer kapot als je lief is

 • sallandseboer

  Als de mens de natuur normaal beheerst, overtollige dieren afschiet is de natuur mooi.

 • schoenmakers1

  sallandseboer, heb je eigenlijk wel gelijk in.
  het natuurbeleid maakt meer kapot als je lief is.

 • Romeijn

  Voordat je zo'n mening vormt zou je eerst eens wat meer moeten googelen op bijv. het woord 'eilandtheorie'. Dat is een theorie die in de praktijk bevestigd is.
  De eilandtheorie zou ook wel eens op kunnen gaan voor de diversiteit en verspreiding van boeren. Gelukkig zijn die wel uitstekend met elkaar verbonden door een uitgebreide infrastructuur van (snel)wegen. Toch nemen daar ook de aantallen van af. En dan nog eens zonder beheersjacht. Misschien dat bij boeren het geldaanbod meer bepalend is voor de populatiegrootte dan het voedselaanbod. Of moet je de grote boeren zien als natuurlijke predatoren die de kleintjes opeten?

 • agratax2

  Romeijn. wie zegt mij niet dat er geen beheersjacht op boeren wordt gemaakt? Het is maar hoe je het uitlegt. voor mij worden boeren systematisch uitgeroeid door een jaren durend beleid van produceren voor de laagst mogelijke prijs op de wereld en geloof in en subsidie loze landbouw. Helaas is hiervan geen sprake in de grootte landbouw naties. Laat de boer geen geld krijgen, dan is het wel de transporteur of de verwerker of wie dan ook. Er zijn meer landen dan jij denkt die boeren nog steeds voorzien van rente subsidie omdat rentes boven 8 á 10 % voor iedere boer te veel is.
  Je eiland theorie heb ik niets op tegen maar hij klopt niet, want alle natuurgebieden tot nu toe zijn eilanden en toch is er overbevolking omdat de natuurlijke biotoop verstoord is. Deze biotoop zal pas terug keren ls e mens zich niet meer met de natuur bemoeid en er niet meer in aanwezig is. Misschien is dat zelfs niet meer mogelijk omdat er al te veel is ingegrepen door de eeuwen en te veel voor goed verdwenen is.

 • Mozes

  Romeijn, welk belang hecht jij aan landbouw en voedselvoorziening?

 • alco1

  @Romeijn de eilandtheorie is er op gebaseerd wat er vanzelf ontstaat, niet zoals in de Oostwaarder Plassen wat de mens er neerzet.
  Han van Riel. Een zeer goed geschreven artikel, wat eigenlijk geplaatst zou moeten worden in burgerlijk dagblad.

 • trekker123

  Zolang de natuurbeheerders nog met termen als 'streefbeeld' werken is het wel duidelijk wat we in Nederland met natuur bedoelen. Cultuur zullen ze bedoelen. De waterstand regelen we met het gemaal, dieren worden uitgezet en eventueel bijgevoederd of afgeschoten om een zogenaamde natuur te krijgen zoals die door vermeende deskundigen op papier achter een tekentafel is bedacht. Heb al lange tijd geleden eens een Amerikaan horen zeggen 'there is one thing about the Netherlands, you're never out of town'. En zo is het ook. We wonen in een grote stad en tussen de woonwijken en industrieterreinen hebben we nog wat grote stadsparken die soms wel zo groot zijn dat daar ook nog landbouw wordt bedreven. Op de wereldkaart kun je Nederland alleen met een vergrootglas terug vinden dus wat zou het eigenlijk ook of daar ecologische verbindingszones worden aangelegd. Spielerei voor studeerkamer biologen.

 • Romeijn

  Je weet nooit wat je niet weet: naieve natuurminnende stedelingen niet van het boerenbedrijf en hardwerkende - toch wel slimme - boeren niet van ecologie en populatiedynamiek. Dan toch eerst maar eens goed naar elkaar luisteren voordat we al of niet kiezen voor een bepaald geloof.

