Commentaar

6 reacties

Nieuwe werkelijkheid in de bodem

Milieubeleid heeft soms verrassende gevolgen. Zo leidde het schoner maken van kolencentrales tot zwaveltekorten op akkerbouwpercelen. De zure regen was immers ook een vorm van gratis zwavelbemesting.

Iets soortgelijks gebeurt nu als gevolg van het mestbeleid. Jaren van aanscherpingen vragen van telers uiterste efficiëntie in het omgaan met de belangrijkste meststoffen, fosfor en stikstof. Maar er is meer. Bodemonderzoeksinstituut BLGG wijst op groeiende tekorten aan sporenelementen. Met de dierlijke mest kwamen gratis kleine maar essentiële hoeveelheden koper, zink, ijzer en andere elementen mee. Daar komt bij dat door ingewikkelde biochemische systemen in de bodem de opname van sporenelementen ook nog eens minder snel gaat als de opname van nitraat (stikstof in dierlijke mest) minder wordt.

Een ander punt van zorg is de voortdurende afname van het gehalte organische stof.

Er is, kortom, een fundamentele kentering waar te nemen in de Nederlandse bodem. Het heeft geen zin om hierover te klagen richting de overheid, en de schuld te geven aan het mestbeleid. Telers moeten er op inspelen en in hun bemestingsstrategie structureel aandacht geven aan de totale bodemvruchtbaarheid. Wat tot nu toe automatisch en bijna ongemerkt meekwam, eist daarin apart de volle aandacht.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  waarom de schuld niet leggen waar hij ligt johan oppewal

 • agratax2

  schoenmakers1. De schuld van een tekort aan micro elementen ligt niet bij de overheid. Zogauw om welke reden dan ook er minder spore elementen worden opgenomen, zal dit gevolgen hebben voor het spore elementen gehalte in de mest. Hier komt nog bij dat de opname van spore elementen door gebruik van Glyfosaat negatief wordt beinvloed en er dus in het voer nog minder elementen zitten. Hier komt bij dat alle 'overbodige' elementen uit het veevoer geweed moeten worden om 'schone' mest te krijgen. Hoe wil jij dan met mest 'zonder' spore- elementen het spore-elementen gehalte opvoeren? De afname organische stof heeft meerdere negatieve bij effecten, minder voedinsstoffen door afbraak maar vooral een kleiner water / vocht bergend vermogen in de teeltlaag en moeilijker te bewerken bodem. Aan dit laatste kan dat beetje organische stof in drijfmest geen verandering brengen

 • alco1

  Telers moeten 'inspelen' en dan komt bij iedereen de vraag 'hoe'. Het lijkt wel politiek: Aanstippen wat er verkeert is en geen oplossing aandragen.

 • minasblunders1

  Aangezien niemand z'n fouten zal gaan toegeven (politiek, WUR, ministerie van onkunde) zal het allemaal steeds fouter gaan. Kennelijk moet dat eerst gebeuren voordat men eindelijk eens gaat nadenken.

 • info104

  De afgelopen 40 jaar is door de toenemende productie van mest veel grond in uitermate goede conditie gebracht, en is er bijna ,op een uitzondering na, weinig aan sporenelementen en zwavelzureamoniak gestrooid ,redelijk weinig kalk gestrooid om de PH op peil te brengen omdat er gem. mest genoeg was. Nu zie je de normen dalen en zullen we de daling van de sporenelementen weer in de gaten moeten houden en bv. zwavel en zout ed. moeten gaan strooien. Ik begrijp wel dat dat eigenlijk tegen je gevoel ingaat, maar we hebben het wel een beetje over onszelf afgeroepen. We hebben nu eenmaal in Ned. gewoon te weinig land voor erop gewassen te telen. De groep natuurmensen is sterker en heeft veel grond van ons afgenomen , wel via de overheid, die lui zijn net even iets slimmer als ons geweest.

 • veldzicht

  Info104, je hebt grotendeels gelijk ,de natuurmensen zijn niet alleen sterker en slimmer, maar dat handje vol boeren dat er nog zijn stellen
  electoraal niets voor,en politiek is toch in hoofdzaak hoe krijg ik
  er de komende 2e kamer verkiezingen wat zeteltjes bij , dan laten ze hun oren liever naar al die natuur en milieu activisten hangen
  die veel harder op de trom slaan dan naar die'milieu vervuilende
  boeren'die door die lui aardig zwart zijn gemaakt.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.