Commentaar

939 x bekeken 2 reacties

Akkerbouw goed bezig

Niet afwachten, maar zelf actie nemen. Dat is het motto van een campagne over communicatie tussen akkerbouw en burgers.

Verschillende sectororganisaties, waaronder Cumela en LTO, hebben de handen ineengeslagen om het heikele punt 'gewasbescherming' acceptabel te krijgen bij de omwonenden.

Naar aanleiding van onrust over de mogelijke gevolgen van lelieteelt in Drenthe, gaf de Gezondheidsraad eerder het advies om actiever te communiceren over gewasbescherming. Die handschoen wordt nu opgepakt. Boeren en loonwerkers krijgen via een brochure en een flyer zinvolle tips hoe te handelen als ze het veld in gaan om bespuitingen te doen. Dat varieert van: hou je aan de regels, tot: luister goed naar je buren en neem klachten en zorgen serieus. De tips zijn geen holle frasen. Zo wordt geadviseerd eventueel uit eigen beweging een spuitvrije zone aan te houden langs bewoonde gebieden. Uitsmijter is: 'Blijf altijd rustig, beleefd en professioneel'.

Het is een goed initiatief, een bewijs dat er in deze sector een juist gevoel is voor maatschappelijke gevoeligheden. Eerder bleek dat al in de discussie over gengewassen. Zolang het publiek die niet wil, worden er geen gen-aardappelen geteeld in Nederland. Gewasbescherming (landbouwgif!) is wat betreft imago de achilleshiel van de akkerbouw. Er is nu betrekkelijk weinig 'gedoe' over. Deze opstelling van de gezamenlijke sectorpartijen draagt ertoe bij dat dat zo blijft.

Laatste reacties

  • agratax2

    IK zou hier aan toe willen voegen, gebruik altijd drift beperkende techniek. Vooral voor boeren die veel en vaak langs bebouwing of tuinen moeten spuiten. Het is een redelijke investering maar geeftvel besparing op middelen maar levert vooral -goodwill- op bij de 'buren' zeker na extra uitleg over je nieuwe werkwijze.

  • alco1

    Begrip kweken dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een bittere noodzaak is om de steeds groeiende wereldbevolking te voeden.
    Net zoals de mens zich inent tegen allerlei ziektes.

Of registreer je om te kunnen reageren.