Commentaar

Kierbesluit

De Tweede Kamer wil dat het kabinet dit jaar echt aan de slag gaat met uitvoering van het 'Kierbesluit', ofwel het open laten van de Haringvlietsluizen bij vloed, waardoor zeewater het Haringvliet in kan stromen.

Het vorige kabinet stelde dit omstreden project zo veel mogelijk uit, maar met de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer zat het erin dat dit onderwerp terug zou komen.

Het Kierbesluit is erg omstreden in de regio. Belangrijkste bezwaar is de verzilting van het nu zoete Haringvliet. Die is nadelig voor voor de land- en tuinbouw in de regio. Om dit tegen te gaan zijn kostbare compensatiemaatregelen nodig.

Nu de overheid armlastig is, komt ongetwijfeld de vraag op tafel of die investering verantwoord is. Het antwoord moet zijn 'ja'. Argument voor het kierbesluit is dat het om een totaalpakket gaat. Nederland kan niet onder internationale verplichtingen uit over Rijn en Maas. De zalm moet van zee de rivier op kunnen en terug. Volgens sommigen is dit een prestigeproject, het is in ieder geval een Europese wens. In dit pakket hoort ook vermindering van zoutlozingen door Frankrijk, wat weer in het belang is van Nederland.

Uitholling van zo'n pakket moet voorkomen worden. De zoetwatervoorziening in de regio moet op peil blijven, ook als dat geld gaat kosten. Anders moest die kier maar mooi dicht blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.