Commentaar

801 x bekeken 3 reacties

Nieuw vergadercircuit in natuurbeheer

Vier grote natuurorganisaties hebben een visie gelanceerd op het agrarisch natuurbeheer. Dat is niet effectief genoeg en moet anders, vinden ze. Natuurmonumenten, de 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Nederland willen onder meer dat de landelijke overheid een grotere rol krijgt in het natuurbeheer.

Het is eigenlijk een triest verhaal. Tientallen miljoenen overheidsgeld worden jaarlijks besteed aan het tegengaan van voor de natuur nadelige gevolgen van de modernisering en intensivering van de landbouw. Zonder noemenswaardig effect. Het is tijd de bakens te verzetten. Ervaringen met de grutto leren dat je sommige gebieden maar moet opgeven, om andere nog te redden. Een van de tien aanbevelingen is dat keuzes gemaakt moeten worden. Daar beheer plegen waar het effectief is.
De visie komt op een strategisch moment. De discussie over de verdeling van Europese gelden is volop gaande. De natuurorganisaties willen dat het agrarisch beheer deels uit de inkomenssteun wordt betaald. Verder willen ze een grotere vinger in de pap. Ze willen vertegenwoordigd worden in de ’gebiedscollectieven’ die in de regio's het beheer invulling geven. Dit is iets waar boeren en agrarische natuurverenigingen erg alert op moeten zijn. Agrarisch beheer kenmerkt zich nu al door hoge uitvoeringskosten. Het optuigen van nieuwe vergadercircuits zal dat zeker niet verbeteren.

Laatste reacties

  • kleitokkers

    Dat amateur tuinieren zo duur moet zijn, worden. BEZUINIGEN !!!!!!

  • koestal

    De natuurorganisaties denken dat ze de natuur kunnen reguleren met grondaankoop,maar niets is weerbarstiger dan de natuur zelf,in Overijsel is het gierend mis gegaan

  • koestal

    veel bla,bla bij deze organisaties en goede salarissen

Of registreer je om te kunnen reageren.