Commentaar

2 reacties

Stevige aderlating

Een forse bezuiniging op het Europese budget kon niet uitblijven in Brussel. Na maanden onderhandelen en een reeks mislukte onderhandelingen zijn de Europese leiders eruit gekomen. De komende zeven jaar wordt er 3,5 procent bezuinigd op de EU-begroting.

Het totale budget komt uit op 960 miljard euro, terwijl voor de huidige termijn 994 miljard euro was begroot.

De bezuinigingen worden vooral doorgevoerd op de twee grootste uitgavenposten: het landbouwbeleid en de structuurfondsen.  Op het landbouwbudget wordt 12 procent gekort, op de structuurfondsen 8,4 procent. Tegelijkertijd gaat het budget voor innovatie met 37 procent omhoog. De 'overige uitgaven' stijgen met 7 procent. Het gaat hierbij om de kosten van de EU zelf en diplomatieke uitgaven. Daarmee geeft Brussel niet het goede voorbeeld. Je mag verwachten dat in tijden van bezuiniging er ook gekort wordt op het (dure) politieke orgaan.
Voor de Nederlandse boer betekenen deze afspraken hoe dan ook een fors financieel verlies. In de huidige periode krijgen ze uit de eerste pijler een inkomenssteun van 830 miljoen euro. Uit berekeningen van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat dit bedrag straks terugloopt tot 735 miljoen; een daling van 12 procent.

Bijna 100 miljoen euro minder, dat is een stevige aderlating. Verhoging van het innovatiebudget levert voor Nederland slechts enkele kruimels op in de EU-ruif. Voor de meeste boeren biedt het innovatiefonds hoogstens een gering indirect voordeel.

Laatste reacties

  • koestal

    ook veel geld gaat naar grote ondernemingen ,bv.cooperaties en ook naar andere vreemde instellingen die nog grond bezitten ,wat geen kernactiviteit is

  • koestal

    Laat het geld maar terechtkomen bij de echte boeren,dan is er al een hoop recht gezet

Of registreer je om te kunnen reageren.