Commentaar

14 reacties

Mestverwerking onder hoge druk

Grootschalige mestverwerking dreigt te mislukken. Ook de business voelt nattigheid.

Komt de veehouderij eind dit jaar niet met een duidelijk plan voor structurele, grootschalige mestverwerking, dan wordt de sector via melkveerechten, vergelijkbaar met varkensrechten, in omvang begrensd. Dan ligt er een krimpscenario in het verschiet, terwijl melkveehouders hopen op groei indien na 2015 de sector wordt bevrijd van het melkquotum.
Dit doemscenario zien ook zuivelaars en mengvoerbedrijven op zich afkomen. Ze zien hun omzetprognoses verdampen. Nu een fiasco dreigt voor een tijdige opzet van een grootschalige mestverwerking, komen de bedrijven in actie. De mengvoerbedrijven, verenigd in brancheorganisatie Nevedi, komen als eerste met 'vele miljoenen' over de brug om de ontwikkeling van mestverwerking te ondersteunen. Wellicht volgen binnenkort de zuivelaars.
Hoewel het ook eigenbelang is, siert het de bedrijven toch dat zij de veehouders helpen de mestkar te trekken. Ze steken er zelfs geld in. Ook al gaat het hier dan alleen om geld ter ondersteuning en ontwikkeling, en is er nog geen stuiver voor de daadwerkelijke bouw en exploitatie van mestinstallaties. En dat is nu juist het probleem; binnen de huidige kaders is er geen rendabel procedé voor mestverwerking mogelijk. Zeker niet één dat kan concurreren met de afzetkosten van mest die boeren op eigen land kwijt kunnen of bij derden.
Zolang hiervoor geen oplossing komt, bijvoorbeeld in de vorm van een collectieve mestcentrale, neemt toch niemand het risico honderden miljoenen te steken in mestverwerkingsinstallaties? Niet de zuivelaars en mengvoerbedrijven.
Er is wellicht een oplossing zonder verplichte collectieve bijdrage: een installatie die de mest efficiënt en direct verwerkt tot grondstoffen voor de chemische en veevoerindustrie. De mest wordt dan van kostenpost structureel opbrengst. Directeur Henny Swinkels van VanDrie Group denkt dat dit via het kraken van mest over pakweg vijf jaar mogelijk is. Helaas is dat te laat voor het afhouden van melkveerechten.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Geert jij bent journalist. Kun je aangeven wat de staatssecretaris precies van de sector verlangt? Dus hoeveel m3, welke eisen worden er aan de verwerking gesteld. Ik heb nog nergens zulke data gezien, dus dan worden er toch onredelijke/onhaalbare eisen/voorwaarden gesteld?

 • Zuperboer

  Of is hier sprake van een links (gevaarlijk) spelletje nu we de steun van het CDA in de 2e kamer missen?

 • j.verstraten1

  Geert, er is al lang een oplossing voor het probleem dat mestverwerking duurder is dan rechtstreeks afzetten bij de buurman: verplichte mestverwerking voor een gedeelte van je overschot. Hoeven we geen 'collectieve mestcentrale'oid. voor op te richten. Je collega Bodde wil dat ook maar niet snappen.
  Bij verplichte mestvewerking wordt mestverwerking nóg onrendabeler want dat zal de afzetprijs van mest in de overschotgebieden laten dalen. Kun je het nog volgen?

 • poldes

  In landen met lage productiekosten van primaire producten ,is mestverwerking
  op grote schaal het eerste rendabel.

 • j.verstraten1

  Zuperboer dat kan Geert niet want hij snapt het niet. Of hij snapt het wel, en schrijft liever een stukje om de zaak op te stoken, zijn ze bij Boerderij laatste tijd wel goed in. De staatsecretaris zal met percentages van je individueel overschot gaan werken, afhankelijk van de locatie van je bedrijf. In zuiden zal dit rond de 30% in 2014, 50% in 2015 liggen. Kun jezelf uitrekenen hoeveel m3 dat is. Buiten de overschotgebieden procent of 10. Je kunt je verwerkingsplicht ook af kopen door een collegabedrijf méér mest te laten verwerken. Je betaalt dan het verschil tussen lokale afzet-verwerking van mest bij. Hoef je geen dure mesttransportkosten te betalen als er geen verwerker in de buurt zit. Eis aan verwerking heel eenvoudig: mest afzet buiten NL organische mestmarkt. ( dus kunstmestvervanger produceren kan ook een onderdeel van de oplossing zijn). Discussie of er dierrechten komen voormelkveehouderij is in het licht van oplossing van mestoverschot niet interessant: ook al komen er dierrechten, de mest zal toch verwerkt moeten worden tot exportwaardig product. Het kost je dan 2x geld als je in koeien wilt groeien als je intensief bent, dierrechten én mestverwerking, ben je extensief dan alleen dierrechten. Dus ook extensieve veehouders die meer koeien willen houden zijn gebaat bij mestverwerking van collega boeren, dan hoeven zij geen dierrechten aan te schaffen. Logisch.

