Boerenblog

14 reacties

Is duurder per definitie beter? (2)

‘Voor minder krijgen we geen goede’ is een veelgehoord excuus bij het aantrekken van bestuurders met een topsalaris. Maar is dat wel waar?

Na de hele bankenellende durf ik de stelling te poneren:'‘dure mensen kosten waanzinnig veel'. Of moet de stelling zijn: 'dure mensen zijn niet gemotiveerd om hun werk goed te doen'? Geen van de dure mensen is bereid zijn bonus niet jaarlijks op te nemen, maar hem pas na bijvoorbeeld vijf jaar te incasseren. Is hij dan binnen deze tijd ontslagen of is de langetermijndoelstelling niet gehaald, dan vervalt de bonus geheel of deels. Een dergelijke regeling doet de directeur wel twee keer nadenken over een 'leuk' handeltje, waarvan hij wel de papieren winst op korte termijn ziet, maar waarbij de lange termijn niet duidelijk is. De heren moeten eens uit het gokcircuit stappen en leren denken aan de lange termijn, waarbij niet hun salaris en bonus vooropstaat, maar de duurzaamheid van het bedrijf.

Spelen met ledengeld
Deze hartenkreet geldt uiteraard niet alleen voor financiële instellingen, maar ook voor andere bedrijven. En dan niet in het minst voor coöperaties, waar de directie en besturen het ledengeld moeten bewaken. Helaas lijkt het soms op 'spelen' met ledengeld. Ook hier zijn de bestuurders meegezogen in de modegril van 'hoe groter, hoe mooier en hoe beter'. En ook hier zijn er voorbeelden waarbij deze regel tot onnodige verliezen leidt en de leiding de leden tot lijders maakt. Als we blijven denken dat dure mensen goede mensen zijn, hebben we niets geleerd van de crisis en komen we er zeker niet sterker uit dan we er in gegaan zijn.

Verlengstuk van familiebedrijf
Goedkoop hoeft in deze niet altijd duurkoop te zijn. De in Nederland nog opererende familiebedrijven doen het zeker niet slechter dan beursgenoteerde ondernemingen, maar zetten wel de tering naar de nering en zijn gericht op langetermijndenken. Dit langetermijndenken moet bij coöperaties ook vooropstaan. Coöperaties zijn geen beursgenoteerde bedrijven, maar verlengstukken van familiebedrijven. Ze hebben daarmee dezelfde doelstelling als de familiebedrijven waaruit ze zijn voortgekomen: overleven en ten dienste staan van de 'familie'. Daar hoort niet altijd uitbreiden in het buitenland bij, waarbij je de afzet van je leden-bedrijven beperkt en waarbij geen enkele zekerheid bestaat dat de familie (leden) er financieel beter van wordt. De familie loopt wel extra risico, wat in veel gevallen dan ook de uitbetalingsprijs voor de boerenleden negatief heeft beïnvloed.

Weer stonden in dit geval dure directeuren aan het roer, die ook dit debacle weer wisten toe te schrijven aan niet te voorziene oorzaken van buiten af. Wel stond deze actie goed op hun cv, om hun prijs op te drijven op de arbeidsmarkt. Meestal zitten ze al niet meer op hun stoel en blijven hun opvolgers achter met de kater. Zij zelf zijn na het avontuur snel vertrokken naar het volgende, waar ze ten koste van geldschieters hun rijkgevulde beurs verder volproppen.

Consistent beleid voeren
Voor mij zijn bonussen voor goed gedrag bespreekbaar, maar ze moeten pas te verzilveren zijn als aantoonbaar sprake is van consistent beleid. Hiermee voorkom je job hoppen van medewerkers door alle geledingen in het bedrijf en raken medewerkers meer betrokken bij hun bedrijf. Dit komt de duurzaamheidvan de onderneming ten goede en garandeert de investeerder voor langere tijd een aantrekkelijk rendement, weliswaar ontdaan van hoge toppen, maar ook van diepe dalen.

Managers moeten zich bewust zijn van het feit dat niet de huizenmarkt de schuld is van de crisis, maar hun handelen en winstbejag zonder de gevolgen te kunnen of willen overzien. Boerenland voor vele honderden procenten meer dan de oorspronkelijke waarde verkopen als bouwgrond maakt huizen stinkend duur en daarmee onbetaalbaar. De gevolgen zijn bekend: te veel aflossingsvrije hypotheek maakt geld uitlenen nagenoeg onmogelijk, de bouw ligt plat en grondeigenaren (gemeenten) staan op het randje van bankroet.

