Commentaar

1278 x bekeken 3 reacties

Maatlat om mee te slaan

Het is Brabant menens met de verduurzaming van de intensieve veehouderij. Brabantse boeren gaan dit merken, de komende jaren. Ze moeten aan de slag met hun omgeving, goedschiks of kwaadschiks. Het doel is: 'community farming', ofwel maatschappelijk geaccepteerde veehouderij.

Straks zijn er niet meer dan een paar veebedrijven per dorp, die voedsel produceren en het landschap beheren in samenspraak met hun buren. Zo schetsten de deelnemers aan de conferentie waar een akkoord hierover werd gesloten, twee weken geleden, hun bijna idyllische toekomstplaatje.

Vraag is of dit werkelijkheid wordt. Toetssteen voor alle bedrijven wordt een nieuw soort maatlat, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Werd dit aanvankelijk gepresenteerd als een manier om duurzame bedrijven ontwikkelingsruimte te bieden, het krijgt nu ook de gedaante van een stok om 'achterblijvers' mee te slaan. Tot 2020 worden de normen stapsgewijs verhoogd, waarna bedrijven die niet mee willen of kunnen, onder druk gezet worden door rijk, retail en provincie.

De maatlat moet alle moeilijke thema's in zich verenigen; van gezondheid tot dierenwelzijn, milieu en natuur. Dat is een bijna onmogelijke opgave. Zijn al die verschillende en soms tegenstrijdige belangen in één getal uit te drukken? Het is begrijpelijk dat de provincie vaart wil maken met het oplossen van een maatschappelijk probleem. Maar er wordt nu bij voorbaat wel erg veel gewicht toegekend aan zo'n ingewikkeld concept.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    wat zit er nu weer aan te komen, als er geen regels meer zijn over het hoe en wat dan ben je dus totaal aan de willekeur van de buren overgeleverd, hoe kun je hier mee verder?

  • bankivahoen

    Een paar veebedrijven per dorp? Hoog ingeschat naar mijn mening,welke mensen willen in de toekomst in een sector werken cq ondernemen die totaal niet meer gewaardeerd wordt en alleen maar tegenwerking ondervindt. Mensen die de sector willens en weten de nek om draaien gaan in ieder geval nooit zelf aan de slag, dat is een ding dat zeker is!

  • agratax2

    Community Farming een mooie kreet er ontbreekt echter één onderdeel in de strategie en wel Supported of anders gezegd CSF in Amerika CSA genoemd. ik zou als boer geen probleem hebben met inpraak van mijn buren m.b.t. het bedrijfsgebeuren als ze ook mede risico nemen of anders gezegd mede investeren in de exploitatie. Nu gaat het weer de kant op van wie de grootste mond heeft krijgt zijn zin en de boer heeft maar uit te voeren of hij kan opkrassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.