Commentaar

2462 x bekeken 17 reacties

Weg mestoverschot?

De mestwet is nog niet eens door de Eerste Kamer aangenomen en nu al is er sprake van een hiaat. Wat is er aan de hand?

Alle veehouders moeten een deel van hun mest straks verwerken. De nieuwe mestwet maakt het mogelijk om de verwerkingsplicht af te kopen. Als de administratie maar klopt, mag de mest in werkelijkheid ergens anders heen.

Nu blijkt dat via een intermediair die verwerkingsplicht ook afgekocht mag worden in de pluimveehouderij. Daarmee is in één keer de druk van de ketel, want de pluimveehouderij verwerkt en exporteert veel meer mest dan volgens de nieuwe wet verplicht is. Weg mestoverschot, voorlopig tenminste.

Dit is gunstig voor rundvee- of varkenshouders. Die hoeven nog niet te investeren in eigen verwerking. Ook voor de pluimveehouderij lijkt het mooi, want er komt geld binnen vanuit die andere sectoren. En dat allemaal zonder het milieu te schaden. Win-win-win, zou je zeggen.

Maar er is ook een andere kant. De pluimveesector rekende er dankzij al die mestverwerking op dat hij in ieder geval verlost zou worden van de dierrechten. Nu er toch uitwisseling mogelijk is, worden pluimveehouders mogelijk opgezadeld met de problemen van andere sectoren. Dat kan niet de bedoeling zijn.

LTO maakt hier nu - rijkelijk laat - een punt van en wil een wetswijziging. Daar zit nog iets achter: de angst dat mestverwerking niet van de grond komt. Maar dat laatste mag niet de doorslag geven. Die verwerking is een middel, geen doel op zich.

Laatste reacties

 • alco1

  Wordt er in de pluimvee sector meer mest verwerkt en geexporteerd dan wettelijk verplicht is? Wie kan mij dat eens uitleggen.

 • Zents beheer

  alco1, pluimveemest wordt al jaren voor 95% verwerkt, gedroogd of stapelbaar geëxporteerd. Ook verbranding voor groene stroom neemt een deel voor z'n rekening. Niet omdat dit wettelijk verplicht is maar omdat in het buitenland anders dan hier, voor een goed product goed betaald wordt.
  Op ons bedrijf wordt al 10 jaar alles gedroogd en deels op eigen bedrijf en deels elders gepelleteerd en geëxporteerd. Het is dus een nevenproduct en geen afval.

 • gjcamps

  Pluimvee mestkorrels worden zelfs geexporteerd naar landen als Vietnam, Cambodja of Ukraine. De meest waardevolle mest is pluimvee mest.

 • alco1

  Het gaat mij erom dat er gezegd wordt dat er MEER mest verwerkt wordt en geexporteerd wordt dat wettelijk noodzakelijk is. Je gaat toch geen mest weg doen als je het nodig hebt voor het bemesten van je eigen land. Kortom hierdoor komt er toch geen ruimte voor de andere sectoren?

 • ruben1979

  @alco1, ik zal een voorbeeld geven.
  Op ons vleeskuikenbedrijf gaat alle pluimveemest naar de verbranding in Moerdijk, tegelijkertijd heb ik nog wel ongeveer 20 HA landbouwgrond in gebruik. Het zou volgens mij heel redelijk zijn om de mest die ik aanvoer voor deze HA, te laten tellen als zijnde verwerking voor de leverancier van de mest. Hoor graag jou mening. Groet'n Ruben

 • alco1

  Hallo Ruben. Lange tijd niets van je gehoord. Prima nog dat je de discussie toen aanging met politiek, (Nog ooit wel iets van hem gehoord?)
  en ook met trijnie, waar ik overigens ook een heel leuk en ophelderend telefonisch gesprek mee gehad heb.
  Maar nu over het onderwerp. Waar bemest jij je land nu dan mee?
  Kortom als je dat al doet met andere mest, komt er toch geen nieuwe mestruimte. Hartelijke Groet Alco

 • ruben1979

  @alco, van politiek heb ik al een hele tijd niets gehoord, trijnie is onlangs 2 keer bij ons geweest kuikens kijken, 1 keer op 3 weken en 1 keer vlak voor de kuikens weggingen. Het onderwerp dan maar, als ik niet alle mest van mijn kuikens zou 'verwerken', maar het deel dat ik zou mogen aanwenden op mijn eigen percelen zelf zou gebruiken, zou de mest die ik nou ontvang ergens anders aangewend moeten worden. Dus door al mijn mest te verwerken, ontstaat er 20 HA extra plaatsingsruimte. En ik ben niet de enige pluimveehouder met grond die zo te werk gaat. Groet'n Ruben

 • alco1

  Wat ik bedoel dus dat het al gebruikt wordt voor mestafzet voor andere sectoren. Maar het begint bij mij te dagen dat dat aandeel niet meegerekend wordt in de noodzaak van mestverwerking voor die andere sectoren.