Eerst opruimen, dan opbouwen
Wie betaalt al deze ellende? De burger, belasting betaler en kiezer. Helaas moet ik concluderen dat het niet uitmaakt of er nu een links, rechts of midden-kabinet zit, allemaal moeten ze de puinhopen van deze incompetente directeuren en beleidsmakers opruimen voor dit land aan een duurzame samenleving kan bouwen. Het is te hopen dat de dames en heren regenten hun geloofsidealen even buiten de Kamer houden en gezamenlijk door deze zure appel heen bijten. Hoe langer ze touwtrekken over hoe het moet en wie wat moet betalen, hoe hoger de rekening en hoe langer het duurt voor we uit de crisis zijn.

Integer

Iedereen praat over schuld in deze kwesties, maar niemand komt in actie om puin te ruimen. Het is volkomen onbelangrijk wie de schuld heeft, het is hooguit van belang te weten waar of wat er mis ging en waar actie nodig is. Gebleken is dat de eventuele veroorzakers van deze puinhoop niets geleerd hebben. Ze hebben niet in de spiegel gekeken om hun eigen functioneren te onderzoeken en wassen hun handen in onschuld. De regenten in Den Haag laten het wetsontwerp over terugvorderen van ten onrechte verkregen bonussen in de lade van de Eerste Kamer liggen. Zouden ze daar misschien met meerdere petten zitten, een regentenpet en een bonusvangerpet, en weten ze niet welke de belangrijkste is? Dat zou geen punt mogen zijn, hun eed aan het staatshoofd betekent dat landsbelang gaat voor eigenbelang, ook als dat tegenstrijdig is. Die integriteit is een eigenschap die je van regenten en managers mag verwachten, zo niet eisen. Wens je niet integer te zijn, wees dan zo netjes om bij je sollicitatie te zegen: uw bedrijfskas is bij mij in verkeerde handen, mijn privékas gaat namelijk voor.

Laatste reacties

 • joannes

  Han, wanneer je even naar de historie van de bonussen kijkt weet je dat het in de cultuur is geslopen omdat vele bedrijven vastgeroest waren in vette kantoren en kantorinrichtingen in de jaren 70. Om directeuren te motiveren zijn ze toen directeuren individueel gaan belonen met bonussen voor specifieke prestaties. Prestaties zoals reorganisaties, fusies en later benchmark performance. Kortom om een bestaande cultuur van zelfgenoegzaamheid te breken. Nu inmiddels 40 jaar later zullen we weer die cultuur moeten breken; nu de cultuur van zelfverrijking met bonussen. Want ook nu is het een collectief gedrag daar aan de top. Gisteren zag Daniel Vasella van Novataris 58mlj € bonus gecanceld onder druk van de populaire druk. Een voorbeeld van hoe het uiteindelijk gecorrigeerd zal gaan worden. De populaire druk zal voor al die directeuren de cultuur weer gaan veranderen. Verwacht niets van gevestigde politici, want die cultuur is geintergreerd in de bedrijfsleven top. Ze zullen gedwongen worden door de populisten zoals nu in Italië met Beppe Grillo ´s 5star movement. http://www.cnbc.com/id/100468715

 • Sjaak Mocking

  Een treffend stuk Han. Maar alles heeft te maken met het neo liberalisme. En bescheidenheid is tegenwoordig ver te zoeken. Neem die Zwitser die van de week als vertrek bonus 60 miljoen euro mee krijgt!!!!! Dan vraag je toch terecht af waar gaat dit nog over? Waar zijn de normen en het fatsoen. Maar wel de werknemer of de werkvloer om inlevering te vragen en mee te laten betalen aan de puinhopen die hij/zijn niet aangericht heeft, of het moet zijn dat hij/zij ook meende dat de bomen tot in de hemel groeiden. Maar waar het in mijn ogen aan ligt is dat er een systeem verrot is. Alle regeringen maken plannen voor economische groei en daar gaat het fout nu. Er komt een tijd aan van economische krimp en dan vallen alle begrotingsplaatsjes als duigen in elkaar. de spiraal zal versterkt worden omdat er dan toch weer meer bezuinigd moet gaat worden. het is denk ik afwachten wanneer de GROTE OPSTAND uitbreekt. het is niet meer te verkroppen dat een stelletje elite zich blijft verrijken tegen beter weten in en dat de wereld in vuur en vlam staat. Waar blijven de protest demonstraties. Wanner laat het volk weten dat ze het niet meer pikken?

