Redactieblog

1848 x bekeken 6 reacties

Koerechten

Dierrechten voor melkvee beschermen de varkenshouderij. Moet de overheid zich hierin mengen?

U denkt misschien dat het in deze column over Marianne Thieme gaat, maar nee, het gaat over staatssecretaris Sharon Dijksma. Ze heeft vorige week gedreigd met het instellen van dierrechten voor koeien. Ze is bang dat na de beëindiging van de melkquotering de koeienstapel te sterk groeit. Dat past niet in een beheersbare mestsituatie. Er is afgesproken dat er snel voldoende verwerkingscapaciteit voor mest moet komen. Nu zegt ze dat ze ingrijpt als het niet snel genoeg gaat. Daar kan ik in komen, want zonder een evenwichtige mestsituatie is de dierlijke productie maatschappelijk niet houdbaar.
Het lastige is – ik schrijf dat vaker – dat de landbouw geen megabedrijf is met een eenhoofdige leiding. Er is geen raad van bestuur die kan besluiten snel €100 miljoen te investeren in mestverwerking. Philips kan dat wel, of Shell, maar de landbouw niet. Het moet dus komen van particuliere initiatieven, en die reageren op rendementen en marktrisico's. In dergelijke situaties is het voor sommigen aantrekkelijk om niets te doen, en te hopen dat een ander zijn nek uitsteekt. In het Duits heten zij Trittbrettfahrer, passagiers die op de treeplank meerijden zonder te betalen. Dat gedrag is alleen te voorkomen door verplichte deelname. De overheid en productschappen zijn tot dergelijke ingrepen in staat. Boeren, en zelfs boerenorganisaties, zijn dat niet.
De redenering van Dijksma, die ik in kranten las, is een bijzondere. Zonder voldoende mestverwerking en zonder koerechten zou de varkenshouderij het verliezen van de melkveehouderij in de slag op de mestmarkt. Terwijl we zo'n beetje alles liberaliseren wat we kunnen, besluit de staatssecretaris dat de varkenshouderij beschermd moet worden. Ze mag dat natuurlijk vinden – misschien heeft ze wel een achternicht die met een varkensboer getrouwd is –, maar raar is het wel. Als de melkveehouderij economisch zoveel sterker is dan de varkenshouderij, dan lijkt Nederland niet gebaat bij de bescherming van de varkenshouderij. We hebben Fokker en de textielsector ook niet beschermd. Saneren en begeleiden van herstructurering zijn logische taken voor de overheid, maar blijvend beschermen?
Stel dat Dijksma uiteindelijk toch voor koerechten kiest. Haar volgende probleem is dan de verdeling ervan. Kiest ze dan voor de groeiers, de bedrijven die de afgelopen jaren capaciteit hebben bijgebouwd? Dat is het best voor de economie, want daarmee krijgt innovatie de grootste kans. Dierrechten gaan daar echter precies tegenin, die beschermen juist de zwakkeren, niet de sterken. Beschermen is van de socialisten, het recht van de sterkste is van de liberalen. En inderdaad, dat is precies de samenstelling van de coalitie.

Laatste reacties

 • vladeuze

  En welke sector draait op voor het ammoniakprobleem? Daar is de melkveehouderij toch goed weggekomen ten koste van de varenshouderij.

 • drientje

  Het ook nog maar de vraag of de melkveehouderij de slag om de mest gaat winnen. Het is wel de verwachting dat het gezinsbedrijf in de varkenshouderij snel
  ten einde komt, maar dat is niet alleen vanwege de mestafzetconcurrentie.

 • Paul Grefte

  Het lijkt mij dat de auteur, dhr. Strijker, een achternicht heeft die met een koeienboer getrouwd is! Ik snap zijn pleidooi dan ook wel, maar dan is het natuurlijk wel alles of niets. Geen melkveerechten, dan natuurlijk ook geen varkens en of pluimveerechten. Als je als varkens of pluimveehouder nu je afzet goed geregeld hebt, lees verwerking waarin je ook hebt geinvesteerd, maar je hebt geen dierrechten genoeg, dan kun je elk jaar voor een behoorlijk bedrag je rechten bij leasen. Weggegooit geld, immers, op bedrijfsniveau heb je het goed geregeld. Hoogst onredelijk!! Voor de toekomst van de Nederlandse veehouderij dient het hele rechtensysteem zo snel mogelijk te verdwijnen! De gelden die we nu uitgeven aan rechten kunnen veel beter in innovatie gestopt worden!! Het zou de overheid sieren hier op korte termijn duidelijkheid over te geven......

 • Jonas Brabant

  De betreffende redenering van Dijksma is niet bijzonder, dat heet gewoon 'gelijke monniken, gelijke kappen', de redenering van Dirk Strijker daarentegen vind ik zeer bijzonder. Koeienboeren heeft hij duidelijk hoger in het vaandel staan dan varkensboeren.

 • joannes

  Dijksma wil gewoon een soort http://www.rendac.nl/ waar de stront geraffineerd kan worden voor hoogwaardige stoffen. En daarvoor heeft ze veel geld en tijd nodig. En dat geld moet natuurlijk voor een belangrijk deel bij de boeren vandaan komen, zij zijn tenslotte de vervuilers is het algemene geloof! Stel je voor dat iedereen nu eens verplicht wordt zijn mest te laten kraken in de Nationale Mest Raffinaderijen! Geen vervelende lucht meer voor de burgers, geen watervervuiling meer, de boeren moeten hun eigen mest weer terug kopen in lijn met hun teeltplan natuurlijk, en mogelijk met korting! En die grote groep van (landbouw en mineralen) ingenieurs hoogwaardige banen. Wanneer het lukt kunnen we ook nog technologie gaan exporteren en de gehele wereld leiden in een mestvrije, ammoniak vrije, CO2 vrije wereld. Wat een mooie wereld zou dat zijn, behalve voor de boeren: zij worden er geen cent wijzer van, alleen armer en afhankelijker en ...... wat dan ook: het stinkt!

 • minasblunders1

  Joannes, ik geloof niet dat het goed gaat komen met een mestvrije, ammoniakvrije en CO² vrije wereld. Stuk voor stuk stoffen/gassen die onontbeerlijk zijn voor een goeddraaiend ecosysteem.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.