Redactieblog

3 reacties

Dierrechtenspanning

Gebrek aan mestverwerkingscapaciteit heeft te maken met de plattelandsstructuur. Dierrechten gaan LTO splijten.

Begin april schreef ik op deze plek dat er geen kijk op was dat er per januari 2014 voldoende capaciteit voor mestverwerking zou zijn. En dat er dus dierrechten zouden komen. Het gebrek aan capaciteit lag volgens mij niet in de eerste plaats aan het gebrek aan technieken, en evenmin aan het gebrek aan initiatieven, maar aan het ontbreken van vergunningen. En alles wijst erop dat ik gelijk had. LTO slaat inmiddels alarm. Provincies en gemeenten doen veel te lang over het afgeven van vergunningen, aldus LTO. De overheid stuurt daarmee bewust aan op het instellen van dierrechten, nog steeds volgens LTO.
Daar valt wel op af te dingen. LTO zet 'de overheid' daarmee neer als één groot complot. Onzin natuurlijk. Gemeenten en provincies hebben hun eigen afwegingen te maken, en laten zich daarbij echt niet leiden door een vermeende verborgen agenda van staatssecretaris Dijksma. Het is beter dat LTO de waarheid onder ogen ziet, en die is dat burgers in het buitengebied geen mestverwerking in hun buurt willen. Burgers dienen bezwaren in om hun woongenot te beschermen. En als ze dat niet doen, dan houdt de lokale overheid er zelf wel rekening mee. Er komen voor gemeenten en provincies verkiezingen aan, en bestuurders willen graag herkozen worden. In de meeste delen van het land wonen aanzienlijk meer burgers dan boeren in het buitengebied, en dus is het niet gek dat bestuurders daar rekening mee houden.
Dijksma heeft nu met lagere overheden en LTO een klaagpunt in het leven geroepen, waar boeren en anderen, die niet vlot een vergunning voor een mestverwerker krijgen, zich kunnen melden. Dat helpt misschien tijdelijk tegen de frustratie – krop het niet op, spreek het uit –, maar gaat niet tot versnelling van procedures leiden. Het beste dat er voor boeren uit kan komen is uitstel, en dat lijkt me haalbaar. Maar zelfs dan, ook met een jaar extra, zullen veel aanvragen er niet door komen. Het is dus beter realistisch te zijn, en te gaan praten over hoe de dierrechten eruit moeten zien. Ik heb al eerder gezegd dat die rechten vooral varkenshouders gaan beschermen, omdat de melkveehouderij momenteel financieel veel sterker is dan de varkenshouderij. In een vrije markt voor dierrechten zullen melkveehouders varkenshouders wegconcurreren. Vanuit nationaal economisch oogpunt valt daar iets voor te zeggen; melkveehouderij levert meer toegevoegde waarde op. Ik kan me voorstellen dat LTO zich niet wil branden aan dit vraagstuk, ze overkoepelt immers beide sectoren. Het lijkt me goed dat LTO zich voorbereidt op de volgens mij onvermijdelijke politieke discussie, want het kan niet anders dan dat die spanningen gaat oproepen tussen de sectoren. Uitstel zal dan niet helpen.

Laatste reacties

 • leftturn

  jammer dat mensen zonder kennis van zaken hierover roeptoeteren. techniek is er, maar alleen fosfaat is leidend. alle techniek nu draaiende richt zich op stikstof. men produceert mineralenconcentraten, die indien beschouwd als kunstmestvervangers prima af te zetten zijn. mensen buiten de pilot hebben geen enkele zekerheid over de afzet van hun concentraat, mensen binnen de pilot alleen totdat deze afloopt en niet meer verlengt wordt.
  deze techniek is prima inpasbaar op bedrijven boven 10.000m3 mest, vergunning geen probleem. waarom dan niet gebouwd: geen zekerheid over de mogelijkheden tot afzet van het concentraat. de droge fractie loopt prima weg, maar moet nu per se op export, dit zet deze techniek op achterstand, vooral financieel.
  verder weten we vandaag 26/11 nog niet waaraan we 1 januari moeten voldoen. het zit niet vast op vergunningen maar op fatsoenlijke wetgeving, dus afzet voor mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en deze afzet van stikstof, niet als dierlijke mest dus, erkennen als verwerken.

 • alco1

  Steeds duidelijker wordt dat de mestaanwendingsnormen onder de loep genomen moeten worden. Daar wordt een mestoverschot gecreërd.

 • Bussemakers

  ik mis in het verhaal de pluimveesector. Hoe wordt daar mee omgegaan? Deze sector voldoet al aan alle eisen die de overheid stelt aan mestverwerkingsplicht. Ik zou zeggen afschaffen die pluimvee-eenheden, anders komt de overheid zijn afspraken niet na. Of als alle sectoren over 1 kam worden geschoren, qua verwerkingsplicht, moet de pluimveesector hiervan profiteren, aangezien ze dan de verwerkingplicht gedeeltelijk kunnen opvangen van de andere sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.