 • agratax2

  Ik ben het eens met bovenstaande sprekers en vraag me af 'Waarom mensen als boven beschreven alleen denken dat hun geluk en hun belangrijkheid afhangen van geld'. Ik denk dat al deze bonus mannen, verlegen zitten met hun geld, ze wonen niet in huizen, maar in bunkers met grote hekken en elektronische beveiliging en als ze dood gaan kunnen ze het toch niet meenemen. Voor de directeur van SNS is het maar goed zijn laatste bonus is uitgekeerd in aandelen, die hij pas dit jaar mag verkopen. Resultaat een kluis vol waarde(loze) papieren.

 • Piet, Midden-Europa

  ''mijn prive-kas gaat namelijk voor'' !!!... Is dat de tijdgeest van nu (?), de IK-gerichte samenleving (?) Duidelijk en actueel @Han, wat u geschreven hebt !!!, jammer dat het met onze samenleving zo ver gekomen is !!!... En niet alleen in NL, ik den in de hele EU. Er wordt veel over Geld gesproken en over ''Rechten'' (?) Maar over Plichten en Rendement heel weinig !!!... Idealisme gaat boven Realisme. Quo Vadis ; waar zullen wij terecht komen ???... De hebzucht en geldingsdrang van nu, is het FUNDAMENT voor de ARMOEDE van morgen. Dit kan nooit goed gaan !!!...

 • agratax2

  Piet het zat er al heel lang aan te komen, dat Europa over de top van de varkenscyclus heen was. De regenten konden het volk nog rustig houden met 'Brood, Wijn en Spelen en niet te vergeten slaven (arbeidsmigranten)' net als de Romijnen ten tijde van hun macht en daarna was het in eens afgelopen.

 • alco1

  De mens heeft het zich verbeteren in het bloed zitten. Kijk maar eens hoe sommige linkse parlementariërs functies bekleden met top lonen en bonussen.
  Met alle verrijking vraag ik me wel eens af: Is dit nu de oorzaak van de crisis?
  Ik geloof het niet, want al het verdiende geld komt weer terug in eigen economie.
  Grote huizen brengt werkgelegenheid en zelfs door beveiliging kunnen anderen weer een baan krijgen.
  Ten zeerste wil ik woeker salarissen afkeuren, maar toch vindt ik het een soort afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te trekken van waar het werkelijk om gaat. Namelijk de zeer negatieve geldstroom, m.a.w. er gaat veel meer geld Nederland uit dan dat er binnen komt. De handels balans is weliswaar nog wel positief, maar wat er buiten die balans uit gaat aan buitenlandse werknemers, vakanties, uitkeringen e.d. neemt onacceptabele vormen aan.

 • agratax2

  alco1. I denk dat hoe hoog bonussen ook worden, ze zijn niet de oorzaak van de crisis. Maar het feit dat je als de eindbalans van DIT jaar het afgesproken niveau overstijgt is je bonus veilig gesteld. Hier schuilt het gevaar een fusie of afslanking kan op 31 december een prachtig cijfer onder de streep laten zien. Maar of het over drie jaar nog zo'n mooi cijfer is, is te betwijfelen.Voorbeeld Door een fusie van 2 zuivelbedrijven is de winst het dubbele van vorige jaar, maar dit betekent niet dat het de som is van beide omzetten die apart gehaald zouden zijn en ze garanderen in geen geval vette winst over drie of meerdere jaren. De bonus is wel weg, want die is na goedkeuring jaarverslag uitgekeerd en met een beetje geluk is de directeur weer vertrokken naar elders omdat hij elke 5 jaar van stoel wisselt. De afknapper na enkele jaren gaat aan hem voorbij, vandaar mijn voorstel bonus na > 5 jaar opneembaar en als meneer nog op de stoel zit. Job hoppen is zeker geen bonus waard.

 • Piet, Midden-Europa

  ''en daarna was het ineens aggelopen'' . Dat denk ik ook Han, het zal onverwachts komen, net als de financiele crisis !!!... @alco1. schrijft dat de buitenlandse werknemers teveel geld naar de thuislanden sturen. Het is waar het zou beter zijn als het besteed wordt in het land waar men het geld ontvangt/verdient. Maar waarom zijn die buitenlandse werknemers in NW-Europa ???... En waarom melken mensen uit India in noord-Italie de koeien ???... Ik denk dat Han gelijk heeft dat de geschiedenis zich zal herhalen, zoals het met de Romeinen afliep. Het verschil kan alleen zijn dat de Aziaten (China, India, Pakistan, Philipijnen enz.) de septer in de hand zullen nemen. Ik hoop van niet, maar het zal mij niet verwonderen als het wel gebeurd.

