Redactieblog

De beste voorspelling

"Naar een lerende economie" heet het rapport. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het geschreven en gaf het deze week aan minister-president Rutte.

Binnenkort gaat de Tweede Kamer er over praten met het kabinet. Het gaat over de toekomst van de Nederlandse economie en welke rol onderwijs daarin speelt. Na wat gegoogle en downloaden staat het rapport op mijn computerscherm. Als ik het zie, zakt de moed me in de schoenen: 442 bladzijden! Nee, ik heb het niet gelezen. Ik ben er zo'n beetje doorheen gescrold en heb hier en daar een stukje opgepikt. De Raad adviseert de productiviteit te verhogen door bestaande kennis beter te gebruiken en in het onderwijs een balans te vinden tussen praktisch en theoretisch onderwijs. En we moeten "levenslang leren", want dat verhoogt het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Op advies van Sheila Sitalsing in de Volkskrant lees ik wel een deel van het rapport. Ik begin op pagina 348: "Willen we de toekomst zwaarder laten meewegen in onze huidige beslissingen, dan moeten we ook de uitruil tussen korte en lange termijn inzichtelijk kunnen maken." En dan komt er een interessant stuk over de beperkingen van "het bruto binnenlands product" (BBP) als indicator van onze welvaart of, nog breder, van onze vooruitgang. Het BBP drukt uit wat er binnen een geldelijke economie geproduceerd wordt aan goederen en diensten. Huishoudelijke activiteiten en vrijwilligerswerk tellen niet mee. Zorg voor kinderen door een leidster van het kinderdagverblijf draagt bij aan het BBP, zorg door ouders of grootouders niet. Ook vrije tijd wordt niet gewaardeerd. Boeken wel weer, maar internetinformatie niet. Veel blijft dus buiten beeld.

Hoe moet het dan wèl? De WRR noemt als een mogelijkheid het in kaart brengen van zaken die van belang zijn op de lange termijn. Ze vergelijkt het met de jaarrekening van een bedrijf. "Iedereen die een bedrijf waardeert zal behalve naar de exploitatierekening ook naar de balans kijken. Waarom zouden we bij een land dan wél genoegen nemen met alleen exploitatiegegevens als het BBP?"

De mooiste zin die ik tegenkwam: "De beste voorspelling is dat zaken anders zullen lopen dan wij nu denken."

Of registreer je om te kunnen reageren.