Redactieblog

28 reacties

Dierrechten pakken verkeerd uit

"Als er dierrechten komen voor de melkveehouderij is het voor ons een foute boel", zegt Hanna bezorgd. "Dan hebben we de verkeerde keuze gemaakt."

Het zou een fikse tegenvaller zijn. Wij hebben een paar jaar geleden quotum voor een hoge prijs verkocht en grond aangekocht. Nu ronden we de bouw van een nieuwe stal af om in 2015 los te branden met melken. Ons aantal koeien wordt twee keer zo groot.

Allemaal gebaseerd op de verwachting dat de melkproductie vrij zou worden, zonder beperkingen. Natuurlijk de mest, maar die kunnen we grotendeels kwijt op eigen grond. Met op de achtergrond de verwerking. We willen wel deelnemen in een project, of de mest er aan leveren. Kortom, we zijn helemaal ingesteld op meer melken en een oplossing voor de mestproblematiek via meer land en verwerking.

"Stel dat er dierrechten komen voor de melkveehouderij", sombert Hanna. "Dan hebben we veel te weinig koeien om de stal te vullen. Dan moeten er direct dierrechten bijgekocht worden. We krijgen dan een nieuw soort quotering. Nu niet via superheffing, maar via dure dierrechten. Dat betekent weer een nieuwe kostenpost. En weer vloeit er geld uit de landbouw naar de boeren, die gaan stoppen. We krijgen dan geen quotumbungalows, maar dierrechtenbungalows."

"De overheid is onbetrouwbaar", mengt Hans zich in het gesprek. "Wij hebben met grondaankoop en de wil om te participeren in mestverwerking ingespeeld op het verwachte beleid. Als de regelgeving op de valreep weer verandert, kun je er als ondernemer geen beleid op voeren. Dan ben je een speelbal in handen van de politiek."

"Bovendien is er niemand mee gediend", stelt Hanna. "Boeren, die willen uitbreiden niet, maar ook de kleinere boeren niet. Die worden ook met dierrechten en dus met kosten geconfronteerd als ze groter willen worden. Daarvoor hebben ze geen geld. Dus blijven ze klein en is er geen opvolger. Alleen grote boeren hebben straks nog een opvolger, zoals nu ook al het geval is."

Samengevat: dierrechten is de dood in de pot. Goed dat LTO er tegen strijdt.

Laatste reacties

 • agratax2

  Zolang veehouders hun beleid blijven baseren op 'wat ze hopen dat in de toekomst gaat gebeuren' , houdt je dit soort verhalen over onbtrouwbare overheden. Iedere weldenkende boer kon weten dat de mestproductie (/ ha) de begrenzing zou worden van het aantal dieren in de toekomst. Maar nee ze hoopten dat allemaal wel -mee zou vallen- en dat er wel gekken zouden gaan investeren in de verwerking van hun shit met alle risico's van dien.

 • PluimveeBrabant

  Je kan erop vertrouwen dat de overheid (politiek) niet betrouwbaar is.

 • alco1

  Boeren die nu hun quotum kunnen verkopen wrijven rijkelijk in hun handen. Als er dierrechten komen zal dit hoogst waarschijnlijk terugslaan op een peil datum uit vorige jaren. Dus nogmaals handen wrijven. De ( financieel gezien ) beste ondernemers zijn dus de stoppers. De wereld op z'n kop dus.

 • schoenmakers1

  wat is er verkeerd aan agratax dat boeren hun beslissingen afhangen van wat de regelgeving in de toekomst zal worden, een landbouwbedrijf is niet iets wat je elke dag anders kan doen, dit zijn dingen van jaren, de overheid zou er goed aan doen ook eens een beleid van jaren uit te stippelen in plaats van zo op en neer te zwabberen zoals ze nu doen, dat ze de naam onbetrouwbaar gekregen hebben, hebben ze enkel aan zichzelf te danken

 • Ewullink

  De overheid denk op een geheel andere wijze. De dierrechten zijn zo duur als de markt ze maakt. Veehouderij hoeven geen dierrechten te kopen, dat willen zij zelf. Dit was bij het quotum het zelfde geval. Die waren op een gegeven moment ook 2 euro en meer per liter. Minimaal 16.000 euro per koe dus. Melkveehouder hebben deze zelf gekocht voor deze prijzen.

