Redactieblog

17 reacties

Hoe gaat het met jou?

Ledenbetrokkenheid is het belangrijkste onderwerp dat níet op de coöperatieve agenda's komt. Men verzucht erover, men zou er eens iets mee moeten, maar daar blijft het dan bij.

Het is (in dit mannenbolwerk) ook wel een beetje lastig, ongrijpbaar: wat is ledenbetrokkenheid precies? Het komt pas ter sprake bij de behandeling van een ándere, grote kwestie op de agenda. Dan ziet men dat er achterstallig onderhoud is.
Betrokkenheid krijg en hou je door die simpele, menselijke vraag: hoe gaat het met jou? – en dan te luisteren naar het antwoord. Het punt is: deze vraag stelt men te weinig. Wel in de 'B2B'-sfeer ('business-to-business') naar de commerciële 'klanttevredenheid' van de leveranciers/afnemers. Maar te weinig 'M2Co', naar de kwaliteit van de relatie tussen lid ('member') en coöperatie.
Soms laat men na de vraag te stellen omdat men de handen al vol heeft aan zichzelf en (het toezien op, of toetsen van) het bestuur van de onderneming. Bovendien, denkt men, geven de jaarlijkse 'roadshows' van regio-bijeenkomsten al voldoende 'gevoel'.
Het kan ook zijn dat men de vraag niet graag stelt. Bijvoorbeeld als je niet weet hoe, met zo veel leden. Of als je het antwoord eigenlijk niet wilt horen, omdat je kritische antwoorden vreest en dan 'aan de slag' moet. Of pijnlijker nog: als je erachter komt dat het lid al uit de verbinding is gestapt en in de 'wij-versus-zij'-modus zit.
Wat ik ook wel eens hoor: we moeten de leden weer dichter naar de coöperatie toe halen. Ik draai het graag om: hoe kan de coöperatie meer betrokkenheid tonen bij het lid? En dan kom je dus bij die simpele vraag: hoe gaat het met jou, binnen de coöperatie?"
In plaats van alleen de vraag op te werpen, wil ik een stap verder gaan: je kunt hierover een korte vragenlijst beantwoorden. Ik rapporteer over twee weken en dan gaan we 'ledenbetrokkenheid' samen agenderen, nu het nog op tijd is.

Laatste reacties

 • joannes

  Een héél actueel onderwerp, veel succes met de vragenlijst!

 • vanbekkum

  Een reactie via de vragenlijst: 'Naar bijeenkomsten gaan kost werkuren. Simpel dus. Die dag moet geld opleveren voor mij > krijg ik zoveel informatie dat het dus rendeert voor mij die dag.... ? ! Nee, tja dan laat ik mijn gezicht niet zien, mijn tijd is ook duur zakelijk en privé. Ik wil anders kunnen communiceren dan ledenbijeenkomst!!!!' (Jonger dan 35 jaar, lid Agrifirm)

 • vanbekkum

  Lid FrieslandCampina, <50 jr, 1,5xgem.: 'Voor een cooperatie is lange termijn belangrijk, en daarmee een consequente koers. De onderneming die bij de cooperatie hoort lijkt wel een duiventil. Veel medewerkers op hogere posities zijn snel weer weg, en daarmee ook hun plannen en ideeen. Als er weer nieuwe mensen komen lijkt het beleid ook weer te moeten veranderen.'

 • vanbekkum

  Lid FrieslandCampina, <50 jr, 1,5xgem.: 'Voor een cooperatie is lange termijn belangrijk, en daarmee een consequente koers. De onderneming die bij de cooperatie hoort lijkt wel een duiventil. Veel medewerkers op hogere posities zijn snel weer weg, en daarmee ook hun plannen en ideeen. Als er weer nieuwe mensen komen lijkt het beleid ook weer te moeten veranderen.'

 • vanbekkum

  Ook FC-lid, <50jr, 2xgem.: 'Personen die geen tijd kunnen/willen vrijmaken voor ledenbijeenkomsten van een cooperatie waar hun inkomsten vanaf hangen zijn volgens mij niet op de hoogte van het belang van gezamenlijk de afzet van je produkt regelen. Terwijl het zo is dat als je de afzet van je produkt niet geregeld hebt het ook geen zin heeft om het product te produceren.'

 • agratax2

  vanbekkum 19.32. Dat beleid makers weer snel vertrekken hoeft geen probleem te zijn, als het bestuur zijn verantwoording maar neemt en het lange termijn beleid vast houdt en zich niet door de nieuwe staf laat 'ompraten' om maar weer iets nieuws te proberen en het vorige plan maar overrulen. We weten langzaam aan toch wel dat iedere leider in deze tijd 'iets' wil nalaten voor de toekomst. We zien dit in ieder Kabinet weer en zo is het bij directeuren hetzelfde, de goede leiders daar gelaten, die gaan voor consistent.

 • aarthamstra1

  Het kan ze geen donder schelen . Dat is het GROTE probleem.

