Redactieblog

3 reacties

Mestverwerking

Het is voorjaar. Aan de temperatuur valt het nog niet te merken maar je kunt het al wel ruiken. Er wordt bij mij in de omgeving volop mest op het land gebracht. Dit gebeurt natuurlijk elk jaar, maar dit jaar is er iets bijzonders aan de hand met mest. Eind 2013 moet er namelijk voldoende mestverwerkingscapaciteit zijn. Is die er niet dan worden er andere maatregelen ingevoerd om de uitbreiding van de veestapel aan banden te leggen. Zo wordt er gedacht aan de invoering van melkveerechten.

We hebben nog negen maanden de tijd om voldoende mestverwerkingscapaciteit te realiseren. Er is echter een praktisch probleempje. Nou ja probleempje, zeg maar gerust een gigantisch probleem. En dat is het vergunningentraject. Dat verloopt op zijn zachts gezegd niet zo soepel. Zo worden vergunningen op industrieterreinen standaard niet verleend. Gemeenten en Provincies zijn bang voor (stank)overlast omdat de industrieterreinen te dicht bij woningen liggen. Vaak duurt het jaren voordat er duidelijkheid komt of de vergunning al dan niet wordt verleend.

Door ambtelijke stroperigheid en door de overvloedige mogelijkheden om bezwaar te maken kan het zomaar zes jaren duren voordat er zekerheid is. Door dit soort praktijken is het onmogelijk om nog dit jaar voldoende verwerkingscapaciteit te realiseren. De tijd is er gewoon niet. Het is verstandig om daar rekening mee te houden. Zo zijn er veel melkveehouders die zo weinig mogelijk koeien weg doen om – als er melkveerechten komen – zoveel mogelijk dierrechten te krijgen. Of dit soort voorzorgsmaatregelen nuttig is, moet nog blijken. Maar het is in ieder geval realistisch om er rekening mee te houden dat het eind 2013 (nog) niet gelukt is met de mestverwerkingscapaciteit. Hoewel er natuurlijk ook nog de mogelijkheid bestaat dat de eindtermijn van eind 2013 op de een of andere manier opgeschoven wordt. Maar voorlopig is dat niet het geval.

Het is afwachten hoe de vlag er volgend voorjaar bijhangt. Ik hoop in ieder geval wel dat het wat warmer dan dit jaar is.

Laatste reacties

  • alco1

    Pieter, dit mestverwerking probleem is nog veel actueler in de vorm van. Is mestverwerking uberhaubt wel nodig. De mestwet die zgn. overschot laat zien, moet nodig herzien worden.

  • minasblunders1

    Pieter loopt nog een beetje achter. Sinds gisteren is bekend dat het mest'probleem' is 'opgelost'.

  • Zuperboer

    Ssst, pietertje rust, maak hem nu niet wakker

Of registreer je om te kunnen reageren.