 • Ewullink

  Als aanvulling, ik ben zeker geen voorstanden van dierrechten. Bovenstaande was alleen om aan te geven dat de overheid heel anders denk over de kosten van dierrechten voor de indiviuele ondernemer

 • boerkebrabant

  je moet dierrechten niet zijn als een kosten post, maar als statiegeld, net zoals op een kratje bier, nu moet je wat kopen, en als je stopt met je bedrijf krijg je er weer geld voor. ik vind daar niets mis mee en hoop dan ook van harte dat de varkensrechten erop blijven, en dat er dan natuurlijk ook rechten komen voor al het ander vee.. uiteraard alleen voor wat extra word gehouden buiten het grondgebonden. iedereen tevreden toch, de veehouder(zowel varkens, kippen als alle soorten rundvee en alle andere dieren) die extreem wil uitberijden moet maar wat rechten kopen, iedereen die er genoeg grond onder heeft hoeft voor dat gedeelte niets te doen, daar kan toch niemand wat tegen hebben? ik denk dat we daar als landbouw een goed signaal geven naar de samenleving toe!

 • alco1

  Onze Nederlandse melkvee sector heeft een hoog aanzien in wereldhandel. Ook varkenshouders die het kunnen moeten onbelemmerd kunnen switchen. Extra melk is op de grote wereldmarkt maar een druppel op de gloeiende plaat, dus zal het voor de melkprijs niets uitmaken en de overige varkenshouders krijgen meer 'lucht'.

 • boerkebrabant

  inderdaad alco, ik bedoel met de varkensrechten erop houden dat dat weer gewoon de ouwverwetse mestproductie rechten worden, dus vrij inwisselbaar voor alle diersoorten. laat de sterkste sector dan maar de prijs bepalen, dan zit het met het statiegeldnivo ook wel snor in de toekomst.

 • BO(skabout)ER

  omdat de mensen zoals 'boerkebrabant' al aan hun mest plafont zitten zijn deze mensen voor dierrechten. Veel andere ondernemers hebben ingesteld op een quotum/dierrechten vrije toekomst, en dat is het beste! De markt zal zelf zorgen voor een gezonde balans!

  Nu even een vergelijking over statiegeld.

  Jaapie loopt in de winkel en koopt een pakmelk voor 1 euro. Hij betaald en tot zijn schrik is de prijs 1,50 euro! 'Statiegeld meneer' zegt de mooie blonde deerne achter de balie..Hierop kijkt Jaapie verwonderlijk naar de mooie deerne, en zegt 'waarvoor?' Daarop zegt de deerne 'gewoon omdat het kan, als je dit 20 jaar houd heb je misschien een mooi pensioen. Hierop zegt Jaapie boos 'dat geld kan ik nu ook wel gebruiken!!

 • alco1

  Goeie BO-ER over het statiegeld.
  @boerkebrabant. Als je weer productie rechten moet kopen ben je voor die sector niet meer sterk in de concurentie op de wereld markt.
  Alle rechten zijn alleen goed voor de stoppers en dat kan en mag geen beleid zijn.

 • boerkebrabant

  ja, maar wat als je al rechten hebt, wat iedereen heeft, ook de melkveehouderij, als ze eraf gaan ben je dat direct al kwijt. als de rechten erop blijven kan je ze makkelijk financieren bij de bank, rente is laag en dat zijn nog kosten ook. denk ook nog aan afschrijvingen waar iedere ondernemer vroeg of laat best nog wat voordeel uit kan halen. iedereen die tegen rechten is wil zijn bedrijf fors uitbereiden, als je dat wilt oke, maar koop dan maar wat rechten. en jaapie, misschien is een pensioenvoorziening in rechten wel zekerder als in een pensioenfonds!

 • Rip

  Twee keer verlies dus. De waarde van het melkquotum gaat naar nul en op hetzelfde moment komen de dierrechten terug. Dierrechten worden vast meer waard dan het melkquotum nu. De stoppers moeten dus nog even wachten met de verkoop van hun bedrijf. Die worden duur. Want de pasgebouwde stallen moeten allemaal vol. En dat zijn er nogal wat.

 • pepper1

  Wie heeft er eigenlijk bedacht dat het peil jaar in het verleden ligt????
  dat kan immens nooit, mensen die dit jaar veel quotum en koeien gekocht hebben kunnen dan weer op nieuw beginnen
  MELKVEERECHTEN komen er
  Peildatum 1-1-2013 tot1-1-2014


 • alco1

  @boerkebrabant. Mooi duidelijk neergezet, maar geen antwoord op mijn laatste regel in #11. Misschien denk ik voor menigeen wel teveel in het algemeen belang, omdat er met de in en verkoop van rechten,die er altijd zal blijven, geld uit de landbouw verdwijnt en daar mag beleid niet op gestoelt zijn. Voor mijzelf prefereer ik een heel ander beleid, maar dat terzijde.