 • schoenmakers1

  komt omdat ze geen enkele verantwoordelijkheid hebben, of beter gezegd geen enkele risico, als ze persoonlijk aansprakelijk zouden zijn voor de fouten die ze maakte zouden ze er heel anders in staan en mee om gaan

 • agratax2

  schoenmakers1. Het punt wat je aansnijdt (8.56) zou dat niet gelden voor de hele industriële en financiële wereld waar met geld van ANDEREN wordt gespeeld?
  De directeuren zijn alleen maar uit op aanzien en dat krijg je kennelijk door onverantwoord risico te nemen en dat blijkt meteen een hogere vergoeding op te leveren voor je (risicovolle) acties. Het heeft Nederland reeds 3 banken gekost die zonder geld uit Staatskas (van de kiezer) ten dode waren opgeschreven. De enige bank die het lijkt te redden zonder steun, maar wel mee de anderen uit de stront moet halen is de Coöperatieve boeren bank. Vermoedelijk verdienen de directeuren hier het minste van het legioen bank bazen maar levert tot nu toe het meest duurzame werk af. Zelfs de DNB is als scheidsrechter niet bij machte geweest de spelers in het financiële veld af te fluiten voor 5 minuten strafbank of levenslange schorsing wegens ernstig spelbederf. Dit zijn straffen die een arts na een miskleun boven het hoofd hangt en dan te bedenken dat zijn fouten voor de Gemeenschap minder ernstige gevolgen hebben dan een miskleun van een bankdirecteur.

 • vanbekkum

  FC ledenraadslid: 'Binnen de ledenraad van RFC zijn we deze winter ook gestart met huiskamerbijeenkomsten om de afstand tot het lid te verkleinen. We horen van veel bezoekers (ook mensen die naar de gewone ledenvergaderingen niet komen) zeer positieve geluiden. zelf merk ik dat de leden dikwijls onverschillig zijn totdat er iets fout gaat (bijvoorbeeld strafpunt bij Qlip controle) en dan moeten we branden blussen. terwijl we aan de controle aan zich niks kunnen veranderen. Dit vind ik moeilijk te verbeteren, alle tips zijn welkom.'

 • H.vanHerwijnen

  Uit het hart gegrepen. Heb veel moeite met hoe cooperaties omgaan met hun leden. Zelf onlangs nog weer pijnlijk ervaren hoe Agrifirm waar wij met hun voorgangers al vier generaties ruim 100 jaar lid van zijn en ook zaken doen, niet open staan voor kritische kantekeningen van leden maar alleen maar uit zijn op vergroten van omzet en verkooppraatjes hanteren die niet gericht zijn op het lid. Je krijgt het gevoel dat je door je eigen organisatie wordt belazerd!

 • agratax2

  vanbekkun. Huiskamer bijeenkomsten goed idee, geeft het lid het gevoel inspraak te hebben. Ik ken deze werkwijze uit mijn AVEBE tijd waarbij in kleine kring enkele dorpen kring vergaderingen werden gehouden. Lijkt perfect, maar als het bestuur met het nieuwe beleid komt, kent geen lid zich in deze voorstellen. Voorstellen die gebracht worden als een duidelijk geluid uit ledenbijeenkomsten. Dit zal bij RFC in de toekomst niet anders zijn, want bestuurders leven bij de gratie van 'Verdeel en Heers'. Ze voelen zich doorgaans >loopjongen< als ze ideeën / besluiten van leden moeten uitvoeren en dus niet hun eigen stempel op het beleid kunnen drukken. Regenten zijn door de eeuwen heen niet verandert in hun zucht naar macht en (geld)

 • vanbekkum

  Jong, zakelijk Cosun-lid: 'De bestuurders zijn vaak niet kritisch genoeg. In de ledenraden zitten soms nog wel eens een paar critici maar in de hogere bestuurlijke regionen is behoud van de positie belangrijker dan een critische opstelling richting bedrijfsleiding'

 • vanbekkum

  ForFarmers-lid <50, ondergem. groot: 'ik begrijp niet waar ff mee bezig is. Alle acties zijn in belang van de aandeelhouders (inclusief directie!) en niet voor de leden. Er wordt niet gestreefd naar een maximale nabetaling. Ik zie de meerwaarde van een onderneming in GB niet voor de leden.'

 • vanbekkum

  Lid Arla in Denemarken, vrouw: 'Het is een grote uitdaging om ledenbetrokkenheid te houden. Ik denk dat (melk)prijs het belangrijkste is voor de leden, daarbij moeten de zich ook goed behandeld voelen. Gezien de internationale fusies is communicatie met de leden nog belangrijker; maar het is moeilijk om de afstand tussen leden en bestuur niet groter te laten worden. Communicatie binnen de cooperatie en daarbij rekening moeten houden met meerdere talen en bestuurs- en ledenculturen is een uitdaging. Hoe vind je bestuursleden functioneren in een internationale cooperatie en toch een goed contact hebben met hun plaatselijke /regionale leden?'

 • vanbekkum

  Jong lid Cosun, ong. gemiddeld: 'De bestuurders zijn vaak niet kritisch genoeg. In de ledenraden zitten soms nog wel eens een paar critici maar in de hogere bestuurlijke regionen is behoud van de positie belangrijker dan een kritische opstelling richting bedrijfsleiding.'

 • vanbekkum

  FrieslandCampina-lid, +50% xGem, <50jr: 'De relatie met de cooperatie wordt vertroebeld door al het gezeur over hype's in de samenleving (duurzaamheid) en straks is het wel weer wat anders. Bestuurders moeten dat doen wat noodzakelijk is voor de leden en al die andere onzin achterwege laten. Oppassen met investeringen die goed staan op het palmares van de directie maar voor het bedrijf van het lid niets toevoegd.'

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.