Redactieblog

10 reacties

Carels kolder

Zondagochtend luister ik vaak naar de radio, naar het programma Vroege Vogels. Vaak onderhoudend, ook afgelopen zondag: toen ging het over weidevogels. De bioloog vertelde dat in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw de kemphaan, de kwartel en de korhoen toen onze weidevogels, ja dat leest u goed: onze weidevogels waren.

Toen kregen we de jaren '40, '50 en '60, jaren met toenemende landbouwproductie, waarop de kievit, de grutto, de tureluur goed gedijden. De laatste vijf decennia is de landbouwproductie verder geïntensiveerd en we hebben een cultuur geschapen waardoor weidevogels nog nooit zoveel predators hebben gekend. Met als gevolg een steeds kleiner wordende populatie weidevogels. Elders in diverse werelddelen doen deze vogels het gelukkig wel weer goed. Evolutie heet dat.

Onze melkveehouderij moet duurzamer worden en daar wordt ook aan gewerkt. Tegelijkertijd moet er ook meer geproduceerd worden; het aantal mensen groeit en de aarde wordt niet groter. Dat betekent zuinig op delfstoffen, zuinig met energie, kringlopen laten sluiten, koeien in vijf lactaties 50.000 liter en bodemvruchtbaarheid veel focus geven.

Het laten grazen van koeien is mooi en voor veel boeren ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk. Grazen mag van mij ook blijven, maar andere bedrijfsstielen moeten ook worden gekoesterd en gepromoot als duurzame systemen. Echt Carel de Vries, er is niets met jou aan de hand inzake 'amazing grazing', wanneer je weidegang met al haar facetten eens flink promoot. Maar je slaat de plank volledig mis wanneer je wilt veronderstellen dat andere bedrijfsvormen, het binnenhouden van vee, niet worden geaccepteerd. Jij en nog een handvol mensen doen veronderstellen dat je weet hoe het maatschappelijk draagvlak er in 2025 uitziet. Welnu, realiseer je goed dat de tijd verandert en wij veranderen mee. Het gaat niet om mijn of jouw gelijk. Jouw gezemel over weidegang als zijnde de enige geaccepteerde vorm van melkveehouderij berokkent de melkveehouderij schade en stigmatiseert. Probeer evolutie te begrijpen, luister ook eens naar Vroege Vogels. Innovators, de echte, horen dienend te zijn, niet polariserend.

Laatste reacties

 • drientje

  Maar Jan je zult toch ook moeten erkennen dat door het opstallen van de koe het Nedelandse weiland in de eerste week van Mei kaalgeschoren wordt en dat met deze bedrijfsvoering er geen enkel weidevogel overblijft.

 • alco1

  Maar drientje, je zou toch ook moeten erkennen, dat er al geinjecteert met mest wordt voordat de weidevogels er zijn. Dat we daarna nesten markeren samen met weidevogel beheerders en als we daarna maaien de nesten weg zijn. ''OP''

 • alco1

  Jan, ik ben het niet eens met je, als je zegt. De plank volledig mis te slaan, dat er wordt veronderstelt dat andere bedrijfsvormen, zoals het binnen houden van vee, niet geaccepteerd wordt. Onder aanvoering van het LTO en Melkfabrieken is er een campagne voor weidegang gevoerd, waarbij het opstallen neer gezet werd als. 'Fout' Ik hoorde hordes mensen dus vol afschuw praten over het opstallen. Al is het qua gezondheid en duurzaam beter.
  Bij ons in de buurt deed een boer zijn koeien naar buiten. Van noden ellende zag de kenner gezien de gezondheid van de dieren. Maar volgens de opinie was deze boer goed bezig. Het feit was echter: 11/12 van het jaar prutsen en 1/12 van het jaar zgn. goed bezig. Het hoort het hele jaar voor elkaar te zijn, dan is er voor gezondheid helemaal geen weidegang nodig.
  Dat er premie voor weidegang wordt gegeven ben ik wel voor, gezien het mooie plaatje.

 • joannes

  Weer een duidelijk voorbeeld van de Stadt die het eigendom over het NL landschap claimt. Ook al is het eigendom nog bij de boer zal hij met interpretaties over geschiedenis, moraal, ethiek, regelingen, bedrijfsvoering, enz zo gelimiteerd worden dat hij aan de wensen en eisen van de Stadt gaat voldoen. Het heeft niets met rendement of bedrijfsvoering te maken, het heeft met het uitzicht en het plezier te maken van die sporadische reis naar het platteland waar men een schilderij wil terugvinden ipv een productiegebied voor economische doelen waar ondernemers hun geld verdienen in het produceren van voedsel; een primaire levensbehoefte!

 • pb1974

  mischien wordt het eens tijd om ook na de natuur te kijken, want door het vergroten van de vossen stand loopt denk ik de weide vogels veel meer terug als door de melkveehouderij met beweiden of maaien

 • boerrick

  Wat dacht je van die ooievaars, die vreten nog veel meer op. maar zijn wel beschermd want het is zo geweldig dat ze er zijn.

 • Sjaak

  ' Welnu, realiseer je goed dat de tijd verandert en wij veranderen mee. Het gaat niet om mijn of jouw gelijk....'

  Wijs gesproken Jan!

  Denk echter niet, dat Vroege Vogels uw definitie van evolutie zullen onderschrijven, daar wordt toch echt iets anders mee bedoeld...
  Survival of the fittest...,ook een bekende evolutietheorie, wie zich het beste aanpast zal overleven. Hier wordt echter iets anders mee bedoeld, dan wat U suggereert. Men bedoelt hiermee, dat organismen die zich aan kunnen passen aan hun veranderende habitat (leefomgeving), het zullen overleven, wat vervolgens natuurlijk ook weer veranderingen met zich mee kan brengen...
  U stelt simpelweg, dat men vanwege economische motieven een evolutie op gang kan brengen, dit heeft echter meer met revolutie te maken...
  Misschien is er daarom ook zo weinig draagvlak en acceptatie voor opstallen..?

  Verder kan ik U, Jan van Weperen, wel begrijpen.
  De echte evolutie, is niet te begrijpen, niet te sturen, maar moet je aanvaarden!

 • koestal

  Het is met Carel de Vries,wiens brood men eet,diens woord men spreekt!

 • koestal

  Hier zijn de kraaien en buizerds baas op het grasland ,houden vanuit de bosjes alles in de gaten,zeg maar dag kieviten ,dag grutto,s !zelfs de hazen hebben geen schijn van kans

 • koestal

  wat deed Carel aan weidevogelbeheer ,toen hij nog directeur van proefboerderij de Marke was ?

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.