Redactieblog

1 reactie

Willekeurig afschrijven

Het is nog steeds crisis in Nederland. Maar gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Want de overheid haalt in 2013 weer een beproefd middel van stal om de crisis te temmen: de willekeurige afschrijving op investeringen.

Hier kan de agrarische ondernemer grote voordelen mee behalen zoals minder belasting en hogere toeslagen. Zo zie je maar weer: ook een crisis heeft zijn voordeel.

Op dit moment is het nog niet bekend hoe de maatregel er precies uit komt te zien. De regeling zal waarschijnlijk dezelfde zijn als zijn voorganger die van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 van kracht is geweest. In die regeling mocht in het jaar van aanschaf 50 procent willekeurig worden afgeschreven. De maatregel geldt waarschijnlijk voor investeringen in bedrijfsmiddelen maar niet voor gebouwen, auto's en 'goodwill'.

Als je willekeurig gaat afschrijven mag je zelf  bepalen welk bedrag aan afschrijvingskosten in welk jaar genomen wordt. Dat kan dan in 2013 maximaal een percentage tussen de 0 en 50 procent zijn. Door een extra afschrijving wordt de winst lager met als gevolg dat er in dat jaar minder belasting betaald hoeft te worden. Dat levert een liquiditeitsvoordeel op. Maar het kan ook anders: een ondernemer kan er ook voor kiezen om niets af te schrijven en de afschrijving te 'bewaren' voor latere jaren waarin het naar verwachting meer voordeel gaat opleveren. Zo kan de winst van de onderneming binnen bepaalde grenzen naar willekeur bepaald worden en dat kan fiscaal voordelig zijn. Door de afschrijvingen slim te plannen kan er ook recht ontstaan op toeslagen, zoals de zorgtoeslag.

Of willekeurige afschrijving ons uit de crisis zal trekken waag ik te betwijfelen. Kwaad kan het echter niet en de investerende ondernemer kan er een mooi belastingvoordeel mee behalen. Ik roep u ondernemers daarom allen op: investeer, pak het fiscale voordeel en trek Nederland daarmee (al is het maar een piepklein beetje) uit moeras!

Eén reactie

  • joannes

    Dit toont maar weer eens aan dat je het met werken alléén niet kan verdienen. Weten hoe het fiscaal werkt is minstens zo belangrijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.