Commentaar

1287 x bekeken 1 reactie

EU-suikerbeleid smaakt nog even zoet

Tegenstanders van marktbescherming hebben een extra argument nu bieten renderen.

Een hectare suikerbieten heeft nog nooit zoveel opgeleverd als afgelopen jaar. Met een tonprijs van €68,80 behalen telers gemiddeld een opbrengst van €4.871 per hectare. Dat zijn grote bedragen. De biet was altijd een beetje een kleurloze, maar stabiele factor voor het inkomen van de akkerbouwer. Je werd er niet rijk van, maar liep ook niet al te veel risico. Met deze bedragen is het echt een leuk gewas. En dat in tijden waarin veel andere teelten het ook al zo goed doen.
Het mooie resultaat dat de suikerbranche nu weet te halen, is mede te danken aan pijnlijke hervormingen in de EU van enige jaren geleden. Het EU-suikerbeleid, waarbij de interne markt is afgeschermd van de wereldmarkt, loopt echter op zijn einde. De suikerbusiness lobbiet zich wel de benen uit het lijf om de zaak nog te verlengen tot 2020, maar het succes daarvan is niet verzekerd. De verwerkende industrie, bijvoorbeeld, klaagt steen en been en wil zo snel mogelijk de markt openbreken. Ze stelt dat consumenten jaarlijks maar liefst €3 miljard te veel betalen omdat ze geen toegang hebben tot de goedkopere suiker van buiten de EU. Er zijn zelfs kwade tongen die spreken van kartelvorming in de toch al gereguleerde suikermarkt. Die is echter niet bewezen, en de mededingingsautoriteiten zien geen aanleiding er in te duiken.
Het is wel een signaal dat de kracht van de lobby ondermijnt. Tegenover klagende consumenten en – naar eigen zeggen – zieltogende snoepfabrikanten is het lastig om als blakende suikerbusiness hard te maken dat je bescherming nodig hebt van de Europese overheid. Suiker Unie beweert met recht dat de markt erg beweeglijk is, en dat de huidige hoge prijzen voorafgegaan zijn en gevolgd zullen worden door perioden met lage prijzen. Daarmee pareert Suiker Unie de kritiek van de verwerkers. Maar of het suikerbeleid zo te redden is, is de vraag.
Akkerbouwers, geniet nu maar. Voor toekomstige rendementen zijn geen garanties te geven.

Eén reactie

  • marc47

    Als de suikerprijs daalt, blijft de cola en snoepprijs even hoog, want dan zeggen ze dat de grondstof slechts luttele procenten zijn van hun kostprijs !! En nu maar zagen over de suikerprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.