Redactieblog

1 reactie

Grondeigendom

In China kan landbouwgrond straks verhandeld worden. Een productiviteitssprong is aanstaande.

Ik neem aan dat u denkt dat de Chinese landbouw uit grootschalige staatsboerderijen bestaat. Dat is niet zo, het is een samenleving van kleine boertjes. Het lijkt een beetje op de Nederlandse zandgronden in 1950, met een belangrijk verschil. De wederopbouw en industrialisatie van Nederland leidde tot modernisering en schaalvergroting in de landbouw, in China gebeurt dat niet. In Nederland gingen kleine boeren in bouw en industrie werken, ze verkochten hun grond aan een buurman die wel door wilde. Die moest dan wel mechaniseren en moderniseren, omdat hij met gelijke arbeid steeds meer land ging bewerken. Dat proces van uittreden, moderniseren en schaalvergroten gaat door tot op de dag van vandaag.
Ook in China floreren bouw en industrie. Werk zat, en voor een hoger salaris dan de karige verdiensten in de landbouw. De Chinese boer kan zijn grond echter niet verkopen. De landbouwgrond is in handen van de collectieven, die oorspronkelijk de grond bewerkten. Boeren waren slecht gemotiveerde en slecht betaalde werknemers, de landbouwproductie stortte in. Na Mao kregen de boeren het gebruiksrecht terug; ze werken nu min of meer voor eigen rekening.
Elk boerengezin heeft het gebruiksrecht van een stukje grond, er is een soort pachtsysteem. In veel gebieden wordt dat stuk grond, vaak meerdere kaveltjes van ongelijke kwaliteit, bewerkt door opa en oma. De rest van de familie werkt elders, in bouw of industrie. Als opa ermee ophoudt, vervalt het gebruiksrecht aan het collectief, zonder compensatie, en de familie is haar sociale zekerheid kwijt. De collectieven zorgen namelijk voor de basisvoorzieningen, zoals scholing en medische zorg. Boerenfamilies hebben dus geen enkele reden om met boeren op te houden. Soms wordt de grond niet eens meer bewerkt, maar blijft men de grond in naam gebruiken, om de toegang tot medische zorg in stand te houden.
Dit alles leidt tot een laagproductieve landbouw op minikaveltjes, zonder enige vorm van modernisering of schaalvergroting. Chinese boeren kunnen hun grond niet verkopen, en kunnen geen grond bijkopen. De leider van China, Xi Jinping, is nu een jaar aan de macht, en hij wil dat veranderen. De afgelopen weken is vergaderd door het centraal comité, onder meer over de vraag of boeren hun gebruiksrecht op een of andere manier te gelde moeten kunnen maken. Dat is inmiddels besloten. Hoe het besluit precies wordt uitgewerkt, is nog niet helder, maar de basis voor modernisering van de landbouw is gelegd. Dat zal op termijn grote gevolgen voor de productiviteit hebben. In Nederland is tussen 1950 en 1980 een productiviteitsrevolutie in de landbouw geweest; dat gaat in China ook gebeuren.

Eén reactie

  • koestal

    Er zijn veel Chinezen die moeten eten,dan moet er wel voedsel geproduceerd worden ,nu kopen ze al veel graan in de Oekraine

Of registreer je om te kunnen reageren.