Commentaar

Voortdurend aandacht voor imago

Recente affaires hebben het imago van vleesproductie geen goed gedaan. Het maatschappelijk vertrouwen in vleessector is geschaad. Nu is een geschonden imago niet nieuw in de bedrijfstak.

Dierziektes als varkenpest (1997) en mond-en-klauwzeer (2001) zorgden eerder voor een dip. De sector werkt met man en macht aan het creëren van een positief beeld. Het idee dat dit kan met technische oplossingen, zoals nieuwe stalsystemen, gaat niet ver genoeg, stelt het LEI in het rapport Maatschappelijke vertrouwen in de varkenshouderij.

Vertrouwen is een ingewikkeld concept. Alleen al het praten over vertrouwen is vaak al een slecht teken. Een zorgvuldig opgebouwd vertrouwen kan ook in één keer worden weggevaagd.

De hypegevoeligheid ebt wat weg, concluderen de onderzoekers. Als gevolg van het toegenomen risico voor de volksgezondheid ligt de sector nu voortdurend onder het vergrootglas. Deze moet daar op anticiperen door te werken aan het maatschappelijk onbehagen. Ook hier komt de relatie met de buren om de hoek.

Het LEI presenteert drie richtingen: 1. overheid moet leiderschap tonen op punt van volksgezondheid en veiligheid, 2. spreek dwarsliggers en achterblijvers openlijk aan en 3. geen woorden maar daden. Dat laatste moet aanspreken.

Of registreer je om te kunnen reageren.