Redactieblog

6 reacties

9 miljard monden

De 9 miljard monden, die naar verwachting in 2050 gevoed moeten worden, worden overal bijgesleept om standpunten te onderbouwen of belangen te verdedigen: om extra hectares voor natuur tegen te gaan, om de Hedwigepolder droog te houden, om de toeslagen van het EU-landbouwbeleid te verdedigen, om het belang van ‘Wageningen’ te onderstrepen, om de biologische landbouw onderuit te halen, om genetisch gemodificeerde gewassen toe te laten, om bestrijdingsmiddelen op de markt te houden of om een bepaald soort varkens te promoten.

De vraag is of het echt zo’n vaart zal lopen met de voorspelde voedselschaarste. Als de projecties uitkomen, groeit de wereldbevolking de komende veertig jaar met zo’n 2 miljard mensen. Dat is ongeveer 1 miljard minder dan de toename in de afgelopen veertig jaar. Volgens de FAO moet de voedselproductie tot 2050 met 60 tot 80 procent worden vergroot. Tussen 1970 en 2010 is de productie echter met meer dan 150 procent toegenomen, dus ze hoeft de komende decennia duidelijk minder te groeien dan in het verleden. Ook zijn er in veel gebieden nog ruime mogelijkheden om de productie te verhogen en gaat minstens 30 procent van het geproduceerde voedsel verloren.

Tegenover deze relativeringen valt in te brengen dat er tegenwoordig meer bedreigingen voor de voedselvoorziening zijn dan in het verleden: er is niet veel nieuwe grond meer voorhanden, grote oppervlakten worden ongeschikt door verdroging, verzilting of erosie, de gemakkelijk winbare fosfaatvoorraden dreigen op te raken, de visstanden lopen terug, door de klimaatsverandering worden sommige belangrijke productiegebieden vaker dan voorheen geteisterd door droogte en een toenemend deel van de landbouwproductie wordt gebruikt voor overdadige consumptie of voor het laten draaien van motoren.

Al deze bedreigingen hebben één gemeenschappelijke noemer: onzorgvuldig omgaan met de hulpbronnen van de aarde. Als er in de toekomst problemen ontstaan bij de voedselvoorziening, dan ligt daar de hoofdoorzaak. Zouden degenen die bij allerlei discussies de 9 miljard monden ten tonele voeren daar voldoende oog voor hebben?

Laatste reacties

 • sallandseboer

  Erg goed stuk!
  Er gaat nog te veel verloren en met name im Afrika moet men nog leren boeren dus hier vallen veel hogere opbrengsten te halen!

 • alco1

  Och, goed stuk?
  Een goede samenvatting van veel andere stukken.

 • kalkar

  Maak je maar niet zo druk, over 100 jaar halveert de wereldbevolking. Dan is n.l. het fosfaat en kali helemaal op. Oftewel dan groeit er bijna niks meer. Is trouwens wel goed voor het milieu. Dan kan de aarde zich weer herstellen van die pak hem beet, 150 jaar dat er roofbouw op is gepleegd.

 • Bison

  Als je zo rond de wereld kijk doet de mensheid al zelf zijn best om the populatiegroei in te dammen,..bommetje hier en daar,elke dag wat suicide bombers, beetje oorlog voeren in afrika en de mideast en meer van dat liefelijke spul en als het zo doorgaat is the US zelf ook aan de beurt,ze willen de wapens onder de inwoners weghalen,kan wel leuk worden
  De DHS heeft al anderhalf billioen rounds of amminutie ingeslagen(binnenlands gebruik)
  Zet je helm maar alvast up en hou een gasmasker handig
  Het volgende natuur disaster kon wel door kruitdamp komen.lol

 • koestal

  als er maar koopkracht is,met een lege portemonnaie kom je ook niet ver

 • Freddie

  Voorspellen wat er over veertig jaar komen gaat.........het weer voorspellen over drie dagen lukt amper.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.