 • BO(skabout)ER

  @#14 Dus als je veel quotum en koeien hebt gekocht 1 jaartje voor de quotum afschaffing moet dat wel worden meegerekend..en als je zoals vergaderboer land hebt gekocht met oog op de toekomst hoeft dat allemaal niet meegenomen te worden.

  @boerkebrabant#12
  Je kan beter geen pensioen via een fonds of dier rechten doen. Je moet gewoon je eigen bedrijf optimaliseren uitbreiden tot wat jij wilt en kunt. Je kunt hier bij ook denken aan grond uitbreiding. Als dit alles geen goed pensioen geeft heb je niet goed afgelost of geboert.

 • BO(skabout)ER

  eventjes stemming makerij!
  Quotum gaat eraf ! Mestverwerking komt er ;)!

 • boerkebrabant

  boskabouter, als je investeerd in grond is dat toch prima, op de grond zitten grondgebonden rechten en daar mag je vee voor houden, net zoals een akkerbouwer die geen vee heeft zijn grondgebonden rechten ook mag opvullen. wil je meer als je grond toelaat? dan koop je toch gewoon wat rechten bij. ps ik vind grond ook een beter pensioen als mestproductie rechten, maar de varkenshouderij heeft geen schijn van kans om grond te kopen. alles wat bij ons te koop komt gaat direct naar rundveeboeren en akkerbouwers. en als er wat overblijft krijgen de meeste varkenhouders een negatief antwoord van de bank. wel jammer voor ons maar helaas de realiteit

 • wmeulemanjr1

  Boeren die te 'gek' doen hebben ook geen opvolger 'heer vergaderboertje'

 • evanderpasch1

  Als vergaderboer het niet goed heeft gedaan heeft het de koper het wel goed gedaan dus is er altijd iemand goed mee . Waarom geen rechten en mestverwerking bij uitbreiding ?

 • minasblunders1

  Scherp opgemerkt Meuleman. Er zijn er maar weinig die dat doorzien.

 • boerkebrabant

  zo zal het ook wel echt gaan gebeuren, evanderpasch, alleen degene die een overschot hebben moet uiteraard ook al een gedeelte daarvan verwerken, bij ons in het zuiden uiteraard meer als in gebieden waar de mestdruk minder groot is. overigens zien veel mensen mestverwerken als een bedreiging, ik denk dat het goud wat wij nu onder de roosters hebben na mestverwerking wel eens goud geld kan opleveren. bij een tekort zullen wij betaald krijgen voor onze schaars wordende fosfaat en ruwe celstof producten.

 • Jaap39

  Als u dat nu eens ontwikkeld boerkebrabant dan zijn we van heel wat problemen af. Maak er eens goud geld van, van die mest,,

 • boerkebrabant

  zo vlug we ergens een vergunning krijgen zullen we wel eens laten zien wat er allemaal mogelijk is met mest. we zitten alleen met het probleem dat we een antie varkensboeren coalitie hebben in onze gemeente die de vergunningverlening tegenhoud, ze zeggen zelfs openlijk dat ze het messtprobleem eigenlijk alleen willen oplossen door minder varkens en zijn bang dat als de fabriek er eenmaal staat en geen overlast veroorzaakt ze weer iets nieuws moeten verzinnen om ons weg te werken.
  maar de aanhouder wint en in maart zijn er nieuwe verkiezingen, slechter voor onze gemeente kan het niet dus na maart nieuwe kansen,
  echt mensen, als wij gaan bouwen voor 500.000 kub is het mestprobleem verleden tijd

 • Wian

  Leren we het dan nooit meer melk , meer vlees , meer kip, meer eieren,
  meer mest, MEER is MINDER de enige manier om een beter inkomen te krijgen is schaarste en wat willen wij boeren MEER productie want dat is wat er gebeurd als het quotum verdwijnt . Meer investeren en minder verdienen Slim bezig allemaal.

 • landboer

  Boerkebrabant is zo gek nog niet....

 • koestal

  Dierrechten bestaan al ,veel provincies hebben de NB vergunningenafgifte al gestopt ,en is op afgegeven vergunningen al bezwaar aangetekend door natuurbeschermingsorganisaties,nu ligt de boel al op z,n gat,zo wordt de economie die er nog bestaat in Nederland ook weer verder om zeep geholpen ,de Nederlandse economie is vorige week al weer afgewaardeerd door S&P ,lang leve de werkloosheid denken de linkse en groene partijen !

 • koestal

  dan hadden ze het quotum ook niet hoeven afschaffen

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.