Commentaar

6 reacties

Zuinigheid en zon in plaats van biogas

Biogas heeft beloftes niet waargemaakt. Er zijn andere wegen naar duurzamer energiegebruik.

Dat mestvergisting het mestprobleem niet oplost, was bekend. Dat de productie van biogas geen vetpot is, weten we langzamerhand ook. Van de ruwweg honderd vergisters in agrarisch Nederland zijn er tien gestopt en heeft de helft serieuze problemen.

Maar dat er ook in de combinatie van mest vergisten en verwerken amper muziek zit, is nog een stap verder. Sectormanager Hans van den Boom van 
Rabobank zegt het in het energiethema van deze Boerderij. Zijn boodschap is ontnuchterend voor iedereen die duurzame energieproductie in de landbouw een warm hart toedraagt.

Belangrijke oorzaken zijn trage innovatie in de biogasbranche, een hardnekkig onvolkomen subsidiesysteem en vooral: te dure grondstoffen. Hier wreekt zich het succes van het hergebruik van reststoffen. Wat tien jaar geleden nog een kostenpost was voor de verwerkende industrie, met graagte gratis geleverd aan de eerste biogasboeren, is nu een gewilde grondstof. Aardappel- en bietenverwerkers produceren nu zelf biogas. Sneu voor boeren met een vergister.

Van den Boom ontneemt de idealisten nóg een illusie. Monovergisting is niet rond te rekenen bij de huidige omstandigheden. De schaal is te klein, de subsidies te laag, de benodigde investeringen te hoog. Monovergisting of pure mestvergisting scoorde tot voor kort veel positieve belangstelling als dé nieuwe kans voor biogasproducerend Nederland. Ook hier blijkt sprake van wishful thinking.

Een lesje beide-benen-op-de-grond-houden is wat de financiële wereld hier geeft. Is het daarmee uit met het verhaal van de duurzame energie? Nee, er is ook goed nieuws. Zonne-energie ontwikkelt zich pijlsnel tot serieuze energiebron, die bovendien financieel rendabel kan zijn.

Maar het mooiste is dat er nog veel laaghangend fruit is. De beste investering in vermindering van CO2-uitstoot is energie besparen. Alle deskundigen zeggen het, hier is op veel bedrijven met betrekkelijk weinig investeringen een dubbele winst te halen: financieel én milieutechnisch.

Geert Hekkert, hoofdredacteur

Laatste reacties

 • Mart En

  Er zijn wel degelijk systemen die goed werken en ALLEEN op mest Ga maar eens in Belgie kijken

 • alco1

  Wat is wel rendabel?
  Zonne energie waarbij vele miljoenen naar de makers van collectoren naar China vloeien?
  Wind energie waarbij vele miljoenen voor turbines vloeien naar Duitsland.
  Biogas waarbij door veel bacterien mest gemaakt word, wat ook geproduceerd kon worden door melkkoeien, waarvoor we wel een prima exportmarkt hebben?
  Wat we ook doen. Als import voorkomen kan worden en export verhogen kan het altijd. Projecten kunnen ook werk verschaffen voor onze werklozen, die moeten toch al onderhouden worden.
  Als echter alles in de private sfeer blijft zal niets ons land uit de crisis helpen. B.v. Collectoren, turbines en vergisters zijn voor de private sector veel goedkoper uit het buitenland te halen.
  Energie zal weer Staats moeten worden. Met behulp van projecten om werklozen weer aan het werk te krijgen, kunnen collectoren en turbines altijd concurerend gemaakt kunnen worden. • kleitokkers

  Hard nekkig en onvolkomen subsidie systeem !!!!! hiermee slaat van den boom de spijker op zijn kop.Met deze subsidie systematiek is iedereen er beter van geworden behalve de producent.

 • trekker123

  Hoeveel voorbeelden zijn er van subsidies die inderdaad hebben bewerkstelligd wat ermee werd beoogd? Beetje minder belasting betalen en wat minder subsidies verstrekken. Maar we leven in een werelddeel waar de politiek denkt alles te kunnen en moeten sturen dus dat zal voorlopig wel niet gaan gebeuren. En niet alleen de politiek is daar schuldig aan, veel ingezetenen zijn ook met het sop van deze idealistische maar weinig realistische gedachtengang overgoten. Anderzijds, dat we niet eindeloos door kunnen gaan met de opstoken van de fossiele brandstofvoorraad - hoe groot die ook nog mag zijn - is natuurlijk ook nogal duidelijk.

 • alco1

  Subsidies zijn er voor innovatie, maar ook om een goedkoper product te kunnen aanbieden op de internationale markt. Door subsidies daalt door marktwerking de basisprijs, waardoor de boer op het eind niets meer overhoud maar er wel een concurerende prijs ontstaat.

 • jordi 1455

  EU wil naar duurzamer en schoner maar vaak bereiken exact het tegengestelde. Sinds de invoering van de emissie eisen zijn de motoren van trekkers verhoudingsgewijs meer diesel aan het zuipen en zijn inefficiënter geworden. De levensduur van nieuwe motoren zijn korter en er treden eerder problemen op. Overigens verkort biodiesel de levensduur van motoren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.