Commentaar

2 reacties

Glas en een plas

Soms weet je vooraf al dat een overleg niks zal opleveren. En toch staat het punt op de agenda. Praten voor de bühne. Zo verging het ook in het debat in de Tweede Kamer over voedsel.

Producenten klagen terecht dat hun opbrengstprijzen te laag zijn. Aangescherpte doelen en nieuwe regelgeving leggen de productie aan banden. Supermarkten stellen steeds hogere eisen. Tegenover de bundeling in afzet knelt de mededingingswetgeving voor de producent. Haagse politici roepen dat het anders moet. Maar niets verandert. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf stelde het woensdag opnieuw aan de kaak in een debat over voedselprijzen, verduurzaming en verspilling.

De ervaren politica en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) reageert voorspelbaar. Voor de zomer komt een actieplan voedselverspilling, een visie op de verduurzaming van voedsel en een lijst met beleidsregels voor mededingingsautoriteit NMA. Binnen de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid komt meer ruimte voor producentenorganisaties.
Ofwel: er verandert weinig. De wetgeving wordt niet aangepast. Dijksma zoekt het vooral in EU-regelgeving en het aanpakken van voedselverspilling. Ja, ze is in gesprek met de detailhandel. Verder dan beleefdheden gaat dit niet.

De Nederlandse taal kent hiervoor een aardig spreekwoord: zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Laatste reacties

  • joannes

    Niet zo gauw de moed opgeven! Politiek heeft een ander productie proces dan de Agro. Al zijn er analogieën. Vergelijk het met een olijfboom in plaats van aardappelen of suikerbieten. Het onderwerp is in de aandacht en nu moet het aan de groei gehouden worden en aandacht en voeding, ook al zal het veel te verduren krijgen. Het Onderwerp dat de primaire sector met steeds minder markt macht fragiel wordt is onderkend met de laatste ontwikkelingen en nb de uitspraken van Sharon Dijkstra. Dat ze het niet direct in beleid kan vertalen is natuurlijk logisch na jaren van de ander kant op kijken. Dat ze de EU erbij haalt is een voordeel, want ook in ander landen zijn dezelfde geluiden te horen. Kijk naar de UK! Het is nogal een omslag te onderkennen dat de retail en de consument nu verantwoordelijk worden gesteld voor de langzame maar gestage kaalslag op het platte land. De hoop, maar vooral de doelstelling moet zijn, dat de politiek gaat inzien dat het platte land ook een plaats heeft in de gemeenschap. Een plaats die ook recht heeft op ontwikkeling en voorspoed. Vervolg

  • joannes

    Vervolg#2 Maar in tegenstelling tot al die geconcentreerde grote bedrijven en overheids instituten, die nationaal en internationale macht verzamelen kan Agro niet daarin mee ontwikkelen en moet met regelingen af- en beschermd worden om niet tot de marginaliteit gedwongen te worden. De marges zijn flinterdun en zeer kwetsbaar door weersinvloeden en internationale concurrentie. Zonder die speciale aandacht creeëren die grote machten een onevenwichtigheid die niet rechtvaardig is. Dus volhouden en aanhouden dit onderwerp!

Of registreer je om te kunnen reageren.