 • test12

  @Romeijn: Hehe blij ook eens een reactie te zien met een andere toon.

  Het zou wenselijk zijn dat een bedrijfsadviseur in zijn voorbeeldfuctie ook eerst daadwerkelijk even zijn licht op steekt bij een ecoloog voordat hij zijn vooroordelen over agrarisch nederland uitstort!

 • alco1

  @Romeijn, daar sla je nu de spijker op zijn kop. Van elkaar leren. Voorbeelden genoeg op deze site. Wij boeren geven overal een antwoord op en uitleg. Daar tegenover staan @sensia, @ Miriamnu en ga zo maar door, zij spuien hun riedeltje en reageren nergens inhoudelijk op. Romeijn. Dat er iemand geopereerd moet worden laat je over aan die specialisten. De bakker is weer het beste onderbouwd in zijn vak en dieren en natuur zijn de boeren de ervarings deskundigen van.

 • info104

  Hans van Riel je hebt de spijker precies op zijn kop geslagen, ik heb met eigen ogen gezien wat jij schrijft en er is geen woord van verzonnen, als je een tijdje gaat zitten kijken zie je koeien die buiten de kudde lopen te zoeken waar ze het beste dood kunnen gaan en als je ze een duwtje zou geven vallen ze om en komen nooit weer overeind en gaan ter plekke dood. Kadvers opruimen hebben ze nog nooit van gehoord als wij een kadaver niet snel genoeg opruimen krijg je een bekeuring en kom je in de krant, plaats dit stuk vooral in de bv. Telegraaf ed.Dit soort berichten moeten we als boeren meer de wereld in brengen dan worden de zogenaamde dierenvrienden eens wat meer aangesproken op hun verantwoording en gaan ze mischien eens beseffen wat een boer allemaal voor zijn dieren doet.En al die kosten van de ecoducten,400 miljoen, hadden ze beter aan de zorg kunnen besteden.

 • denker123

  Hier in de V.S.waren er 2 jaar geleden ook veel te veel herten,zodat er veel herten aangereden werden door auto's met grote gevolgen.Vorig jaar is bijna alles afgeschoten,jagen is een grote hobby van de Amerikanen als ze maar mogen schieten,en dat mocht van de overheid.

 • Mels

  Han.mooi stuk. Het antwoord van agro NL is eenvoudig; Pak de dubbelloops en ruim het probleem op. Als een inbreker in je huis komt probeer je hetzelfde en nu moeten wij ons maar laten bestelen?? Natuurlijk gebeurt dat niet,er staan zoveel EU stokken achter de deur dat er wel 10 keer nagedacht wordt.Toeslagrechten. Milieuvergunning. Beheersvergoeding bla bla.dat wil niemand kwijt.

 • agratax2

  Meis ik ben in mijn jonge jaren indirect betrokken geweest bij de Wildschade afhandeling, de toenmalige commissie heeft de landbouw rond 1980 al gewaarschuwd dat de hele wildschade en fauna beheer uit de klauw zou gaan lopen en een ambtenaren gebeuren zou worden. Wat nu speelt met de politiek van 'dierenrechten'etc. hadden ze niet kunnen dromen. Maar dat de afhandeling van schade een welles nietes spelletje zou gaan worden was toen al duidelijk. Helaas moeten we constateren dat er wille van de vrede de Landbouw dit allemaal heeft laten gebeuren en nu weer mee huilt met de wolven in het bos. Zelf zijn ze tandeloos geworden met hun eindeloze overleg structuren die zoals nu bij de ganzen tot broodnodige afschot zijn gekomen. Maar er is geen schieten meer tegen, dus te laat ingrijpen dat lijdt tot nog meer frustratie bij boer en jager.

 • Henk j

  Van Riel goed gesproken maar dit verhaal moet in de telegraaf of een ander landelijk dagblad

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.