 • trekker123

  De baas van Novartis ziet af van zijn vertrekpremie van 60 miljoen. 60 miljoen. Zal destijds ook wel zijn afgesproken omdat ze graag een goeie jongen aan de top wilden. Hoeven we het verder toch nergens meer over te hebben?

 • John*

  t ene land export kaas, t andere land exporteert arbeid.. dat is wereldeconomie en niets mis mee.

 • agratax2

  John. Wereld economie met stinkend rijke Chinezen. Weet wel dat zij hun geld investeren in grondstoffen door hele gebergten met erts op te kopen overal op de aarde. Weet ook dat deze grondstoffen bij hen geen 'handelswaar' is, maar grondstof om te zorgen voor arbeid, infrastructuur en export artikelen. Chinezen gaan niet voor de korte winst zoals wij Europeanen, zij zullen hun arbeidspotentie niet verwaarlozen door te doen zoals wij. De Nederlander zit thuis en leeft uit staatsruif en de arbeidsmigrant doet het werk waar wij Nederlanders de neus voor op halen. Dit alles onder het mom van 'Zij werken harder en kosten minder'. Dit zal wel kloppen voor de werkgever maar niet voor de BV Nederland want die moet sociale uitkeringen betalen zonder dat daar arbeid tegenover staat en ziet de arbeidsinkomens weg vloeien naar het land ven herkomst van de arbeiders. Hoe kun je verklaren dat deze werkwijze goedkoper is en tot een beter lands economie leidt, dan het werk en de verdienste in eigen land houden?

 • Mels

  www.reuters.com/article/2013/02/20/france-workers-idUSL6NOBK8DR20130220

  Is ff werk maar dan heb je wel wat,deze Amerikaan zegt de Fransen ff waar het op staat.Als we niet uitkijken gaan we in Nederland net zo hard op ons b@k.

 • denker123

  De politiekers zijn voornamelijk met zichzelf bezig daarom doen zij ook niets aan de hoge toplonen en bonussen,en eventueel terugvorderen bij mismanagement.Maar zorgen wel voor een hoog wachtgeld bij ontslag.Tijdens hun politieke loopbaan zijn ze al aan het soliciteren voor een topbaan met grote bonissen zoals de oudministers Zalm,Bos,Eurlings enz. In de V.S.zijn er al t.v.programmas over verwende tienermeisjes van superrijken die een paar weken in een arm gezin gaan wonen HOPELOOS.Van veel kinderen van deze superrijken komt later maatschappelijk niets terecht,dus teveel geld maakt niet gelukkig.Het lijkt meer op het bestelen van de belasting betaler die abnormaal hoge lonen.

 • ed12345

  Denker 123 ik heb dat tv programma ook 'n paar keer gezien maar de meeste van die rijke kinderen gaan wel naar heel goede scholen en komen alsmede vaak door de relaties wel op zeer goed betaalde plaatsen Han vooral de laatste zin van je blog zal helaas niet gedaan worden .Ik heb niks tegen premies maar de hoogte ervan bij de top mensen raakt kant nog wal .In de 60er jaren kreeg b.v. een draglinemachinist bij de Heidemij elke week een premie die gelijk stond aan wat de heidemij betaalde voor een uur van zijn machine dat was vaak zo rond de dertig gulden en zn loon was zo rond de 220 gulden per week
  bij de grote fabrieken zoals b.v. Stork kregen de machinebankwerkers ook premie als ze sneller dan de aangeven tijd een werkstuk klaar hadden deze premies zijn zo goed als verdwenen maar wat de top nu krijgt staat in geen enkele verhouding tot het eigenlijke salarisWat de romeinen met slaven betreft denk ik dat al zo heel lang .Eerst kwamen italiaanen en marokanen daarna turken nu oosteuropianen om het werk te doen waar we ons zelf te goed voor achten ondertussen heeft NL een erg hoog werkeloosheidcijfer waar niet eens bijgeteld zijn diegen die (vaak totaal onnodig) in de bijstand zitten

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.