Redactieblog

1307 x bekeken 1 reactie

Levensduur scoren

Eigenlijk heeft deze kop een dubbele betekenis en dat is ook de bedoeling. Enerzijds focus op verhoging levensduur en productie, anderzijds processen scoren die levensduur beïnvloeden.

Het is te vrijblijvend om te zeggen levensduur te verhogen zonder de daarvoor bepalende processen te benoemen. Als we de bedrijfsvoering hiervoor nader beschouwen komen we bij kalveropfok, transitie, uiergezondheid, klauwgezondheid, vruchtbaarheid, fokkerij en huisvesting. Dit zijn de zeven processen die de levensduur bepalen.

En ja, met de kalveropfok bepalen we al de latere productie. Kalversterfte zegt iets over de beheersbaarheid van het proces en minder over  de kwaliteit. Dat doet wel groei per dag. Wanneer we de kalveren van nul tot negen maanden maximaal laten groeien met goede verhouding tussen karkas en conditie, geven we een goede start voor latere melkproductie. De groei tot en gewicht op negen maanden heeft zelfs een hogere relatie met latere melkproductie dan het gewicht op 24 maanden. Afkalfleeftijd hoort er ook bij, 23-24 is het beste, en op 22 maanden afkalven is nog beter dan 26 voor levensduur.

Met het bepalen welke drie kengetallen per proces belangrijk zijn, creëer je een overzicht wat inzicht geeft. Percentages als 25-30 procent vervanging zouden we binnen een paar jaar onder de twintig moeten hebben. De huidige 36 procent vaarzen die geen tweede lijst starten verdient focus. Ook zouden we als kengetal in beeld moeten brengen hoeveel procent koeien na het kalven voor de 60 dagen wordt afgevoerd. Het vervangingspercentage algemeen verdient verdieping, dan komen we dichter bij de essentie. Melkproductie in de lactatie wordt voor 40 procent bepaald door opfok, voor 30 procent door transitie en voor 30 procent door de voeding. Logisch dat opfok en transitie wezenlijke processen zijn, die veel impact hebben op levensduur. Op zich al een interessante exercitie om te bepalen welke drie kengetallen je per proces wilt inventariseren. Dan doen we voor alle processen en met die matrix krijgen we vat op de verbetering van de levensduur. Productschap Zuivel voert er een onderzoek naar uit.

Eén reactie

  • alco1

    Bij de zeven processen kun je ook het afschaffen van het quota tellen. Het heeft niets met de kracht van de koe te maken, maar hoe vaak komt het wel niet voor dat door overproductie koeien opgeruimt worden die eigenlijk nog wel een poosje door konden gaan. Maar dus wel de gemiddelde levensduur omlaag halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.