Commentaar

1 reactie

Plannen genoeg, tijd te weinig

Wie dacht dat er niets gebeurt op het gebied van mestverwerking, heeft het mis.

Onder dreiging van invoering van melkveerechten dwingt de regering veehouders om te investeren in mestverwerking. Met zorgelijke gezichten wijzen politici en bestuurders, maar ook bankiers de boeren op hun verantwoordelijkheid: denk erom, jullie moeten aan de slag, want anders heb je een groot probleem.
Hoe groot is dat probleem dan? Hoeveel mest is er te veel, hoeveel moet er verwerkt worden en wat gebeurt er eigenlijk al op dat terrein? Niemand die het precies weet. Daarom ging Boerderij zelf op onderzoek. De uitkomst is tegelijk schrikbarend én verrassend positief.
Om te beginnen ligt er een enorme opgave. Op grond van het beleid zoals dat er nu uitziet, moet een kleine 30 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest via mestverwerking 'uit de markt' worden gehaald. Er is nu capaciteit voor 12 miljoen kilo; minder dan de helft van wat nodig is dus. Daar komt nog bij dat driekwart hiervan gefikst is door de pluimveehouderij. Deze kleine, maar voortvarende sector heeft zijn straatje schoon geveegd. De andere sectoren hebben maar ruim anderhalf jaar om dat ook te doen. Een onmogelijke opgave, lijkt het.
Dan de positieve kant. Wie dacht dat het stil was aan het verwerkingsfront, zit mis. Er zit een hele stoet aan mooie, soms ambitieuze plannen in de pijplijn. Bij elkaar opgeteld ruim voldoende om de benodigde hoeveelheid mest te verwerken. Daar komt nog iets bij. Verwerken betekent in feite: exporteren. Dat gebeurt nu al volop. Alles bij elkaar opgeteld – huidige export, huidige verwerking en geplande verwerkingscapaciteit – lukt het straks zelfs ruimschoots om het doel te halen.
Is het glas halfvol of halfleeg? De vergunningen zijn nog lang niet allemaal rond. De politiek heeft allerlei knoppen om aan te draaien, waardoor het probleem groter of kleiner wordt. De afzetmarkt voor verwerkte mest moet nog van de grond komen. Maar het begin is er.

Eén reactie

  • Sjaak

    Boerderij ging zelf op onderzoek uit...

    Weet toch echt niet, wat dit 'onderzoek' toevoegt aan hetgeen wat we al wisten. Er wordt niks nieuws beschreven. Verder wil ik Geert Hekkert ook vragen het artikel 'mestverwerking en wensdenken' van zijn collega Johan Oppewal te lezen. Dit artikel verscheen een jaar geleden hier op deze site en er is echt niks, maar dan ook niks verandert....

    We kunnen niet blijven onderzoeken en uitstellen, dat doen we al 30 jaar.
    Het is tijd voor resultaatgericht handelen, saneren!

Of registreer je om te kunnen reageren.