Redactieblog

1096 x bekeken 2 reacties

Averij

De verwachtingen over de stijging van de melkproductie in de Europese Unie na de afschaffing van de quotering lopen nogal uiteen. Volgens projecties van de Europese Commissie, die aansluiten bij die van wereldvoedselorganisatie FAO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), zal de productie slechts met een paar procent toenemen.

Aan de andere kant is er volgens een enquête onder leden van de European Dairy Farmers voldoende stalcapaciteit beschikbaar om bijna 13 procent meer koeien te gaan houden. Als die er EU-breed inderdaad zouden komen, gaat de melkproductie met een procent of 15 omhoog. Dat lijkt mij erg veel. Feit is echter dat al vanaf Mansholt de (mogelijke) groei van de melkproductie wordt onderschat.

Een ING-rapport van begin oktober kwam voor de Nederlandse melkplas uit op een groei van 20 procent, dus met een kleine 2,5 miljoen ton. De zuivelindustrie denkt eveneens aan een uitbreiding in die orde van grootte, en die kan het weten. Kennelijk gaat men er van uit dat mest- en milieuproblemen niet echt een bottleneck vormen.

In Ierland wordt een zelfde groei verwacht als in Nederland. Dat is dus samen al 5 miljoen ton. Ook de Duitse zuivelindustrie investeert stevig in verwerkingscapaciteit. De redenering dat in andere EU-landen de productie niet veel zal groeien omdat de laatste jaren het quotum niet vol komt, gaat niet op. Ook in die landen zijn er veehouders voor wie het melkquotum een beperkende factor is; die zullen dus de productie na 2015 uitbreiden. Al met al zou het mij niet verbazen als de melkproductie in de EU binnen een paar jaar met 5 à 10 miljoen ton toeneemt.

Die extra liters moeten vrijwel allemaal worden afgezet op de wereldmarkt. De gedachte dat geen enkel probleem zal opleveren, is mijns inziens te optimistisch. De omvang van de wereldhandel in zuivelproducten is namelijk vrij beperkt. Zuivelorganisatie NZO schatte deze handel een paar jaar geleden op zo'n 50 miljoen ton. Dus de aangegeven uitbreiding van de EU-melkplas komt overeen met 10 tot 20 procent van de wereldhandel. Dat zou wel eens een heel wat minder zachte landing kunnen opleveren, dan velen ons willen doen geloven. En als de wal het schip keert, loopt het schip vrijwel altijd averij op.

Laatste reacties

  • alco1

    De melkproductie heeft nu met vier regulerende factoren te maken. Quotum, melkprijs, voeraanbod en mestafzet. Als quota wegvalt zullen de andere drie heus wel de regulering in de hand houden. Er verdwijnt in ieder geval niet weer onnodig veel geld uit de landbouw richting bejaarden tehuizen en speculeerders. Ook kan er veel gemakkelijker ingespeeld worden op de vraag die er wereldwijd is.

  • Gerjo-Kompier1

    Inderdaad, alco1. Het geld dat nu in quotum gestopt wordt ( ca 20 ct/liter per jaar), zal na afschaffing van het melkquotum verdeeld worden tussen enerzijds een lagere melkprijs en anderzijds aan stijgende grondgerelateerde kosten (direct: grondkoop of pacht ; indirect: (ruw)voer en mestafzet). Hoe de verdeling zal zijn en bij welke groei het nieuwe evenwicht zal ontstaan, weet nog niemand.
    De melkveebedrijven die zich niet goed op het quotumvrije tijdperk voorbereiden, worden de schepen, die averij gaan oplopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.