Commentaar

Zwaar geschut in zaak-luchtwassers

Het Openbaar Ministerie zet zwaar geschut in tegen varkenshouders die hun luchtwasser niet of onvoldoende gebruiken. In een serie rechtszaken horen boeren forse straffen tegen zich eisen.

Boetes van duizenden euro's en terugvordering van tienduizenden euro's die ze ten onrechte zouden hebben bespaard door de installaties niet aan te zetten.

Tien procent van de bedrijven met luchtwasser gebruikt die niet of niet goed, blijkt uit onderzoek. Wat daar achter zit, laat zich raden. Het bespaart geld, en bovendien zijn zaken als ammoniak, fijnstof en stank nogal abstract. Binnen de sector is niet iedereen ervan doordrongen dat het gaat om ernstige problemen. In combinatie met een lastige economie ontstaat zo een klimaat waarin het niet als een grote misdaad wordt beleefd om wat regels niet op te volgen. Fout natuurlijk, want het is wel een probleem. En wie zich niet aan deze regels houdt, bederft het ook voor collega's.

Toegejuicht door het provinciebestuur wil het OM druk zetten door de overtreders zwaar in de portemonnee te raken. Vraag is wel of het zich niet een beetje overschreeuwt. De werkelijkheid is altijd genuanceerd, blijkt bij de rechtszittingen. Niet alle betrokkenen zijn regelrechte milieucriminelen.

Maar toch. Het is een zwaktebod dat justitie nodig is om ondernemers op dit punt in het gareel te krijgen. Het zelfreinigend vermogen in de sector is nog steeds te klein. Dat zouden vakorganisaties als NVV en LTO zich moeten aantrekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.