 • a.van.hoof1

  Verwerkingsplicht afkopen via VVO's met de pluimveehouderij is een slechte zaak.
  Alle mest komt dan nog op de Nederlandse markt met als gevolg een flinke prijsstijging die waarschijnlijk hoger wordt dan de verwerkingsprijs. Verwerking komt niet van de grond en de regering gaat ons korten op de rechten want we tonen weer geen enkel initiatief om het mestprobleem op te lossen. Dus snel een streep door deze op korte termijn mooi lijkende oplossing.Voor een VVO wordt € 2 - € 4 per kg. af te zetten fosfaat gerekend (DLV). Dat is voor een vleesvarkensmest tussen de € 9 en € 20. Dan moet je de mest nog af zetten voor????. Geloof je dit alles zelf??

 • ruben1979

  inderdaad alco1, dat de hele agrarische sector het verwerkingspercentage in 2014 wel haalt komt niet doordat er al veel rundvee/varkensmest verwerkt wordt, maar doordat de pluimveesector bijna al zijn mest al buiten de Nederlandse landbouw afzet. @ a.van.hoof1, het mag ook niet bedoeld zijn als structurele oplossing, die moet volgens mij gevonden worden in evenwichtsbemesting, en als er dan nog overschot is een verwerking van mest uit alle sectoren.

 • alco1

  Evenwichtsbemesting als structurele oplossing. Daar zijn we al zo lang mee bezig om het op de kaart te krijgen. Maar het LTO heeft de kringloopwijzer op het programma staan. Onze vertegenwoordiger dus bij de besprekingen.

 • minasblunders1

  De kringloopwijzer heeft evenals MINAS en BEX niets met evenwichtsbemesting te maken.

 • Paul Grefte

  De oplossing is even simpel als rechtvaardig: de gehele pluimveesector heeft flink ingezet op mestverwerking en export. Beloon dit door het dierrechtensysteem te laten vervallen en pluimveehouders direct verantwoordelijk te maken voor hun eigen afzet. De politiek heeft hier reeds op ingezet en moet nu woord houden!!

  Het kan toch niet zo zijn dat een pluimveemest-verwerker of exporteur bijdragen ontvangt vanuit de varkens- en rundveehouderij en dat de pluimveesector nog steeds met het rechtensysteem opgescheept zit.

 • miniplaat

  Ik weet nog een veel simpelere oplossing die minder geld kost en minder problemen oplevert bij boeren. Gewoon de bemestingsnorm weer omhoog naar normale waarden. Als de mest dan netjes verdeelt wordt over de grond in Nederland is er echt geen overschot meer, dat creëert de overheid alleen zelf. Op dit moment is elke boer/akkerbouwer bezig de grond te verarmen, omdat er gewoon meer wordt afgehaald dan er aan fosfaten opgebracht mag worden. En nee, er hoeft geen 80 kuub varkensmest op een hectare, maar 15 is absurd laag.

 • landboer

  het allerkromste in de huidige mestwet is dat eigen mest afgevoerd moet worden en tegelijk kunstmest mag aangevoerd worden, dat heeft toch niets met milieu of nitraatnorm te maken wat dat betreft was minas toch veel beter!

 • mbm

  Helemaal mee eens, Landboer, zo is het maar net! Absurd om de dierlijke normen omlaag te brengen. Waarom? Ach, linkse strategie om de veehouderij in Nederland te decimeren. Wat mij betref is de limit bereikt: wanneer ondernemen onze vertegenwoordigers actie op dit punt? Ik denk dat we lang kunnen wachten; politieke vriendjes blijven met de linkse staatssecretaris is veel makkelijker, nietwaar LTO?

 • koestal

  er werd ook steeds geprobeerd om natuurlijke mest door een behandeling te veranderen in kunstmest,is blijkbaar niet gelukt

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.