 • Mels

  Ik heb nog nergens een sterk protest gehoord tegen deze idioterie uit de ambtenaren koker.Niemand is het er mee eens maar iedereen houd zijn mond. Zelfs de zgn belangenbehartigers(lto) houd zijn mond. Laat veehoudend NL het weer over zich heen komen???? Er is toch helemaal geen mestprobleem? Dat hele probleem is gemaakt en de oplossing ligt in eenvoudige aanpassingen in diezelfde regels die het probleem maken. De huidige regelgeving zorgt dan wel voor meer mesttransport maar de mest wordt wel verdeeld over akkerbouwend Nl

 • boerrick

  Waarom mestverwerking afdwingen. Er is al een grens mbt mest en dat is de maximale stikstof en fosfaat gift. Is die grens bereikt wordt er vanzelf naar oplossing in mestverwerking gekozen, evenals de prijs van mestafzet stijgt. Mestverwerking wordt dan vanzelf een goedkoper alternatief.
  Ze willen vrije markt dmv afschaffen quotum en beperken je vervolgens met iets anders.
  Hoezo oneerlijke concurrentie?

 • agratax2

  Erg sympathiek van de veevoeder branche om de studie nar mestverwerking te betalen uit >boeren< zak. Niemand gelooft, hoop ik, dat de heren deze rekening niet doorschuiven naar de boer. Waarom doen de boeren deze klus niet in eigen beheer, in plaats van anderen verantwoordelijk te maken voor hun probleem? Nu lukt dit verwerken van mest en is het een leuke handel, dan plukken de boeren hier helaas geen vruchten van.

 • kiepel

  agratax; Het risico om fors te investeren in mestverwerking is voor een individuele boer te groot. Dit is de kern van het probleem. Ik ben dan ook zeer blij met collectieve initiatieven.

 • alco1

  Mest overschot wordt gecreéert. Gewassen bemesten met wat ze nodig hebben, dan is er helemaal geen overschot.
  Laat je toch allemaal niet zo piepelen.

 • minasblunders1

  Mels, ik hoor je nu al tijdenlang kankeren, maar zelf blijf je ook braaf je grond uitmergelen. Die 'idioterie uit de ambenarenkoker' geldt net zo goed voor jou. We worden allemaal belazerd door die nitwitten op het ministerie en de WUR. De ene helft heeft enorme tekorten waardoor de gewassen en dieren ziek worden/van mindere kwaliteit zijn, de andere helft bouwt nog steeds enorme saldi op, denken daarmee slim te zijn door hun mond hierover te houden, maar hangen straks voor tonnen door onnodige mestverwerking. Daarnaast nog die hele groep die (vergeefs) loopt te procederen tegen boetes voor de minas-gaten en ga zo maar door.

 • minasblunders1

  Ik roep hierbij nogmaals iedereen die dit meer dan zat is op: MELD JE!!! en sluit je bij ons aan. Als we geen groep vormen kunnen ze onbeperkt door gaan met de idiotie. (minasblunders@hotmail.com)

 • Sjaak

  ' En dat is nu juist het probleem; binnen de huidige kaders is er geen rendabel procedé voor mestverwerking mogelijk.'

  Het is al zo vaak onderwerp van gesprek geweest en hoeveel miljoenen er ook ingestopt worden, de sectoren kunnen het zich niet veroorloven om nog meer onrendabele procedés op te zetten. Hebben we het nog niet over draagvlak, van zowel de sectoren als de maatschappij!
  Ook in het kader van duurzaamheid zou dierlijke produktie in balans moeten zijn met de beschikbaren ha's land.
  Kortom; stoppen met die geld, tijd en energie verspillende plannen en focussen op een gezonde, haalbare, duurzame veehouderij!
  Dit houdt idd. in dat er drastisch gesaneerd en gereorganiseerd moet worden op alle onderdelen in de ketens, maar dan wordt er wel draagvlak gecreeerd en respekt afgedwongen in de maatschappij!

 • Hans Brasil

  't is helemaal niet zo moeilijk!! boeren exporteren..emigratie, en dieren productie grondgebonden maken.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.