Commentaar

7 reacties

Bank moet bankieren en verder geen fratsen

‘De banken’ hebben het zwaar. Naast terechte kritiek zijn er niet-terechte verwachtingen.

Als schooljongens die een uitbrander krijgen, zo zaten de Nederlandse topbankiers afgelopen week bij de Tweede Kamer. Van de hautaine houding die het bankwezen tot voor kort kenmerkte, leek weinig over. Terecht. De bankencrisis en schandalen in eigen gelederen knakten de vier grootste banken.
Nu schikken ze zich mokkend naar strengere eisen vanuit de overheid en de EU, en de discussie over verdere aanscherping is nog lang niet voorbij. Daarbij is het imago van bankiers voor lange tijd bezoedeld. Ze staan te boek als graaiers, en denken met heimwee terug aan de tijd dat hun beroep te boek stond als een dor vak waarin geen avontuur zat.
Intussen wordt wel veel verwacht van 'de banken'. Ze moeten niet alleen zo goedkoop mogelijk geld verstrekken, maar ook nog eens de economie aanjagen. Tegelijk verwachten aandeelhouders en leden weer mooie rendementen. Het lijkt soms alsof ze alle kwaad op hun geweten hebben en bovendien de wereld moeten redden.
Zo was de banktop in Den Haag op het matje geroepen om uit te leggen waarom de kredietverlening zo stroef gaat. Laat dat nu mede een gevolg zijn van strengere eisen vanuit de overheid. Terecht wil die dat banken buffers opbouwen, zodat ze zelf risico's kunnen opvangen in plaats van te leunen op de belastingbetaler. Banken zijn té belangrijk om aan hun lot over te laten. Echte alternatieven voor financiering zijn er nauwelijks, ondervinden ondernemers die 'nee' krijgen te horen.
Maar terwijl banken worden gehekeld om het feit dat ze te veel risico namen, wordt ook constant een beroep op hen gedaan om de nek uit te steken. Op een bijeenkomst van boeren in Raalte (Ov.), afgelopen week, moest Rabo-directeur Ruud Huirne verschillende keren uitleggen waarom zijn bank niet actiever is in het stimuleren van duurzaamheid. Het antwoord is even simpel als terecht: ieder zijn rol. De ondernemer onderneemt, de bank bankiert. Schitteren in bescheidenheid, dat is wat bankiers past, en verder geen fratsen.

Laatste reacties

 • alco1

  Uitlenen is waar de bank van leeft, dus het behoeft geen stimulans om dat meer te gaan doen. Als er toch een voorzichtige strategie doorgevoerd wordt, kun je er voor de volle 100% van uit gaan, dat dat z'n reden heeft. Ook hier heet dat marktwerking.

 • agratax2

  alco1. Het is bij banken geen marktwerking meer. Banken hebben ongeveer 30 X hun vermogen uitstaan als leningen een onmogelijke zaak. Ten tijde van mijn economie les werd er uitgegaan van 10 X je vermogen uitlenen. Einde!! Banken hebben lang gedacht dat je met geld geld kon maken, zoals een boer van 1 pieper er 10 kan maken. Bij geld is dit niet mogelijk gebleken omdat geld niet groeit je kunt je eigen vermogen laten groeien maar alleen ten koste van andermans geld. Wees eerlijk de laatste 30 jaar zijn er meer heel rijken bij gekomen, maar het aantal heeeeel armen is vele malen meer gegroeit. Dit duidt op een verarming van het gross van de bevolking, deze groep zal er alles aan doen om zijn consumptie goederen zo goedkoop in te slaan. Dus producten uit Goedkoopte landen mat als gevolg weer meer geld naar de rijke handelaren en de armen zitten zelfs zonder werk en de banken zitten zonder rente inkomsten en zonder aflossingen van hypotheken vanwege de verarming van het grootste deel van de bevolking. Hoe komen we uit deze impasse. Niet door banken te dwingen meer geld uit te lenen dan ze hebben.

 • alco1

  Het blijft een proces van banken tegen elkaar, Wat ik dus marktwerking noem. Weet jij trouwens ook de verhouding spaargelden / leningen?

 • agratax2

  Spaargelden zijn voor de bank leningen en dus geen eigen vermogen. Als de bank spaargelden weg zet in risico volle beleggingen neemt ze een enorm risico de spaarder moet nl. ten allen tijde over zijn spaargeld kunnen beschikken als hij het niet op langlopende termijn deposito heeft staan. De banken hebben dit zeker weten wel gedaan om met uw en mijn geld hun vermogen aan te vullen. Geld met geld maken.

 • alco1

  Agratax. Weleens gehoord van luchtgeld, dus wel geld met geld maken. Net als met één pieper tien piepers maken. Ik vroeg naar de verhouding spaargelden / Leningen. Ik hoorde van 1 / 7 M.a.w één gespaarde euro wordt zevenmaal uitgezet, dus 6 euro luchtgeld. Bankwezen is in feite het ene gat met een ander gat vullen. Een hachelijke situatie.
  Het is ook onwerkelijk om te denken dat de bank leeft van de marge tussen sparen en lenen van een één op één verhouding. Het is in feite zo dat er éénmaal b.v. 2 % gegeven wordt aan spaarders en 7 maal 3.5 ontvangen wordt van leners.

 • koestal

  ja ,als de banken de economie gaan afremmen ,wordt het nooit weer wat in Nederland,wordt het een derde wereldland !

 • trekker123

  Het principe is vrij simpel. Banken moeten een dekkingsgraad handhaven van ongeveer 10. Dat betekent dat als er 1 Euro in kas is ze er 10 uit kunnen lenen. Ofwel, banken creeëren geld. Zo heeft de economie ook enorm kunnen groeien. Maar tegelijk is het ook een bubble die barst wanneer het vertrouwen wordt verloren. Geld is niet meer dan vertrouwen. Een Eurobiljet is uiteindelijk maar een stuk vrolijk bedrukt papier waar we onderling een vertrouwen aan toekennen en dus als betaalmiddel accepteren. Het is een beetje vervelend en even wennen maar een van de lessen van de crisis is dat het niet opgaat om maar eindeloos te lenen en geld te creeëren. Werd er eerst geklaagd dat banken veel te makkelijk kredieten verstrekten zo wordt er nu geklaagd dat ze te voorzichtig zijn. De werkelijkheid is dat we steeds meer naar een situatie gaan dat je pas geld gaat uitgeven als je ook wat te besteden hebt. Wel zo solide, maar niet handig als je snel wilt groeien (ten koste van een ander).

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.